E-REÇETE DEĞERLENDİRME
E-REÇETE DEĞERLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız;

GTHB tarafından deneme süreci başlatılan ve 2018 yılı başından itibaren başlatılması  düşünülen e-reçete uygulamasına ilişkin Bakanlık yetkililerine görüşlerimizi ilettik.

Bilindiği üzere konu Meslek odamızda bir kaç kez değerlendirilmiş, bir çok meslektaşımızın içeriğini bilmediği uygulama için Bakanlık yetkilileri davet edilerek Ataşehir'de toplantı yapılmıştı. Ancak  meslektaşlarımızın konuya ilişkin daha fazla bilgi edinme talebi ve konunun önemi nedeniyle Yönetim olarak Bakanlık yetkililerinden yeniden randevu alınmış, Meslek odamızın Yöneticileri ve temsilcileri ile KHVHD ve KLİVET temsilcilerinin katıldığı bir heyet ile Ankara'ya gidilerek tekrar görüşme yapılmıştır. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede kaygılarımız dile getirilmiş önerilerimiz sunulmuştur. Bakanlık yetkilileri sabırla bizleri dinlemişler açıklamalar yapmışlardır. Meslek olarak toplum sağılığına ilişkin tüm çabaları desteklemekteyiz. Ancak iyi planlanmadığı takdirde bu uygulama beklenen yararların aksine  toplum sağlığı ve mesleğimiz adına olumsuz etkiler yaratacağı, toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı konusunda denetimsizliği getirebileceği, hekimlik mesleğini yıpratacağı düşünülmektedir.   

Beklentimiz, Bakanlığın Meslek Odalarıyla görüşmelerini sürdürmesi, sahada görev yapan ve bu uygulama başlarsa en önemli parçası olacak sekiz bine yakın serbest çalışan meslektaşımızı yanına alarak çalışmalar yürütmesidir.

Görüşmede dile getirilen görüşlerimiz;

1.Yürürlükte olan mevzuata göre reçeteyi sadece klinik hizmeti vermeye yetkili olan veteriner hekimler yazabilmektedir. Fakat e-reçete adı altındaki uygulama ile klinisyen olmayan veteriner hekimlerin de e-reçete yazabileceği söylenmektedir. Bu durum ilaç satışları, kontrolleri ve izlenebilirliği içinden çıkılmaz bir sürece sokacak ve bu uygulamanın asıl hedefi olan toplum sağlığını riske sokacaktır.

2. E-reçete  bu haliyle  hukuksal alt yapısı olmadan mevzuata aykırı bir şekilde başlatılmış olacaktır.

3. Birçok kesimi ilgilendirmesine rağmen başta meslek odaları olmak üzere uzmanların ve sahanın görüşleri daha fazla alınmalı planlama yaparken değerlendirilmelidir.

4. Bu uygulama  ticari nitelik taşıyan kişisel verilerin 3.şahıs ve kurumlara aktarılması riskini taşımaktadır.

5. Tavsiye reçetesi kavramının temel hekimlik kurallarıyla çelişmektedir. Veteriner hekim görmediği, muayene etmediği, gerekli teşhis metotlarından faydalanmadığı, sadece karşısındaki kişinin talebine göre reçete yazmakta ve ilaç vermektedir. Bu durum halk sağlığı yönünden kabul edilemez bir durumdur.

6. E-reçete sistemi internet alt yapısının çevrim dışı olduğu bölgelerde kullanılması sağlıklı olmayacaktır.

7. Yaratacağı karmaşa sebebiyle sistem, Veteriner hekimlerin ilaç bulundurma ve satma yetkilerinin ellerinden alınmasıyla sonuçlanacak süreci başlatabilir. Bu durum Veteriner hekimlerin hayvan sağlığı alanındaki denetimlerinin ortadan kalkması ve toplum sağlığı kaygılarını gündeme getirebilir.

8. Parçalanarak kullanılması gereken flakon formlu ilaçların hastalara reçete edilmesi Ülke ekonomisi açısından kayıplar doğurabilir ve kullanılmayan ilaçlar çevre kirliliğine neden olabilir.

9. Bu çapta geniş bir projenin uzun süren pilot bölge çalışması yapılmadan uygulamaya konulması sahadan gelen geri dönüşlerin önüne geçecektir.  

10.  Sistemde beşeri ilaçların küçük hayvanlarda kullanılmasına ilişkin açık bir yöntem bulunmamakta,  kullanılması durumunda hukuki sorunlar yaşanacağı düşünülmektedir.

 11. E- Reçete sistemi kayıt dışı ve usulsüz çalışmayı arttırcak, denetimi zorlaştıracak, bu durum toplum sağlığı açısından önemli riskler getirecektir.

12. Hatalı hekimlik uygulaması iddialarıyla Veteriner hekimler haksız hukuksal süreçlerle karşı karşıya kalacaktır.

İVHO YÖNETİM KURULU


[1]
ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter