SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME ÖNGÖREN TORBA YASA TEKLİFİNE VETERİNER HEKİMLERİN EKLENMESİ İÇİN TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA KATILIM SAĞLADIK.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME ÖNGÖREN TORBA YASA TEKLİFİNE  VETERİNER HEKİMLERİN EKLENMESİ İÇİN TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA KATILIM SAĞLADIK.

Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarında İyileştirme Öngören Torba Yasa Teklifine  Veteriner Hekimlerin Eklenmesi İçin TBMM Plan Bütçe Komisyonuna Katılım Sağladık. 

 

     TBMM’de görüşülmekte olan Torba yasayla sağlık  çalışanlarının özlük haklarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin düzenlemelere  Veteriner  Hekimlerin dahil edilememesi üzerine; öncelikle hazırlanan örnek metinlerle  siyasiler bilgilendirilmiş, mesleki kamu oyunun bilgilendirilmesi için medya ve sosyal medya üzerinden konu gündemde tutulmuştur. Konuya ilişkin meslektaşlarımız önemli bir çaba göstermişlerdir. Devamında 23/07/2018 tarihinde TBMM de Plan ve Bütçe komisyonunda  yapılan görüşmelere İstanbul, İzmir, Bursa Veteriner Hekimleri odaları başkanları ile birlikte TVHB Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılım sağladık.

     Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacak bu tasarı için hazırlamış olduğumuz dokümanlar tüm komisyon üyelerine bizzat verilerek bilgilendirmeler sağlanmış, komisyon sırasında maddeler oylanırken gerekçeleri de anlatılmıştır. 27.yasama döneminin ilk plan bütçe komisyonunda muhalefet milletvekillerince 5018 sayılı yasaya aykırı olarak etki analizi yapılmadan komisyona gelmemesi gerektiği belirtilerek, Veteriner Hekimler ve Eczacılar dahil tüm sağlık çalışanlarının bu kapsama alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Milletvekillerince meslek odaları ve birliklerden görüş alınmadan ve sağlık komisyonunda görüşe açılmadan plan ve bütçe komisyonuna gelmesinin de yanlış olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Meslektaşımız Prof..Dr Yunus Kılıç ziyaret edilerek konu hakkında dokümanlar kendisine sunuldu, konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.          

     Geç saatlerde maddelerin oylanmasına geçildiğinde, muhalefet partilerinin Veteriner Hekimlerin ve Eczacıların da  dahil edilmesi önerisi komisyonda reddedilmiştir.  Bununla birlikte; komisyon başkanı; "Ekim ayında benzer  konularda kapsamlı bir düzenlemeye gidileceğini ve bu düzenlemelerde taleplerimizin  ele alınabileceğini" belirtmiştir.

     Bu süreçte sizlerin desteğiyle yapılan çalışmanın, Veteriner Hekimlerin  sağlık sınıfında olduklarının anlaşılması ve bu konudaki  haklarının verilmesi yönünde önemli bir zemin oluşturduğunu gördük. Kanun tasarısı yakın zamanda  TBMM Genel Kurul'una gelecektir. Taleplerimizin bu aşamada tasarıda yer alması çabalarımız devam edecektir. Gerek sosyal medya üzerinden gerek  çeşitli yollarla bu girişime destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

 İVHO YÖNETİM KURULU


[1]
ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter