SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ‘BEYAZ MİTİNG’E ÇAĞRI YAPTIK
SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ‘BEYAZ MİTİNG’E ÇAĞRI YAPTIK

Sağlık Meslek Örgütleri Tek Ses: 15 Mart’ta Büyük Beyaz Mitingde Buluşuyoruz


Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 15 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı.
13 Şubat 2020, Perşembe günü 17.30’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği (TTB) , İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, İstanbul Eczacı Odası (İEO), İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO), İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), DİSK Devrimci Sağlık-İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası yönetici ve üyeleri katıldı.
Basın toplantısında TTB 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, İEO adına Zafer Kaplan, İDO YK Üyesi Hikmet Arısal, İVHO YK Üyesi Necati Bozkurt, Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Emrah Kırımlı ve Tüm Rad-Der Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu söz alarak görüşlerini paylaştı.
SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden “Sürekli olarak hedef gösterilmekten, polikliniklerde, acillerde, ameliyathanelerde, hastanelerde, ASM’lerde, TSM’lerde her gün, her saat şiddete maruz kalmaktan mesleklerimizi yapamaz hale geldik” dedi.
TTB 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu ise şunları söyledi: “Sağlık ortamında şiddet her geçen gün artmakta. Bu sıradanlaştırılacak bir durum değil. Sadece ölüm olduğunda, bir doktoru, bir hemşireyi kaybettiğimizde gündem oluyor. Sağlık Bakanlığı sesimize kulak verir ve gereken adımları atarsa bu şiddet durur. Medya duyarlı olursa, hekimler, sağlık çalışanları duyarlı olursa bu şiddet biter. Biz tüm sağlık çalışanları olarak 15 Mart’ta Ankara’da olacağız. 17 Nisan’da, Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde ise ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin’ şiarıyla bir günlük GöREV eylemi yapacağız.”
Kurum temsilcilerinin de Büyük Beyaz Mitinge çağrı yapmalarının ardından ortak açıklama okundu.
Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:
“Biz sağlık çalışanıyız.
Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrat’tan, Bergamalı Galen’den bu yana burada, bu topraklardayız. Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı birikimimizle insanlara hizmet veriyoruz.
Ancak, ne yazık ki sürekli olarak hedef gösterilmekten, polikliniklerde, acillerde, ameliyathanelerde, hastanelerde, ASM’lerde, TSM’lerde her gün, her saat şiddete maruz kalmaktan mesleklerimizi yapamaz hale geldik.
Kışkırtılmış sağlık talebinin yarattığı kışkırtılmış şiddetin kurbanı olmaktan; sözlü, fiziksel saldırıya uğramaktan, darp edilmekten, yaralanmaktan, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmekten bıktık, usandık!
Artık yeter!
Başta TTB’nin hazırladığı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” olmak üzere Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı İçin 5 Acil Tedbir hızla hayata geçirilmelidir.
Bu tedbirler hayata geçirilinceye, sağlıkta şiddet son buluncaya kadar mücadele etmeye kararlıyız.
Herkes bilsin:
Şiddet Varsa Hizmet yok!
• Her ayın 17’sinde bütün illerde basın açıklamaları, nöbet eylemleri.
• 15 Mart 2020, Pazar Ankara’da “Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Miting”
• 17 Nisan 2020, Sağlıkta Şiddete


Karşı GÖREVdeyiz!”

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter