ACİL - SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE MESLEĞİMİZİN DAHİL EDİLMESİ
ACİL - SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE MESLEĞİMİZİN DAHİL EDİLMESİ

ACİL - SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE MESLEĞİMİZİN DAHİL EDİLMESİ

 

Sayın meslektaşlarımız

Mecliste görüşülmekte olan “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif’ine Veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için görüşmelerimiz ve çabalarımız devam etmektedir. Bu çabalara tüm Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimizin ve meslektaşlarımızın katılması önemlidir. Tarafımızdan ilgili tüm milletvekillerine gönderilen metin aşağıdadır. Tüm meslektaşlarımızın ekte yer alan milletvekili iletişim bilgilerine hazırlayacakları bir metni veya aşağıdaki metni yollayarak katkı sağlamalarını rica ederiz. Saygılarımızla

 

İVHO YÖNETİM KURULU

 

Sayın Milletvekilim,

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif’i yakın zamanda mecliste görüşülecek ve büyük olasılıkla kabul edilecektir. Teklif kanunlaşırsa içinden geçtiğimiz zorlu süreçte sağlık çalışanları nispeten daha güvenli çalışma şartlarına kavuşacaklardır. Söz konusu teklif mevcut haliyle sadece Sağlık bakanlığı’na bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeli kapsamaktadır.  Ancak bu salgında önemi tekrar ortaya çıkan “tek sağlık” organizasyonu içinde farklı mesleklerden sağlık çalışanları yer almaktadır. Tüm bu alanlarda çalışan sağlık çalışanları sık sık şiddetle karşı karşıya kalmaktadırlar.

 

Veteriner hekimlik mesleği yaşamın hemen her alanında ve her anında toplumla temas eden bir sağlık mesleğidir. Başlıca çalışma alanlarımız, hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği, hayvansal üretim, biyoteknoloji, biyogüvenlik, çevre sağlığı ve Veteriner halk sağlığı ile üretimden tüketime kadar gıda kontrolünün bütün halkalarını içerir.  Çalışma materyalimiz genellikle ekonomik değeri olan canlı hayvanlar ve gıda olduğu için özel bir hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Toplum sağlığını gözeterek verdiğimiz kararlar zaman zaman bizleri şiddet ve ya  işsizlikle karşı karşıya bırakmaktadır. Oysa üretimde ve ya denetim de yapılacak hatalar ve ya ihmaller binlerce kişiyi etkileyebilmektedir. Bildiğiniz üzere gıda konusunda maalesef son zamanlarda tağşiş, taklit ve diğer hileler artmış ilgili bakanlık tarafından yapılan tespitler basında yer almıştır. Hatta kutsal görev yaptığınız meclis çatısı altında bile gıda güvenliğine ilişkin haberler basında yer almıştır.

Veteriner hekimler görevlerini yaparken, tümü toplum sağlığıyla ilgili gıda üreten entegreler,  ,yerel yönetimler, kamu ve diğer alanlarda ya kar kaygısı taşıyan iş verenler  ya yöneticiler ya da vatandaştan kaynaklanan baskı ve şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. 

Sayın milletvekilim sizden beklentimiz, görevimizi yaparken hekim olarak verdiğimiz kararları toplum adına uygulamak için güvenli bir ortamın yaratılmasıdır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı bu salgında stratejik değeri bir kez daha ortaya çıkan ve gelecekte aşı ve gıda üretimi konusunda büyük bir sorumluluk üstlenecek Veteriner hekimlerin de yasa kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Özveri ile toplum sağlığı hizmetini yürütmeye çalışan veteriner hekimlerin yasa kapsamına alınması esasen toplum sağlığını koruyacaktır.  Saygılarımla

 

Prof. Dr. Murat Arslan
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan

 

Ek: 

Pdf
Mail listesi

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter