HAYVAN HASTANESİ AÇMAYI SEÇİM VAADİ OLARAK AÇIKLAYAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRIMIZDIR.
HAYVAN HASTANESİ AÇMAYI SEÇİM VAADİ OLARAK AÇIKLAYAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRIMIZDIR.

 

HAYVAN HASTANESİ AÇMAYI SEÇİM VAADİ OLARAK AÇIKLAYAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRIMIZDIR.

 

Yakın zamanda gerçekleşen mahalli idareler seçimleri öncesi birçok belediye başkan adayı hayvan hastanesi açacağı taahhüdünde bulunmuştur. Bilindiği üzere belediyelerin sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna ilişkin olarak kanunlardan kaynaklanan sorumlulukları ve yetkileri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların gereği olarak belediyelerimizin Veteriner işleri müdürlükleri çok değerli çalışmalar yapmaktadırlar. İlk bakışta toplum sağlığı için önemli görevler üstlenen belediyelerin hastane açma girişimleri yerinde görülebilir. Ancak aşağıda sıraladığımız nedenlerden dolayı bu hastanelerin sadece sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde düzeltilmesi mümkün olmayan zararlara yol açacağı açıktır.

1. Serbest çalışan meslektaşlarımıza karşı haksız rekabet oluşacaktır. Hayvan hastaneleri bölge odasının belirleyeceği ücretleri uygulamak zorundadır(VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN, İdare heyetinin vazifeleri, Madde 33 –c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve hastalığın nevilerine nazaran asgari tedavi ücreti tarifesi hazırlamak ve merkez konseyine tasdik ettirmek, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ,  MADDE 27 – (1) Yönetim kurulunun görevleri,  ç) Bölgelerin özelliklerine, hastalığın çeşitlerine ve meslekî faaliyetlerle ilgili asgari ücret tarifesi hazırlamak ve Merkez Konseyine onaylatmak.). Her ne kadar belediyeler meclis kararları alarak bazı hizmetler için ücret belirleme yoluna gidiyorlarsa da genel hukuk kuralı gereği meclis kararlarının başka kanunlara aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.  Diğer taraftan belediyenin hayvan hastanesi oda fiyatlarını uygulasa dahi hekim, vergi, stopaj, kira, personel, elektrik, su, telefon, internet, ruhsat vb. birçok kalemin gideri belediye bütçesi tarafından ödenmektedir. Oysa bu giderleri kendi emeğiyle karşılayan Klinisyen hekime karşı büyük bir haksız rekabet oluşturacaktır. Diğer taraftan hastane açma girişimlerinin ticari bir mantıkla yapılmadığı inancındayız, zira bazı belediyelerin bütçeleri birçok ülkenin bütçesinden daha büyüktür ve bir hayvan hastanesinin gelirlerine ihtiyaçları bulunmamaktadır.

2Sahipsiz hayvanlar için yapılan çalışmaları olumsuz etkiler. Bilindiği gibi sokak hayvanlarına ilişkin tüm çabalara rağmen hayvan refahı ve toplum sağlığı açısından önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Bu gerçek ortadayken belediyelerin ilgi alanlarını sahipli hayvanlara çevirmeleri anlaşılamamıştır. Bu girişimler sahipsiz hayvanlara olan motivasyonu azaltacağından hayvan sever sivil toplum kurumlarının belediyelere olan tepkisini arttıracaktır.

3. Klinisyen hekimlerin toplum sağlığına ilişkin kanunlarla verilen görevlerinde motivasyon eksikliğine neden olur. Zoonozlarla mücadele başta olmak üzere hayvan sağlığının korunması ve diğer birçok alanda serbest çalışan hekimlere kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde görev almak dahil olmak üzere kanunlarla sorumluluklar verilmiştir. Sadece İstanbul'da sayısı 1200‘ü aşan geçimini serbest çalışarak sağlayan ve ağır maddi külfetler karşısında zorlanan klinisyen hekimlerde oluşacak tepki bu iş birliğinde motivasyon eksikliğine neden olacaktır.

4. Hukuksal sorunlar ortaya çıkacaktır. Meslek odaları üyelerinin aleyhine ortaya çıkacak sonuçları önlemek için hukuksal girişimlerde bulunacaklardır.

Tüm bu nedenlerle yeni seçilen ve hayvan hastanesi açmak için planlama yapan belediye başkanlarının, ilk önce muayenehane geliriyle geçinen binlerce Veteriner hekimi ve ailelerini hesaba katmasını, ileride baş gösterecek hukuki, idari ve sosyolojik sorunları dikkate alarak kararlarını tekrar gözden geçirmelerini beklemekteyiz.

Diğer taraftan hayvan sağlığı, toplum sağlığı, güvenli ve yeterli gıda konularında halka dokunan bir meslek olan Veteriner hekimliğin, yeni başkanlar tarafından değerlendirilmesi, Veteriner işleri müdürlüğü olmayan belediyelerde acilen kurulmasının herkesin yararına olacağını bildirmek isteriz.

Yeni dönemde seçilen tüm belediye başkanlarına başarılar dilerken, çalışma alanlarımızda iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz.

 Saygılarımızla.

 

İVHO YÖNETİM KURULU

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter