YÖNETİM KURULU

PROF. DR. MURAT ARSLAN

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 41, 43 ve 44. dönemlerde yürüten Prof. Dr. ARSLAN, 1992 yılında Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı. 1994 yılında Fizyoloji Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak “Doktor” ünvanı aldı. Askerliğini Gemlik’te yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1999 yılında Fizyoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2002 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör ünvanı aldı. Öğretim Üyesi olduğu 1999 yılından itibaren Veteriner Fakültesi’nde Lisans eğitiminde Fizyoloji, Etholoji dersleri ile Doktora eğitiminde kredili dersler ve İ.Ü. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü bünyesinde bazı derslerle ilgili eğitim ve öğretim çalışmalarına katıldı. Türkiye’de ilk defa kurulan ve küçük hayvan transfüzyon tıbbında önemli bir eksikliği gideren hayvan kan bankası projesini yürüttü. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ve seminerlere katıldı. Çoğu uluslararası SCI kapsamına giren ve atıf alan yayını bulunan Prof. Dr. Arslan halen Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Meslek odasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı süre içinde mesleğimizin kamuoyuna tanıtılması, mesleki mevzuat, Veteriner hekimlerin hak ve yetkilerinin korunması için açılan davalar, etik ve deontolojik değerlerin korunması, toplum sağlığının korunması, mesleğimizin basında gündeme gelmesi konularında çalışmalar yaptı. Mesleki platformlar ile sivil toplum etkinliklerinde mesleğimizi temsil etti, Odamız adına SMOK ve İMOK sözcülüğü yaptı. 39 ve 40. dönemlerde İVHO Yönetim Kurulu’nda Üye olarak görev aldı. Bu süreçte yer aldığı çalışma birimlerinde İVHO dergi ve JİVS’in çıkarılması, Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik kariyer günü etkinliklerinin düzenlenmesi, Oda ve Veteriner Fakültesi adına mevzuat taslaklarının hazırlanmasında, ilköğretim okullarında ve liselerde mesleğimizin tanıtılması, mesleki günlerin tertip edilmesi gibi sayısız çalışmada görevler aldı. Bir çok mesleki sivil toplum kuruluşu, bilimsel kuruluşlar ve Ulusal Et Konseyi üyesi olan Arslan, halen İVHO yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

VETERİNER HEKİM M. ÖZGÜR ŞİMŞEK

Mustafa Özgür ŞİMŞEK, Burak Bora Anadolu Lisesi’ ni ve ardından İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Batman ‘da Gıda Kontrol Subayı olarak askerlik görevini tamamladı. Öğrencilik yıllarında kurucu üyesi olduğu Vahşi Yaşamı Koruma Klubü’nde aktif olarak çalışmış olup mezun olduktan sonra İVHO , Vahşi Yaşamı Koruma ve Rehabilitasyon Derneği, KLİVET ve Veteriner Hekimler Derneği ‘ne üye oldu. Ait olduğu meslek grubunun gelişimine katkı sağlamak için 42. Dönem İstanbul Veteriner Hekimler Odası Klinisyen Çalışma Birimi’nde Başkanlık görevini üstlendi. Görevi süresinde bir çok seminer programının organizasyonunda görev aldı, ayrıca Klinisyen Hekimlere yönelik projelerin üretilmesine ve mevzuat çalışmalarına katkıda bulundu.

Sokak hayvanları için hazırlanan projelerde aktif görev aldı. Mesleki bilgi ve becerisini geliştirmek için bir çok eğitim seminerine ve kongreye katıldı. Kendi bölgesinde bulunan okul ve derneklerde Veteriner Hekimlik mesleğini tanıtan çalışmalarda bulundu. 43. dönemde İVHO Yönetim Kurulu ‘na, 44. dönemde de İVHO Yönetim Kurulu’nda Muhasip üyeliğe seçilmiş olup görevine devam etmektedir.

Halen kurucusu olduğu özel bir Klinikte, Klinisyen Veteriner Hekimi olarak çalışmaktadır.

VETERİNER HEKİM NECATİ BOZKURT

1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ ne girdi. Fakültenin öğrenci derneğinde kurucu üye ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 1993 yılında Ümraniye Belediyesi’ nde Veteriner Hekim olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında askerlik görevini gıda kontrol subayı olarak tamamladı. 1996-2000 yıllarında Anatolya Hayvan Hastanesinde ve 2000 yılında Çankaya Belediye’ sinde Veteriner Hekim olarak görevini sürdürdü. Ümraniye ve Çankaya Belediyeleri’nde görev aldığı süre boyunca barınak hekimliği, gıda güvenliği ve veteriner halk sağlığı alanında çalışmalarda bulundu.

2009 yılında Ataşehir Belediyesi’nde Veteriner İşleri Müdürü olarak göreve başladı.2010 yılında Mannheim Belediyesi’ ne gıda güvenliği ve barınak hekimliği konusunda ziyaretlerde bulundu. Mesleğimizi yerel yönetimlerde güçlendirmek amacıyla görev süresi boyunca; 2011 yılı Dünya Süt Günü, 2010 yılı Dünya El Yıkama Günü, Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği Eğitim seminerleri, Aşılarım Tam, Yaşa ve Yaşat isimli projeleri hayata geçirdi. Dünya El Yıkama Günü projesi UNICEF’ in, Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği projesi ise FAO ‘nun internet sitesi ve bültenlerinde yayımlanmıştır.

Tüm Belediye Memurları Sendikası Şube Yöneticiliği ve Kongre Delegesi, 39. Dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Yönetimin Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen Malatya Ataşehirliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Uzun süre klinik hekimliği alanında da çalışan Bozkurt mesleğimize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Veteriner Hekimler Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır, Fransızca bilmektedir. Halen Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

VETERİNER HEKİM HASAN YILDIZ

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Bir gıda firmasında kalite kontrol departmanında Muayene Veteriner Hekimi olarak çalıştı.1995 Yılında kısa dönem askerlik görevimi tamamladıktan sonra aynı firmada imalat müdürü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Veteriner Hekimler Odası 41. Dönem Büyük Kongre Delegesi, 43. Dönemde Yönetim Kurulu Üyesi, 44. Dönemde Genel sekreter olarak görev alan Yıldız, İVHO’nun gıda komisyonunda yer alarak gıda alanında meslektaşların yönlendirilmesi ve taslak çalışmalarına katılmıştır. 5996 sayılı kanuna meslektaşlarımızı hazırlamak amacıyla sertifikalı eğitimlerin gerçekleştirilmesini organize etmiştir. Gıda mevzuatıyla ilgili yapılan çalışmalara sektörü temsilen, Tarım Bakanlığı Alt Komisyonları’nda çeşitli tebliğlerin hazırlanmasın-da görev almış, mesleki hak ve yetkilerimizin korunması için mücadele vermiştir.

Pestisit Kontrolu, Katkı maddeleri, Ambalaj, Gıda Güvenliği ve Tarım Bakanlığı - Hollanda işbirliği ile HACCP konularında eğitim ve denetmen olarak görev almıştır. Veteriner Fakültesi öğrencilerinin gıda sektörünü tanımaları amacıyla yapılan eğitim gezilerine ev sahipliği yapmıştır. Kadıköy Belediyesi’nde Kent Konseyi Üyesi görevi yaparak meslek odasına katkı sağlamıştır.

VETERİNER HEKİM ZEHRA NUR ATEŞ

26 Nisan 1981 tarihinde İskenderun`da doğdum. Babam makine mühendisi ve (1959) İskenderun doğumlu. Annem ev hanımı ve (1962) Gaziantep doğumlu.

İlkokul (Nihat Erim ilköğretimokulu), ortaokul (Altayçeşme ilköğretimokulu) ve lise ( Hasan Şadoğlu Lisesi) öğrenimlerimi İstanbul`da tamamladım. 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi`ni kazandım.

1999-2000 tarihlerinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi aldım. 2007 tarihinde Veteriner Fakültesinden mezun oldum.

Ocak 2008 tarihinden itibaren CarrefourSA bünyesinde (Fulya mağazası) Sorumlu yönetici olarak başladığım görevimi İstihdamı Zorunlu Personel olarak devam ettirdim. Şubat 2015 tarihinden itibaren gene CarrefourSA bünyesinde Gıda ve Kalite Uzmanı olarak görevime devam etmekteyim.

Ekim 2008 tarihinde Veteriner Hekim Dr. Atila Ateş ile evlendim ve 2 yaşında Doruk Arel isimli oğlumuz bulunmakta.

VETERİNER HEKİM ERSİN COŞKUN

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2008 yılı mezunu.

1997 Yılından beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışmakta, halen Sultangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görev yapmaktadır.

VETERİNER HEKİM GÖZDE ÇETİN KASAP

1984 yılında Çanakkale'de doğan ÇETİN KASAP ,  ilk  ve orta öğrenimini  Biga'da , liseyi Çanakkale Koleji'nde tamamlamış ,  2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi  Veteriner   Fakültesi'ni  kazanıp , buradan 2007 yılında mezun olmuştur . Stajını Afyon Kocatepe Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Ardından İstanbul'da çeşitli  kliniklerde  veteriner hekimi olarak çalışmıştır. 2011 yılında Vetform Veteriner Kliniği'ni  kurmuştur. Klinisyen hekim olarak özellikle egzotik hayvanlara ve transfüzyon tıbbına ilgi duymaktadır.  TuVECCA  ( Acil Veteriner Hekimleri Derneği)’ nin  yönetim kurulu üyesi ve  İVHO Şişli Bölgesi temsilci yardımcısıdır…

VETERİNER HEKİM GİZEM TAKTAK

1983 yılında Ankara'da doğdum. Lise eğitimimi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladım, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandım. 2005 yılında üçüncü sınıfta 'Almanya, Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi'nde' küçük hayvan kliniğinde ve at kliniğinde iki ay staj gördüm. 2006 yılında dördüncü sınıfta İngiltere, Liverpool Üniversitesi 'Leahurst At Hastanesi'nde' üç haftalık stajımı tamamladım.

Aynı yıl zorunlu stajımı Türkiye Jokey Klübü (TJK)'nde yaptım, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldum. 2008'de ABD, Kentucky eyaletinde Hagyard Equine Medical Institute'da altı ay dahiliye, yoğun bakım servislerinde çalıştım.

ABD, 'Eaton Sales' at çiftliğinde at bakımı ve beslenmesi üzerine çalışmalarda bulundum. Aynı yıl ABD, Kentucky, 'Equine Services' at hastanesinde iki ay süreyle veteriner asistanlık yaptım. 2009 yılından itibaren Levent'te, 2010'da Ataşehir'de ve 2011'de Erenköy'de küçük hayvan veteriner kliniklerinde çalıştım.

2012 yılının kasım ayında Ataşehir, PatiSev Veteriner Kliniği'ni açtım. Pek çok yurt içi ve yurt dışı kongrelere katıldım. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği 'FECAVA' ve WSAVA temsilcisi olarak her altı ayda bir yurtdışı kongrelere katılmaktayım. Aynı zamanda KHVHD de genel sekreterlik görevini sürdürmekteyim.

Kar, Ezel, Tom, Sarışeker isminde dört  kedim ve Nepal ve Haçiko ismindeiki köpeğim var.

VETERİNER HEKİM PELİN BURCU DAŞTAN

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan meslektaşımız 2009 - 2010 yıllarında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin İtalya’da bulunan Halkın Korunması ve Güvenliği Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırmada stajyer veteriner hekim olarak görev yapmıştır. 2011 yılından beri veteriner ilaç sektöründe ruhsatlandırma uzmanı olarak çalışan meslektaşımız aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Doktora yapmaktadır.

DR. VETERİNER HEKİM LEVENT BAYRAKTAR

1994 yılında İ. Ü. Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktora programını tamamlayıp Doktor Ünvanı aldı. Üniversitede Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Program Başkanlığı, Akademik Kurul Üyeliği, Yönetim kurulu üyeliği ve bir sürede MYO V. Müdürlüğü görevi yaptı. Bilimsel çalışmaları birçok ülkede ve Türkiye’de yayınlandı. Yurtiçi ve yurtdışında defaten Bilimsel Sözlü ve Poster bildirisi sunumunda bulundu. Birçok yurt içi ve yurt dışı kongre ve seminere katılarak katılım sertifikaları aldı. Mesleğin tanıtılması ile ilgili çalışmalarda birçok okulda aktif görev aldı. KLİVET, KHVHD, İVHO 45. Dönem Haysiyet Divan Kurulu Y. üyelikleri ile birlikte Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Hakem Kurulu, Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi Bilim Kurulu üyeliği gibi daha birçok Uluslararası Dergide Halen Hakemlik ve Bilim kurulu üyeliği yapmaktadır. Halen kurucusu olduğu özel bir Klinikte, Klinisyen Veteriner Hekimi olarak çalışmaktadır. Dr. Vet. Hekim Levent BAYRAKTAR evli ve ATA TALHA adında bir erkek çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter