E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI VE TEKLİFLER
E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI VE TEKLİFLER

Değerli Klinisyen Üyemiz,

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu çerçevesinde Vergi Mükellefi Serbest Meslek erbaplarından, 01.02.2020 tarihi itibari ile faaliyetine devam etmekte olanların; 01.06.2020 tarihine kadar; 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetlerine başlayacak olanların ise, işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş işlemi için, öncelikle; mükelleflerin kişilik durumuna göre mali mühür veya e-İmza edinmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda:

- Tüzel Kişilik Serbest Meslek Grupları için (adi ortaklık) Mali Mühür edinilmesi gerekmektedir. Mali Mühür www.kamusm.gov.tr adresinden online olarak edinilmektedir. Başvuru süreci, tüzel kişiliğin Vergi Kimlik Numarası üzerinden gerçekleştirilmelidir.

- Gerçek Kişi Serbest Meslek Erbapları için, Mali Mühür veya e-İmza ile işlem yapılması gerekmektedir. Gerçek Kişi Serbest Meslek Erbapları için, e-İmza tavsiye edilmektedir. e-İmza ile e-SMM işlemlerinin haricinde diğer imzalama süreçleri de gerçekleştirilebilmektedir.

 

e-SMM uygulaması aşağıdaki 3 yöntemden biriyle kullanılabilir:

 

1- Gelir İdaresi Portal Yöntemi

 Tamamen ücretsizdir.

Kullanım için sadece e-İmza veya Mali Mühür ile aktivasyon yapılması gerekmektedir. (https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/)

Aktivasyon yapıldığı andan itibaren kullanıma açılır.

Kesilen makbuzlar online olarak saklanmaz.

Kesilen makbuzlar online olarak e-Posta ile iletilmez.

Cari bilgileri (müşteri bilgisi) ve ürün gibi kayıt işlemleri yapılamadığından her seferinde tüm bilgiler yeniden girilmelidir.

Sisteme giriş ve her e-SMM oluşturma sırasında, e-İmza veya Mali Mühürün takılı olması gereklidir.

Tek bir makbuz serisi kullanımına imkan sunar.

 

2- Özel Entegratör Yöntemi

Mükellefler ile Gelir İdaresi arasında yer alan Özel Entegratör  firmalar (aracı firmalar), tarafından yapılmaktadır.

Üyelik gerektirmektedir.

Üyelik için sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin haricinde mutlaka e-İmza veya Mali Mühür olması gerekmektedir.

Kesilen e-SMM’ler online olarak yasal süreler boyunca saklanmaktadır.

Kesilen e-SMM’ler online olarak e-Posta ile alıcıya iletilmektedir.

e-SMM üzerine logo/kaşe/imza ekleme imkanı sunulmaktadır.

GİB Defter Beyan Sistemine raporlama otomatik yapılmaktadır.

Özel entegratör sistemleri ayrıca ek özellikler sunabilmektedir.

 

3-Gelir İdaresi Entegrasyon Yöntemi

Mükellefin kendi yazılım ve bilişim sistemlerini, Gelir İdaresinin sistemlerine doğrudan entegre etmesi ile kullanılan yöntemdir.

Diğer sistemlere göre daha maliyetlidir.

Sistemleri ve sistem erişimlerinin 7 gün 24 saat ayakta tutulması gereklidir.

 İlgili sistemi kullanmak için teknik açıdan yeterli personel bulundurulması gerekmektedir.

 

Bu bilgiler kapsamında üyelerin kullanıma başlamaları için ilk yapılması gereken işlem, ticari

yapılarına göre Mali Mühür veya e-İmza temin etmeleridir.

 

Özet olarak Üyelerimiz ;

1. Gelir İdaresi Portal Yöntemi ile ücretsiz olarak e-Serbest Meslek Makbuzu kesebilirler (Detaylı bilgi ve giriş için https://ebelge.gib.gov.tr/esmmhakkinda.html)

2. Özel Entegratör firmalar (aracı firmalar, iki firmanın teklifleri ektedir) üzerinden bu işlemi yapabilirler.

İki sistemin avantajları ve dezavantajları yukarıda belirtilmiştir.  Özel Entegratör firmalar (aracı firmalar) müşterilerine makbuzu saklama, kolay kullanım, makbuzun otomatik olarak yollanması gibi ek avantajlar sağlamaktadırlar.

Üyelerimiz ekte verilen teklifler üzerinden veya kendi seçecekleri kurumlar üzerinden işlemlerini yapabilirler.

Elektronik İmza Nedir?

Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

Elektronik İmza Nasıl Alınır?

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.

Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

Ek;

Teklif1
Teklif2
Teklif3

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter