İVHO KLİNİSYEN HEKİMLER KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
İVHO KLİNİSYEN HEKİMLER KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Değerli meslektaşlarımız,
       
Bildiğiniz gibi komisyon toplantılarımız devam etmektedir. Bu çerçevede İVHO Klinisyen Komisyonumuz Yönetimimiz seçildikten sonra çalışmalarına başlamış bu güne kadar 11 toplantı gerçekleştirmiştir.  Değerli komisyon üyelerimiz günlük yoğun mesailerinden sonra Oda merkezimize gelerek büyük bir fedakarlık göstermektedirler. Yaptıkları çalışmalar için mesleğimiz adına teşekkür ederiz. Tüm klinisyen meslektaşlarımızın çalışmalarımız katılarak katkıda bulunmalarını dileriz. Komisyonun çalışmalara ilişkin açıklaması aşağıdadır. Kendilerine mesleğimiz adına teşekkür ederiz. Saygı ve sevgilerimizle
 
İVHO YÖNETİM KURULU
 
 
Klinik komisyonunun  hazırladığı  değerlendirme raporu aşağıdadır;
 
 
Klinik Komisyonu adına;
 
“Öncelikle mesleki birliği ve beraberliğimizi güçlendirmek adına yapılan çalışmalara klinisyen hekimleri temsilen katkıda bulunma fırsatını bize veren oda yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz.
 
Toplanmaya başladığımız ilk haftalardan itibaren, mesleki sorunlar ve yapılması planlanan aktiviteler, kendi aralarında tasnif edilmeye başlanmış ve konulara göre bir proje takip sistemi oluşturulmuştur. Buna göre toplantılarda üzerinde görüşülen çalışmalar ana hatlarıyla aşağı sıralanmıştır.
 
- Bu yıl (2017) için geçerli olan alt sınır ücret tarifeleri oluşturulurken, ilk defa At Hekimliği detaylandırılmış kendi tarifesine kavuşmuş olup ayrı basılmıştır. Ayrıca, 2018 yılı hazırlıkları için bu yıl mayıs ve ekim aylarında yapılacak toplantılarda meslektaşlarımız görüş ve önerilerinin alınması planlanmıştır.
 
- Mesleki camiada ve değişik  sosyal ortamlarda dile getirilen şikayet  konuları iki ana başlık altında incelenmeye başlanmıştır.
 
a.    Klinisyen Meslektaşlarımızın etik, deontolojik ve meslek kanunumuza aykırı hareketleri (Örneğin: Tabela, Reklam ve İnternet sayfalarındaki usulsüzlükler, Mesleki Ünvanların haksız kullanımları, Alt Sınır Ücret Tarifesine uymayan ve bu çalışmaları tespit edilen meslektaşlar.)
 
b.    Klinisyen Hekimler olarak mesleğimizin icraatini olumsuz etkileyen diğer şikayet konuları (Örneğin: Petshop ve internet üzerinden ilaç satışı, GLN hakkının elimizden alınması, Kuduz Antikor Titresi Ölçümündeki orantısız artışlar vb.) 
   
Şikayet konularının çözümünde Klinik komisyonu olarak öncelikle şikayetlerin usulüne uygun olarak ifade edilmeleri, varsa delillerin dosyalanması, Oda yönetimine çözüm odaklı ve gerektiğinde alternatif stratejilerin, dayanak noktaları ile birlikte sunulması, gelişmelerin ve sonuçların takip edilmesi hedeflenmiştir.
 
- Proje çalışmalarımıza katılmak ve projelerde bizzat görev almak isteyen meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Aşağıda listelenen konularda çalışmak isteyen meslektaşlarımız toplantılarımıza direk katılabilirler.
 
1. Klinisyen Hekimlerin Eğitim ve Bilgilendirilmelerine yönelik; Makale, Yeni Sunum, Seminer organizasyon çalışmaları.   
 
2. Çalışma hayatına katkı sağlayacak; iş kılavuzları, muayene formları, saha ve piyasa araştırmaları vb. projeler.
 
3. Sosyal sorumluluk projeleri: Hayvan sahipleri için yeni broşur ve poster çalışmaları. Mesleğimizi ilgilendiren önemli gün ve haftalarda etkinlik çalışmaları.
 
4. yeni mezun genç meslektaşlarımız için projeler,
 
5. ve sizlerin aklına gelen, önereceğiniz diğer konular.   “
 
 Çalışmaların mesleğimize ve meslektaşlarımıza faydalı olması dileğiyle..
 
 
Dr. Emel Başaran 
İVHO Klinisyen Komisyonu Adına
Başkan

[1]
ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter