VETERİNER HEKİM E-REÇETE VE İLAÇ TAKİPSİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
VETERİNER HEKİM E-REÇETE VE İLAÇ TAKİPSİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Mesleki Kamuoyuna

Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp, Koruma, Kontrol Genel Müdürlüğü’nce, ilki Ocak 2018 tarihinde olmak üzere yaklaşık 11 ay içerisinde toplamı 300 sayfaya yaklaşan 4 adet, “Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi (İTS) Talimatı & Uygulama Kılavuzu” (e-reçete) isimli talimatlar dizisi yayınlanmıştır.

Yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 01/04/2020 tarihinde, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu değişiklikle birlikte Yönetmeliğin ilk çıkarıldığı Aralık 2011’den beri 8,5 yılda tam dokuz kez değişiklik yapılmıştır.

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 6698 Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanuna ve Anayasa’ya aykırı olan bu e-reçete talimatlarına ilişkin ilgili birimlerle birçok görüşme yapılmış, mesleğimizi adeta yapılamaz hale getiren uygulamaların düzeltilmesi için taleplerimiz iletilmiştir. Ancak özü itibarıyla talimatlar uygulanmaya devam edilmiştir. Bilindiği gibi bu talimatların durdurulması ve iptali için Odamız ile birlikte diğer bazı odalar tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı dava açılmış ve Danıştay’da devam etmektedir.

Aynı zamanda, 01/04/2020 tarihindeki Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, daha önce Odamızca açılan e-reçete davalarını boşa çıkaracak değişiklikler tespit edilmiştir.  Son yapılan değişiklikler ile talimatlarla düzenleme yapılacağının belirtilmesi, serbest veteriner hekimlere ilaç ve kayıtlar üzerinden çeşitli sürelerle ruhsatı askıya alma gibi hak yoksunluğu getirilmesi, Anayasa’ya ve yukarıda sayılan Kanunlara aykırı olması dolayısıyla bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için hukuki süreç Odamızca başlatılmıştır.

Üzülerek görmekteyiz ki son yönetmelik değişikliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Odaları ile beraber Bakanlık yetkilileri ile sorunları çözme adına yapılan istişare toplantılarına rağmen, tek taraflı olarak görüş alınmadan mesleğimizin ve bilhassa serbest veteriner hekimlerin aleyhine olacak şekilde düzenlenmiştir.

Gerek e-reçete talimatları gerekse Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinin kimi maddelerinde yapılan birbirine zıt sayılabilecek değişiklikler, hükümlerin kısa aralıklarla yürürlüğe konulup kaldırılması, hukuk normlarına ve kanunlara aykırıdır. Bu talimat ve değişikliklerle idari istikrar ilkesi de veteriner hekimlerin aleyhine olacak şekilde ihlal edilmektedir. 

Bilhassa Serbest Veteriner Hekimleri ilaç, reçete ve bunların kayıtları üzerinden zora sokan, bürokrasi altında ezen, benzeri olmayan ağır cezai yaptırımlar getiren e-reçete adlı uygulamaya ve Yönetmelik değişikliklerine karşı, İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak gerek hukuki zeminde gerekse Bakanlık ile istişare ederek bu sorunu mesleğimizin ve meslektaşlarımızın lehine çözmek adına kararlı olduğumuzu tüm mesleki kamuoyuyla paylaşırız.  Saygılarımızla.

 

İVHO YÖNETİM KURULU

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter