BELEDİYELERİN HAYVAN HASTANESİ AÇMASI HAYVAN REFAHI VE TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN GEREKLİ MİDİR? KLİNİSYEN HEKİMLERE KARŞI HAKSIZ REKABET OLUŞTURUR MU?
BELEDİYELERİN HAYVAN HASTANESİ AÇMASI HAYVAN REFAHI VE TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN GEREKLİ MİDİR? KLİNİSYEN HEKİMLERE KARŞI HAKSIZ REKABET OLUŞTURUR MU?

BELEDİYELERİN HAYVAN HASTANESİ AÇMASI HAYVAN REFAHI VE TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN GEREKLİ MİDİR? KLİNİSYEN HEKİMLERE KARŞI HAKSIZ REKABET OLUŞTURUR MU?

Bilindiği gibi belediyelerin sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna ilişkin olarak kanunlardan kaynaklanan sorumlulukları ve yetkileri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların gereği olarak belediyelerimizin Veteriner işleri müdürlükleri çok değerli çalışmalar yapmaktadırlar.

Bazı belediyelerin hayvan hastanesi açmak için girişimlerde bulundukları bilinmektedir. İlk bakışta toplum sağlığı için önemli görevler üstlenen belediyelerin bu girişimleri yerinde görülebilir. Hayvan hastanelerinin ruhsatlandırılmaları teknik ve hijyenik açıdan denetimleri mevzuat gereği GTHB tarafından yapılmaktadır. Hayvan hastanelerinin Veteriner hekimlik mesleği mevzuatı açısından denetlenmesi ise 6343 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereği meslek odalarının yetkisindedir. Bu yetkinin çerçevesi; a)meslek icrası ve mesleki etik ve deontoloji konuları b)üyelerinin özlük haklarıyla ücretlerinin düzenlenmesi c)hastanede çalışacak Veteriner hekimlerin hizmet içi eğitim gibi mevzuatla zorunlu hale getirilen eğitimler ile mezuniyet sonrası eğitimlerinin verilmesi, d) muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde uygulanacak ücretleri belirlemek ve uygulanmasını temin etmek olarak  özetlenebilir. Hayvan hastaneleri kurulma aşamalarını tamamlayıp hizmet vermeye başladığı andan itibaren bu mevzuat açısından denetlenmeye başlanacaklardır. Bu noktadan sonra yaşanabilecek birkaç sorunu tahmin etmek hiçte zor değildir;

1. Serbest çalışan meslektaşlarımıza karşı haksız rekabet oluşacaktır. Hayvan hastaneleri bölge odasının belirleyeceği ücretleri uygulamak zorundadır (VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN, İdare heyetinin vazifeleri, Madde 33 –c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve hastalığın nevilerine nazaran asgari tedavi ücreti tarifesi hazırlamak ve merkez konseyine tasdik ettirmek, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ,  MADDE 27 – (1) Yönetim kurulunun görevleri,  ç) Bölgelerin özelliklerine, hastalığın çeşitlerine ve meslekî faaliyetlerle ilgili asgari ücret tarifesi hazırlamak ve Merkez Konseyine onaylatmak.). Her ne kadar belediyeler meclis kararları alarak bazı hizmetler için ücret belirleme yoluna gidebiliyorlarsa da genel hukuk kuralı gereği meclis kararlarının başka kanunlara aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.  Diğer taraftan belediyenin hayvan hastanesi oda fiyatlarını uygulasa dahi hekim, vergi, stopaj, kira, personel, elektrik, su, telefon, internet, ruhsat vb bir çok gideri belediye bütçesi tarafından ödeneceği için bu giderleri kendi emeğiyle karşılayan klinisyen hekime karşı büyük bir haksız rekabet oluşturacaktır. Diğer taraftan hastane açma girişiminin ticari bir mantıkla yapılmadığı inancındayız zira bazı belediyelerin bütçeleri birçok ülkenin bütçesinden daha büyüktür ve bir hayvan hastanesinin gelirlerine ihtiyaçları bulunmamaktadır.

2. Sahipsiz hayvanlar için yapılan çalışmaları olumsuz etkiler. Bilindiği gibi sokak hayvanlarına ilişkin tüm çabalara rağmen hayvan refahı ve toplum sağlığı açısından önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Bu gerçek ortadayken belediyelerin ilgi alanlarını sahipli hayvanlara çevirmeleri anlaşılamamıştır. Bu çalışmalar sahipsiz hayvanlara olan motivasyonu azaltacağından hayvan sever sivil toplum kurumlarının belediyelere olan tepkisini arttıracaktır.

3. Klinisyen hekimlerin toplum sağlığına ilişkin kanunlarla verilen görevlerinde motivasyon eksikliğine neden olur. Zoonozlarla mücadele başta olmak üzere hayvan sağlığının korunması ve diğer bir çok alanda serbest çalışan hekimlere  kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde görev almak dahil olmak üzere kanunlarla sorumluluklar verilmiştir. Sadece İstanbul'da sayısı bini aşan geçimini muayenehanesinden sağlayan ve ağır maddi külfetler karşısında zorlanan klinisyen hekimlerde oluşacak tepki bu işbirliğinde motivasyon eksikliğine neden olacaktır.

4. Hukuksal sorunlar ortaya çıkacaktır. Meslek odaları üyelerinin aleyhine ortaya çıkacak sonuçları önlemek için hukuksal girişimlerde bulunacaklardır.

5. Özellikle büyükşehir belediyelerinin hastane açma girişimlerinin muhalif ilçe belediyelerinde olması girişimin amacı ve sağlıklı çalışması açısından şüphe ve sorunlar oluşturacak kurumsal işbirliğine zarar verecektir.

Tüm bu nedenlerle başta İBB olmak üzere hayvan hastanesi açmak için planlama yapan belediyelerin, ilk önce  muayenehane geliriyle geçinen binlerce Veteriner hekimi ve ailelerini hesaba katmasını, ileride baş gösterecek hukuki, idari ve sosyolojik sorunları dikkate alarak kararlarını tekrar gözden geçirmelerini beklemekteyiz. Saygılarımızla

İVHO YÖNETİM KURULU

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter