DÜNYA ZOONOZ GÜNÜ AÇIKLAMASI
DÜNYA ZOONOZ GÜNÜ AÇIKLAMASI

Covid-19 nedeniyle bütün dünyada ilan edilen Pandemi bir kez daha gösterdi ki; zoonozlar insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en önemli patojen etkenlerdir. Salgınların giderek artmasının en önemli nedenleri arasında, ekosistemin bozulması ve doğa tahribatı en ön sıralarda yer almaktadır. Son pandeminin yaban hayatıyla ilgili olduğu gerçeğide bu durumu doğrulamaktadır.

Eldeki verilere göre dünyada yılda yaklaşık 2 milyar vaka görüldüğü ve 2.7 milyon insanın zoonoz kaynaklı hastalıklardan öldüğü bildirilmektedir. Bu sayı COVID-19 ile daha da artmıştır. İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir çoğunluğunun hayvanlardan köken aldığı, ayrıca yeni oluşan patojenlerin %75’inin hayvanlardan insanlara geçtiği tespit edilmiştir. Halen bilinen 200’ün üzerindeki zoonoz kökenli hastalıkların yaklaşık yarısı ülkemizde görülmektedir. Tüm bu riskler göz önüne alındığında zoonoz hastalıkların gelecekte de dünyanın en önemli sorunlardan birisi olacağı açıktır. Bu nedenlerle riskin azaltılması için tüm bilim disiplinlerinin birlikte çalışarak "Tek sağlık" çerçevesinde önlemler alınması her zamankinden daha fazla zorunluluk haline gelmiştir. Son pandemi süreci başta sağlık olmak üzere, ekonomi, sosyal yaşam ve güvenli gıda başta olmak üzere diğer tüm alanlarda önemli değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerin en başına bundan sonrası için zoonozlarla mücadelede yeni bir politika eklenmelidir. Veteriner hekimlerin başını çektiği koruyucu hekimlik konusunda yeni bir planlama yapılmalıdır. Bu yolla yapılan mücadele hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan en etkili ve en kolay yöntemdir. Yetkilileri pandemi sonrasında başta çevre olmak üzere, hayvancılık ve tarım politikalarımız, veteriner hekimlik uygulamaları konusunda yeni bir dönem başlatmaya davet ediyoruz.

Ayrıca pandemi süresince; başta aşı çalışması ve halk sağlığı olmak üzere, tüm alanlarda mesleğimizi onur ve gururla temsil eden bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İVHO Yönetim Kurulu

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter