BİR HAK KAYBIMIZIN DAHA ÖNÜNE GEÇTİK
BİR HAK KAYBIMIZIN DAHA ÖNÜNE GEÇTİK

Bir hak kaybımızın daha önüne geçtik

07.01.2014 tarih 28875 sy. RG'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in md:4/1 fıkrası ile yapılan "aynı yönetmeliğin md:10/1 (a) bendinin yürürlükten kaldırılması" talebiyle açılan davada, Danıştay 10. Daire'nin 25/04/2019 tarih 2014/3715 E. 2019/3316 K. sy. ekli kararı ile (Tebliğ tarihi: 11.09.2019) yapılan düzenlemenin hukuka aykırı sonucuna varılarak iptaline karar verilmiştir. Yönetmelik değişikliği iptal edilmeseydi, üyeleriyle meslek odalarının organik bağı kesilecek, odaların üyelerinin özlük hakları ve ücret konularındaki kazanımları yok olacak ve işverenin insafına terk edilecek,  odaların denetim yolu kapatılarak toplum sağlığı riske girecekti. Saygılarımızla.

İVHO YÖNETİM KURULU

 

EK: Yazı

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter