6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN (KVKK) HAKKINDA
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN (KVKK) HAKKINDA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 3/1-(f) ve (ı) maddeleri gereği gerçek kişilere ait verileri kendi yaptığı faaliyetler amacıyla işleyen diğer bir ifade ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde eden, kaydeden, depolayan, muhafaza eden, değiştiren, yeniden düzenleyen, açıklayan, aktaran, vb… işlemler yapan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır.

 

KVKK hükümleri gereğince, veteriner hekimler de yaptıkları teşhis ve tedavi faaliyetleri amacıyla hasta sahibine ait kişisel verileri işlemektedir. Bu sebeplerle, veteriner hekimler KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz kişiler arasında yer almaktadır. KVKK’nin 1.maddesi gereğince veteriner hekimler veri sorumlusu olarak KVKK’nin yüklediği yükümlülükler ve sorumluluklara tabidir. Ancak “Veri Sorumluları Sicili” başlıklı KVKK’nin 16/2.maddesine göre “Veri Sorumluları Sicili”ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne hangi veri sorumlularının istisna tutulacağı Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (KVK Kurulu) belirlenmektedir. Veteriner hekimler, KVK Kurulu’nun VERBİS yükümlülüğüne istisna tutulacak meslek grupları arasında sayılmamıştır.

 

Ayrıca, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve kayıt tarihlerine ilişkin KVK Kurulu 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile aşağıda belirtilen veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olma zorunluluklarının son tarihi belirlenmiştir. Buna göre,

 

  1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  2. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının (Özel hastane, ayakta teşhis ve tedavi merkezi, diş hekimi, hekim, eczane vb…) Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  3. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Netice olarak veteriner hekimlerimizden yukarıdaki kriterleri taşıyan diğer bir ifade ile örneğin 50 çalışan sınırını veya yıllık mali bilanço sınırı olan 25 milyon TL’yi geçenler VERBİS’e kaydolmak ile yükümlüdür. KVKK ve VERBİS yükümlülüklerine ilişkin ayrıntılı bilgi Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ABD’de görevli Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş tarafından 20.12.2021 tarihli WEBINAR toplantısında meslektaşlarımıza ayrıntılı açıklanmıştır. Bu toplantı videosuna ve PPT sunumuna ekte erişmeniz mümkündür.

 

Ek; Sunum

Aydınlatma Örneği

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

 

 

 

 

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter