HAYVANLARI KORUMA KANUNU TASLAK ÇALIŞMASINA KATILDIK
HAYVANLARI KORUMA KANUNU TASLAK ÇALIŞMASINA KATILDIK
Değerli meslektaşlarımız;
Yakın zamanda meclise gelmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu’na son şeklini vermek üzere 11.03.2021 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN katıldı.  Adalet ve Kalkınma Partisi’nin konuyla ilgili milletvekilleri tarafından düzenlenen toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu Taslağı’nın son hali tartışıldı ve öneriler sunuldu.
Toplantıda değişiklik yapılacağı belirtilen maddeler dışında eksik gördüğümüz bazı önemli hususları dile getirdik. Toplantıya Başkanlık eden AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem ZENGİN tarafından talep edilen görüşlerimiz ayrıca kendilerine yazılı olarak iletilmiştir. Yazılı olarak ilettiğimiz, toplantıda dile getirilen görüşlerimiz ve taslakta değişeceğini öğrendiğimiz konular aşağıdadır. Saygılarımızla
 
1 -Deney hayvanı kullanılacaksa uygulamayı mutlaka bir veteriner hekim yapmalıdır.
Gerekçe;
 Mevcut 5199 sayılı kanun ile 6343 sayılı kanunun Madde 68 – (Değişik: 23/1/2008-5728/185 md.) Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Hükümleri bulunmaktadır.  Veteriner hekimler hayvanlara müdahale edebilme yetkisi için 5 yıllık bir eğitim almaktadır. Birçok uygulama yaptıktan sonra rutin uygulamalar yapmaktadırlar. Ancak diğer meslek gruplarından proje uygulayıcıları (doktor, biyolog, fizikçi, ziraat mühendisi, diş hekimi, eczacı hatta mühendislik bölümlerinde yer alan akademisyenler) aldıkları kısa bir sertifikalı eğitimden sonra hayvanlara enjeksiyon, cerrahi müdahaleler yapmaktadırlar. Hayvanların anatomisi ve fizyolojisini bilmeden yapılan bu müdahaleler hayvanlara acı vermekte, esasen bu kanunun değiştirilmesindeki amaca aykırıdır.
Önerimiz; Kanunda “hayvan deneylerinde hayvan kullanılacaksa proje ekibinde bir veteriner hekim bulunur veya bir veteriner hekimden hizmet satın alınır” şeklinde bir hüküm yer almalıdır.
 
2.Hayvan sağlığında çalışacak yardımcı personel uygulama eğitimi olan ve örgün olarak hayvan sağlığı eğitimi veren eğitim kurumlardan mezun olmalıdır.
 
Gerekçe;
Veteriner hekimlik bir tıp mesleğidir. Hayvan sağlığı hizmeti veren yardımcı personel de veteriner hekimlere yardımcı olan, veteriner hekimin kontrolünde gerektiğinde enjeksiyon yapan, yara tedavisi uygulayan personeldir. Ancak son yıllarda bazı üniversitelerin açıköğretim bölümlerinde açılan ve adı “veteriner” ile başlayan uzaktan eğitim mezun vermeye başlamışlardır. Genellikle kağıt üzerinde yapılan bir aylık staj süresi sonunda mezun olmaktadırlar ve hayvanlara müdahale etmektedirler. Eğitimleri süresince ne bir enjektöre ne de laboratuvar malzemesine dokunmayan bu kişilerin hayvanlara müdahalesi en büyük hayvan hakkı ihlali ve eziyetidir. Hayvan haklarını savunduklarını iddia eden bazı hayvan severlerin bile son yıllarda bu bölümlere girdikleri, sonrasında hayvanlara ciddi zararlar verdikleri tarafımızdan tespit edilmiştir. Bir benzetme yapılacak olursa bu uygulama “hemşirelerin uzaktan eğitim alıp hastaya müdahale yapması” ile aynı işlemdir. Nitekim İstanbul’da bulunan 800 muayenehane ve polikliniğe hemen her gün bu gibi yanlış müdahale veya bazı ırklar için toksik olan ilaçların kullanımına bağlı vakalar gelmektedir. Maalesef bunların çoğu kaybedilmektedir. Tamamen bilime ve eğitimin temel prensiplerine aykırı olarak eğitim veren bu kurumların örgün eğitime geçmesi şarttır. Halen 3 üniversite bünyesinde bu şekilde uzaktan eğitim verilmektir. Bu durum devam ederse hazırlanan bu kanunla elde edilecek kazanımlar boşa gidecektir.
 
Önerimiz;Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışacak yardımcı personelin (teknisyen, tekniker) örgün eğitim/öğretim veren bir kurumdan mezun olmak zorundadır” hükmü kanuna eklenmelidir.
 
3.Kurban Hizmetleri Komisyonunda Veteriner hekimler odasından bir yetkili bulunmalıdır.
 
Gerekçe; Kurban bayramları, vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirdikleri inanç, toplum sağlığı, çevre sağlığı, hayvan refahı boyutları olan oldukça büyük ve karmaşık bir organizasyondur. Ülkemizde bu süreçler genellikle tartışma ve eleştiri konusu olmaktadır. Kurbanlık hayvanlarının sağlığı, zoonozların takibi ve kurban hizmetlerinin toplum sağlığına ve hayvan refahına uygun yürütülmesi için illerde mevzuatla kurulan İl kurban hizmetleri komisyonları bulunmaktadır. Ancak bu komisyonlarda Veteriner hekimler odasından üye bulunmamaktadır. Oysa bu önemli ve karmaşık organizasyonu en sorunsuz şekilde yürütmek için veteriner hekimlerin bulunması elzemdir.
 
Önerimiz;“Kurban hizmetlerinin toplum sağlığı ile hayvan refahına uygun yürütülmesi amacıyla Veteriner hekimler odasından bir üye İl Kurban Hizmetleri Komisyonunda görev alır” hükmü yer almalıdır.
 
4. Üretim sınırlandırılmalı, denetimli üretim yapılırken Veteriner hekim raporu alınmalıdır.  
 
Gerekçe; Bazı ırklarda bulunan genektik bozuklukların veya üremeye engel durumlar nedeniyle yavru ve annenin hayatı riske edilmektedir. Bazı kedi ırklarında genetik kusurlar nedeniyle hayvanlar hayatları boyunca acıyla yaşamak zorunda kalmaktadırlar.  Yine ticari kaygıyla sık doğum yaptırılması, anne ve yavruları için sakıncalı sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenlerle üretim yapılacak hayvanlar için Veteriner hekim raporu alınması anne ve yavrularının sağlığının korunması açısından önemlidir.
 
Önerimiz;Ticari olarak üretim yapılan işletmetlerde hayvanın gebe kalmasında engel olmadığına dair veteriner hekim raporu almalıdır” şeklinde bir hüküm bulunmalıdır.
 
5. Kamu Konutları Yönetmeliğindeki hayvan beslemeyi engelleyen maddeler kaldırılmalı 
  Gerekçe; İlgili yönetmeliğin 40 maddesi, e) fıkrasında “Konutun bir bölümünde ve ya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler” ifadesi ile köpekler yasaklanmıştır.
Önerimiz; Kanunun ruhuna aykırı olan bu fıkradan “köpek” ifadesinin hükümsüz kılınması için kanuna bir hüküm konulması veya yönetmelikte bu kanuna aykırı olan fıkranın iptal edilmesi için gerekli girişimin yapılması.
 
 
 
 
 
Toplantıda önerdiğimiz ve diğer katılımcılar tarafından da dile getirilen bir kısmı taslakta olan hususlar aşağıdaki gibidir.
 
Veteriner hekimlerin görevlerini yaparken karşılaşacakları olumsuzlukların bu kanun kapsamından çıkarılması (profesyonel olarak mesleğini yaparken, mesleğin doğasından kaynaklanan ve eziyet kötü muamele iddiaları önemlidir) 
Taslaktaki durum; Toplantıda veteriner hekimlerin görevlerini yaparken karşılaşacakları olumsuzlukların bu kapsam dışında bırakıldığı milletvekilleri tarafından beyan edilmiştir.
 
Mobil kısırlaştırma üniteleri; Taslakla kaldırıldığını öğrendik, hayvan sağlığı ve refahı için önemli bir adımdır.
Hayvanlara karşı işlenen suçlar mutlaka kabahatler kanunundan çıkarılmalı, caydırıcı bir hapis cezası verilmelidir.
Yeni taslakta; hayvanlara şiddet kabahatler kanunundan çıkarılıyor, bu suça cezalar 6 aydan 3 yıla kadar değişiyor.
İl ve ilçe belediyelerinde Veteriner işleri müdürlükleri kurulmalıdır. Veteriner işleri müdürleri mutlaka Veteriner hekim olmalıdır.
 
Teni taslakta; Buna vurgu yapıldığı beyan edildi.
 
Büyükşehir belediyelerinde mutlaka Veteriner halk sağlığı dairesi kurulmalıdır.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Hayvan hakları ve refahı daire başkanlığı düzeyinde kurulmalıdır.
 
İnsani popülasyon yönetimi; Kısırlaştırma   işlemi bir tıbbi müdahaledir, donanımlı özel klinikler dahil edilmedikçe bu sorunun çözülmesi mümkün değildir.
Yunus parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır. Mevcut yasalarımızda yaban hayvanlarının bireysel olarak esir etmek ceza gerektiriyor. Bireye yasak ama ticari işletmelere açık olan bu durumun kanun açısından yarattığı çelişkinin ortadan kaldırılması gerekiyor.
Yeni taslakta; Yenilerine izin verilmiyor, mevcutların verilecek bir süre sonunda kapatılması öngörülüyor
Yasaklı ırk tanımlamasının kaldırılması, mizacı uygun olanların sahiplerine iade edilmesi gerekir.
Yeni taslakta; yasaklı ırk tanımlaması kaldırılıyor, mevcutlar 6 ay içinde sahiplerine iade ediliyor. İade edilemeyecek durumda olanlar barınaklarda kalacaklar.
Hayvan sağlığı ve toplum sağlığı gibi önemli bir alanda 32 fakültede nitelikli bir hekimlik eğitimi verilmesi mümkün değildir. Fakültelere girişte puan alt limiti getirilmesi elzemdir. Bu kanunla getirecek hükümlerin kazanıma dönüşmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulmalıdır. (Yazılı olarak sonradan tekrar bildirilmiştir.)
 
İVHO Yönetim Kurulu
ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter