7 HAZİRAN DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ
7 HAZİRAN DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ

Güvenli Gıda Toplumsal Bir Haktır

Bilindiği gibi BM Genel Kurulu tarafından 2018 yılında alınan kararla, 2019’dan itibaren her yıl 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanıyor. Günün amacı güvenli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, gıda güvenliğini artırmak yönünde farkındalık oluşturmak, dünya genelinde gıda kaynaklı risklerin tespit edilip önlenmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve planlama yapmaktır. Dünyada her yıl tahminen 600 milyon insanın kontamine gıda tükettiği için hastalandığı ve bunlardan 420.000'inin öldüğü billinmektedir.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, sağlığı tehdit eden gıdalardaki bulaşın çiftlikten sofraya tüm süreçlerde gerçekleşebileceğinden, gıda güvenliğinin sağlanmasında, gıdayı üreten, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgusu yapılıyor.

İnsan yaşamı ve sağlığının en temel ihtiyacı olan gıdanın üretiminden başlayıp tüketilmesine kadarki tüm aşamalarda veteriner hekimler kritik rollere sahiptir. Meslektaşlarımız, hayvan yetiştiriciliğinde hayvan sağlığı ve refahını korumak, hastalık teşhis ve tedavisini sağlarken ilaç ve aşı üretimi görevlerinin yanı sıra bu hayvanların nakli, kesimi ve satışı sırasında önemli sorumluluklar üstleniyor. Ayrıca hayvansal gıdalarda ki ilaç kalıntı oranlarını minimize etmek için çalışan sorumlu tek meslek gurubudur.

Veteriner hekimlerin bir diğer önemli sorumluluğu da hayvansal gıdaların satıldığı yerlerde denetimler yapmaktır. Özellikle COVİD 19 pandemisiyle ülkece mücadele ettiğimiz günümüzde bu çalışmaların önemi daha net olarak ortaya çıkmıştır. Gıda güvenliği açısından sıkı kontrolleri içeren bu denetimlerde meslektaşlarımız zaman zaman şiddete maruz kalma pahasına titizlikle çalışmakta, gıda güvenliği kriterlerini karşılamayan ürünlerin sofralara ulaşmasına izin vermemektedirler. Bu anlamda halk sağlığına önemli katkılar sunmaya devam etmektedirler.

Ülkemizde veteriner hekimler daha etkin bir şekilde çalışabilmenin önündeki engellerin kaldırılmasını ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etmektedirler.

Gıda güvenliği; ekosistem ve çevre sağlığından bağımsız olarak düşünülemez ve ele alınamaz. Hava kirliliği, su kaynaklarının korunması ve doğru kullanımı, tarım arazilerinin ve ormanların korunması devletler ve uluslararası düzeyde çözüm bekleyen sorunlardır.

Zira herkesin güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşma hakkı olduğunu biliyoruz.

Bu bilinçle 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü kutluyoruz.

İVHO Yönetim Kurulu

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter