TARIM VE ORMAN BAKANI İLE GÖRÜŞME
TARIM VE ORMAN BAKANI İLE GÖRÜŞME

Değerli meslektaşlarımız,

 

Mesleğimizde uzun yıllardır yaşanan yıpranma ve hak kayıplarına karşı özellikle son zamanlarda artarak gelen ve çeşitli platformlarda meslek örgütleri tarafından dile getirilen talepler, nihayet yıllar sonra ilgili bakan Bekir Pakdemirli'ye ilk ağızdan iletildi. Yıllardır gerek özlük hakları gerekse ücret konusunda kayıplar yaşanmış, serbest çalışan veteriner hekimler üzerindeki bürokratik yük artmış, deyim yerinde ise ağır yük taşınmaz hale gelmişti. Bu olumsuzluklara son olarak sağlık sınıfı için planlanan iyileştirmeler de veteriner hekimlerin olmaması sabrı taşıran son damla olmuştu. Nitekim yapılan toplantılarda Oda başkanlarının çoğunun ortak kararıyla basın açıklaması yapılması kararı alınmıştı. Sonuç alınamaması durumunda iş bırakmaya kadar giden eylemler yapılması giderek ağırlık kazanmaya başlamıştı. Ancak bu aşamada uzun zamandır görüşme imkanı bulamadığımız Tarım ve Orman sayın Bakanı Bekir Pakdemirli nihayet tüm odalarımızın temsil edildiği bir toplantı için TVHB Merkez Konseyi’ne randevu verdi. Toplantıda önceden belirlenen sorunlar belirlenen süre içinde mümkün olduğunca detaylarıyla kendilerine anlatıldı. 

Toplantıda,  veteriner hekimlerin sağlık sınıfına yapılacak iyileştirmelere dahil edilmesi, eğitimin çok sayıdaki fakülte nedeniyle niteliksizleştiği ve bunun toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvancılığa zarar verdiği, veteriner  fakültelerine girişte asgari koşullar ile puan sınırlaması getirilmesi,  fiili hizmet zammı hakkının iade edilmesi, kamuda çalışan meslektaşlarımızın el emeği ücretlerinin artırılması, serbest çalışan veteriner hekimleri adeta çalışamaz hale getiren e-reçete, ATS, İTS sisteminin gözden geçirilmesi, ilaçlara  karekod uygulaması getirilerek ilaçların takibinin yapılması, spot ilaç satışının önlenerek kampanyalarla ilaç tüketimindeki artışın durdurulması, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin muayenehane ve polikliniklerce verilebilmesi, kamuda istihdamın artırılması, atamaların derhal  gerçekleştirilmesi ve uzmanlık eğitiminin başlatılması gibi bir çok birikmiş talep dile getirilmiştir.   Sayın bakan, bir bakan yardımcısı ve mesleğimiz ile ilgili birimlerin üst düzey bürokratları ile toplantıya katılarak sorunlarımızı dikkatle dinleyip, talimatlar vermiştir.  Ayrıca farklı bakanlıkları ilgilendiren konularda da destek olacağını bildirmiş, bundan sonra yapılacak çalışmalara TVHB'nin doğrudan katılmasını arzu ettiğini ifade etmiştir. Sorunların büyüklüğü karşısında 2022 yılının ilk çeyreğinde kapsamlı bir Veteriner Hekimlik Çalıştayı yapılmasını önermiştir. Mesleğimizin sorunlarının ilk defa TVHB ve Oda başkanları tarafından birinci ağızdan bakana anlatılması yararlı olmuştur. Ancak taleplerimizin kanun değişikliği gerektirmeyen kısımlarının hızla karşılanması, diğerleri için kanun değişiklikleri yapılması beklentilerimizdir. Elbette uzun zamandır biriken sorunların bir anda çözülmesi beklentisi gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak verilen sözlerin tutulması, bize uygulanan ayrımcılığın bir an önce son bulması için veteriner hekimler olarak süreci dikkatli bir şekilde takip edeceğiz.  Mesleki sıkışmışlığımızın had safhada olduğu bu süreçte, bu girişimlere paralel olarak anayasa ile verilmiş demokratik hakların kullanılması güncel tutulmalıdır. Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter