-DAVET- “KUTLAYAMIYORUZ” - GELİN BU YIL TALEPLERİMİZİ KAMUOYUNA DUYURALIM !
-DAVET- “KUTLAYAMIYORUZ” - GELİN BU YIL TALEPLERİMİZİ KAMUOYUNA DUYURALIM !

 

Baskı için tıklayınız

Sosyal medya paylaşımı için tıklayınız

Etkinlik detayı için tıklayınız

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere mesleğimizin çeşitli alanlarında haksızlıklarla karşı karşıya kalmaktayız. Neredeyse çıkan her mevzuatla ya bir yetkimiz kısıtlanıyor veya başka mesleklerle paylaştırılıyor. Bunun en son örneğini, e-reçete gibi uygulanamaz bir sistemin dayatılması ve orantısız cezalarla karşı karşıya kalarak yaşadık. Pandemi başladığından bu yana aşı geliştirilmesi, gıda, koruyucu hekimlik, serbest hekimlik, yerel yönetimler, kamu adına denetim, dezenfeksiyon ve daha birçok alanda aralıksız olarak çalıştık. Ancak bunca fedakarlığa rağmen, mesleğimize karşı tam bir ayrımcılık yapıldı ve sağlık çalışanı olarak görülmedik. Muayenehanelerimizde, gıda işletmelerinde, belediyelerde, koruyucu hekimlik için köyden köye dolaşırken her gün onbinlerce vatandaşla temas ettiğimizi, bunun bulaş açısından risk olduğunu defalarca yetkililere ilettik, ancak herhangi bir karşılık bulamadık. Ancak mesleğimize karşı bu olumsuz yaklaşımlar yeni değildir. Bildiğiniz gibi önce merkezi ve taşra teşkilatlarımız dağıtıldı ve kamuda etkisizleştirildik, sonra fiili hizmet zammımız gasp edildi, hesapsız fakülte açılarak eğitimimiz niteliksizleştirildi, özlük haklarımız verilmedi, sağlıkta şiddet yasası dışında tutulduk  ve son olarak aşı sıralamasında sağlık sınıfında sayılmadık.

Yapılan tüm bu haksızlıklara karşı açtığımız çok sayıda dava ve girişimler ile hak ve yetkilerimizi korumaya çalıştık. Ancak, mesleğimizin toplum sağlığı açısından stratejik önemini yine toplumun kendisine anlatmadan bu mücadelenin eksik kalacağı açıktır. Bu amaçla, yaklaşan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde mesleğimize dikkat çekmek için bir dizi etkinlik planladık. “KUTLAyaMIYORUZ” temasıyla başlattığımız bu sürece ancak siz destek verirseniz etkili olacağına inanıyoruz. Hazırladığımız posteri 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren vatandaşların görebileceği şekilde işyerlerimize asalım, fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşlım. Posterin dağıtımı başlamış olup etkinlik detayı birlikte yollanmıştır.  Etkinlik çerçevesinde basın, sosyal medya, gazete ilanları etkili bir şekilde kullanılacaktır. İstanbul dışından katılmak isteyen meslektaşlarımız, aşağıdaki linkten posterin basıma hazır örneği ile dijital ortamda kullanabilecekleri örneğini alabilirler.  Ayrıca geçen yıl mesleğimizin topluma tanıtılması için hazırladığımız “Ben bir veteriner hekimim “ https://youtu.be/IoaJAxjxTY4 videosunu paylaşmanız yararlı olacaktır.

Gelin bu kez taleplerimizi kendi mecralarımız dışında kamuoyuna haykıralım, mesleğimizi topluma anlatalım, sesimizi yetkililerin duyacağı şekilde yükseltelim.  Sonuç alıncaya kadar devam ettireceğimiz bu etkinliklerde en büyük sorumluluk size düşmektedir. Gelin mesleğimizin sesi olalım, geleceğimize sahip çıkalım. Saygı ve sevgilerimizle

 

Prof. Dr. Murat ARSLAN
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu adına
Başkan

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter