MESLEĞİMİZDE REKLAM YASAĞI
MESLEĞİMİZDE REKLAM YASAĞI

Mesleğimizde Reklam Yasağı

Değerli Üyelerimiz,

            Mesleğimizin etik ve deontolojik kurallar içinde yapılması ve rekabetin önlenmesi için mesleki mevzuatımız kurallar getirmektedir.  Bu kuralların amacı bir yandan sağlık hizmetinde kar kaygısının öne çıkmasını önlemek, diğer yandan da haksız rekabetin önlenerek meslektaşlar arası iletişimi korumaktır.  

            Ancak son zamanlarda özellikle sosyal medya başta olmak üzere çok sayıda reklam verildiği dahası bu reklamlarda aslında verilmeyen hizmetlerin yazıldığı, hak edilmeyen unvanların kullanıldığı veya unvanların yanlış kullanıldığı, yanıltıcı bilgiler verildiği tespitleri yapılmıştır.

         Hekimlik hizmetinde asıl reklamın  bilgi birikimin hastaya yansıtılması olduğu, hekimin değerinin verdiği nitelikli hizmetle takdir göreceği unutulmamalıdır.   Üyelerimizin konuyu bu açıdan değerlendireceklerine etik kurallar içinde meslektaşlarını da koruyacak uygulamalar yapacaklarından eminiz.

            İVHO olarak bundan sonra düzenli olarak konunun takipçisi olacağımızı, mesleğimizi yüceltecek her gelişmenin yanında olduğumuz gibi, mesleğimizin algısına zarar verecek her girişimin de karşısında olacağımızı bildirmek istiyoruz.

Mevzuatımızda reklamı düzenleyen hükümler;

 

6343 Sayılı Kanun-Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun

Madde 9 – ..................(Veteriner hekim) ler, çalışma yerlerini ve ihtısaslarını bildirir ilanlar tertip edebilirler, ancak bunların propaganda ve reklam mahiyetinde olmaması şarttır.

Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 3/4/1984 - 2993/10 md.) Oda idare heyetinin görevleri; b) İş veya hasta sahipleri ile oda azası arasında aracılık yapanları meslek ve sanatın icrasında gayrimeşru menfaat sağlamak gibi mevzuat ve meslek adabına yakışmayacak harekette bulunanları önlemek ve bu kanunda menedilmiş olan her türlü reklam va propagandaya meydan vermemek;

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 

Kişisel ve ticari reklam yasağı

                          Kazanılmış sıfatlar dışında unvan kullanılması

 MADDE 72 – (1) Tabelalarda, ilanlarda veya reçete kâğıtlarında kanunen kazanılmış sıfatlar dışında unvan kullanılamaz. Bunlara her ne şekilde olursa olsun, reklam anlamı taşıyan biçim ve işaretler konamaz.

             Veteriner hekimlerin uyacağı kurallar

             MADDE 97 – (1) Veteriner hekimler, müşterilerine yönelik duyurularında; gazete, afiş, broşür, el ilanı ve bu gibi her türlü iletişim araçlarında yapacağı duyurularında; adres, telefon numarası, muayene günü ve saatleri, sahip olduğu unvan, acil olaylar için ev adresi ile muayenehaneyi bulmada yardımcı olacak işaretler dışında reklam niteliği taşıyan frapan renkler, müşteriye maddi ve manevi avantaj sağlanacağını belirten her türlü yazılar, ifadeler, bilimsel ve eğitici nitelik taşımayan ışıklı gösteriler, süslemeler veya aracı, propagandacı gibi meslek gururunu düşürecek nitelikteki uygulamalardan kaçınmak zorundadır.

             Teşekkür ilanı verme yasağı

             MADDE 98 – (1) Hayvan sahiplerinin, veteriner hekimlere ilişkin olarak teşekkür ilanları vermesi her ne kadar doğal ise de, veteriner hekimler hiçbir suretle müşterisine yönelik teşekkür ilanı veya reklam veremezler.

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter