TVHB MERKEZ KONSEYİNİN DAVETİ
TVHB MERKEZ KONSEYİNİN DAVETİ
TVHB Merkez Konseyi mesleki sorunların tartışılması ve çözümler oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği ve Oda başkanlarını davet ettiği toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Murat ARSLAN ve Kurul Üyemiz Necati BOZKURT, TVHB Merkez Konseyi Üyeleri, Bakanlığın ilgili birimlerinden meslektaşlarımız katılmışlardır.

Toplantıdagörüşülen konuların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir;

Cumartesi sabah oturumunda Genel Müdür Yard. Dr. İbrahim Özcan Ülkemizde 2002 yılındangünümüze hayvancılık istatistiklerini verdi ve değerlendirmelerini yapmıştır.Bizce, özellikle küçük işletme sayısının hızla düştüğü verisi oldukça önemli veüzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Küçükbaş yetiştiriciliği için uygunbir coğrafya olan ülkemizde, küçükbaş yetiştiriciliği yapan küçük işletmelerile aile tipi yetiştiriciliğinin azalması uzun vadede birçok olumsuz sonucaneden olacaktır. Bu işletmelerin azalması, geleneksel yetiştiricilikyöntemlerinin yok olması, gen kaynaklarının yok olması, büyük şehirlere göçleberaber ekonomik ve sosyal sorunlar, üretimden uzaklaşama sonuçlarınıdoğurmaktadır.

SayınÖzcan damızlık birlikleri konusunda ki görüşlerini dile getirmiş,meslektaşlarımız özellikle damızlık birliklerinin hukuksal durumunu gündemegetirmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanımız Damızlık Birliklerinin asıl göreviolan hayvan ıslahı işini yapmadıklarını, sağlık hizmeti verdiklerini, daha çokticari kaygıyla hareket ettiklerini bildirmiş, hayvancılığımıza da zarar verenbu fiili durumun bir an önce kanuni düzenlemeyle kaldırılması gerektiğinibelirtmiştir. Yine damızlık birliklerinde çalışan veteriner hekimlerin odadanbelge almadan çalışmasına yönelik Bakanlık yazısının kanunlarımıza aykırıolduğu, anayasayla kurulan meslek odalarının yetkilerinin diğer düzenlemelerleyok sayılamayacağı tarafımızdan ifade edilmiştir.

Sonrakioturumda Dr. Nahit Yazıcıoğlu (Hayvan Sağlığı veKarantina Daire Başkanı) zoonozlarla mücadelede gelinen noktayı, özellikle şapve brusella mücadelesinde meslek odalarının ve serbest çalışanların destekolmasının önemli olduğunu, bu konuda serbest çalışanların sisteme dahiledilmesi için çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Küçükbaştaelektronik küpelemeye geçilmesi için AB’den kaynak sağlandığını, elterminaline veri girilmesi konusunda meslek odalarının çalışması gerektiğiifade edildi.

Sonrakioturumda Veteriner Hekim Arif Özkan (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk SağlığıDairesi) spot ilaç konusunda açıklamalar yapmış meslektaşlardan gelen önerilerkonuşulmuştur.

Toplantınınsonraki bölümünde Kurumsal sorunların tartışmasına geçildi.

Kamudışında çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretler görüşüldü, bölgeselfarklılıkların getirdiği sorunlara ilişkin öneriler değerlendirildi. Belgeücretlerin bölgelere göre farklı alınmasının işletmeler tarafından olumsuzkarşılandığı değerlendirildi. Diğer meslek gruplarıyla pratikte zaten aynıalanlarda çalışmadığımız, bu nedenle belge ücretlerinin belirlenmesinde bununbir kriter olarak alınmaması gerektiği görüşü benimsendi.

YetkilendirilmişVeteriner hekimlik konusunun bu haliyle yürütülmesinin ücret ve özlük haklarıaçısından sorunlar yarattığı, ancak kanuna uygun bir uygulama yapılırsa devametmesi gerektiği, aksi takdirde yasal yollar dahil çalışma yapılmasıdeğerlendirmesi yapıldı.

Reçetekonusunda yaşanan sıkıntı ve meslektaşlardan gelen talepler nedeniyle TVHBtarafından reçete basılmasına devam edileceği, ancak talep eden odalaraverilmesi kabul gördü. Odamız bu konuda olumsuz görüş bildirmiştir.

Ayrıcareçetelerin beş yıl saklanması ve diğer gereksiz evrakların getirdiği işyükünün azaltılması için girişimde bulunulmasına karar verildi (ilaç takipsistemi, elektronik reçete konusunda çalışmalar olduğu bu uygulamaların sistemirahatlatacağı ifade edildi).

Genelkurulda alınan karar gereği İşyeri hekimliği yönergesinin ancak bazımaddelerinin hak ve yetkilerimize zarar vermeyecek şekilde düzenlendikten sonrayayınlanması değerlendirildi.

Eğitimlerkonusun yeniden ele alınması, hizmet verilen sektörlere ilişkin eğitimlerindüzenlenmesi kurulacak komisyonlar marifetiyle yeniden düzenlenmesine kararverildi.

Odamızözellikle mezuniyet sonrası eğitimlerin nitelikli ve bir disiplin içindeyapılması gerektiğini dile getirmiş, staj konusu ve eksikliğiniduyduğumuz diğer bazı konuların, yapılacak bir olağanüstü kongrede gündemealınması gerektiğini ifade etmiştir. Yine beşeri ilaç konusu gündemegetirilmiş bu konuda ilgili birimde görevli meslektaşımızla ayrıca görüşülmüş,yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu konudaüyelerimizle yapılacak toplantılarda bundan sonra izlenecek yol belirlenecektir). Uzmanlık konusun da Merkez Konseyinin etkin bir rolalması gerektiği ifade edilmiştir.

Pazargünü de devam eden toplantıda belirlenen konularda komisyonlar oluşturularakgörev dağılımı yapılmıştır.

Katılantüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor ve çalışmanın mesleğimize yarargetirmesini diliyoruz.

[1]
ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter