ODA ÜYELİK BELGESİ`NİN İSTENMESİNİ İPTAL EDEN DÜZENLEMENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDUK!
ODA ÜYELİK BELGESİ`NİN İSTENMESİNİ İPTAL EDEN DÜZENLEMENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDUK!

Yönetmelik değişikliğinden sonra Odamızın başlattığı hukuksal sürecin ilk aşaması lehimize sonuçlanmıştır.

Danıştay 10. Daire Başkanlığı "Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" in 4. maddesinin 1. fıkrasının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebi ile açılan davada, Danıştay "yürütmesinin durdurulması" talebimizin KABULÜNE karar vermiştir.


Bildiğiniz gibi bu madde (4.made a fıkrası) ile onay ve kayıt sırasında Bakanlığın istediği belgeler arasında bulunan “oda kayıt belgesi” zorunluluğu iptal edilmişti. Bu durum meslek odalarının meslektaşı üzerindeki denetimi ile meslektaşlarının özlük haklarıyla yetkilerini koruma hakkını elinden almaktaydı (konuya ilişkin tüm meslek odaları olarak yayınladığımız bildiri ektedir).

Değerli meslektaşlarımız, daha önce aşağıdaki metinle size duyurduğumuz ve gıda sektöründe çalışan meslektaşlarımızın hak kaybına neden olacak dahası meslek odalarının kuruluş amacını ortadan kaldırabilecek değişikliğe karşı başlattığımız hukuksal sürecin ilk aşaması tamamlanmıştır.  Danıştay 10. Dairesi iddialarımıza hak vermiş ve istemimizin kabulüne karar vermiştir.

Kararda özetle; Kamu dışında mesleğini icra eden Veteriner hekimlerin (istihdamı zorunlu personelin) odaya zorunlu kayıtlarının sağlanması ve denetlenmesi, meslekten ihraç edilmiş olanların ve ya sahte belgelerle mesleği icra etmeye çalışanların tespiti, mesleki etik ve disiplin kurallarının işlerliğinin sağlanabilmesi, kısaca odanın kuruluş amacını gerçekleştirebilmesi, ancak oda tarafından düzenlenecek ve “ilgilinin odaya kayıtlı olduğunu ve görevini yapmasına bir engeli bulunmadığını” gösterir belgenin ibraz edilmesiyle gerçekleşebileceği, bildirilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mesleğimiz ve istihdamı zorunlu personel olarak çalışan diğer meslekler için çok önemli olan bu kararla;

·         Meslek odalarının kuruluş amaçlarına uygun olarak görevlerini yapmalarının vazgeçilmez olduğu tekrar hatırlatılmıştır.

·         Kararla istihdamı zorunlu personelin meslek odasının desteğinden yoksun, güvencesiz ve işverenin insafına tabi bir şekilde çalışması önlenmiştir.

Meslek camiamıza ve diğer meslek gruplarına hayırlı olmasını dileriz.

Kararla, son zamanlarda bazı meslektaşlarımızın alınan ücretlerin yüksek olduğunu iddia ederek “yasal haklarımızdan vaz geçelim, yapılanlara boyun eğelim” şeklindeki önerilerin çok da yerinde olmadığı, aksine sadece görevimizi yaparak mesleğimizi ve haklarımızı korumanın mümkün olabileceği bir kez daha görülmüştür.

Güvenli Gıda Platformu Bileşenleri`nin, konuyla ilgili ortak bildirisine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla


İVHO YÖNETİM KURULUONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter