HAK VE YETKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR. HAK KAYBINA NEDEN OLACAK UYGULAMAYI İPTAL ETTİRDİK
HAK VE YETKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR. HAK KAYBINA NEDEN OLACAK UYGULAMAYI İPTAL ETTİRDİK

Değerli üyelerimiz,

"Çevre Sağlığı Ürünlerinin Veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satışının yapılmamasına, yeni ürün alınmamasına, halen elde bulunan ürünlerin en geç 31.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar sadece amacı doğrultusunda satılabileceğine ve belirtilen tarihten sonra tespit edilen ürünlere el konulmasına" dair idari kararın iptali için açtığımız dava sonuçlanmış, mahkeme talebimizi kabul etmiştir.

Bakanlık, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması  iddiası  ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin “Veteriner Tıbbi Ürünlerin Toptan ve Perakende Satışı” başlıklı Dördüncü Bölümünün md. 34/3 fıkrasında yer alan “Bakanlık, insan hayvan ve çevre sağlığına olabilecek etkileri nedeniyle bazı ürünlerin satış ve kullanım koşullarına özel uygulamalar getirebilir.” Hükmünü gerekçe göstererek;  Sağlık Bakanlığı’ndan çevre sağlığı ürünü olarak izin alan ve sadece bu amaçla kullanılması gereken antiparaziter etkili etken madde içeren ürünlerin hayvanlara dökme veya banyo tarzında uygulanabilmesi mümkün olan çevre sağlığı ürünlerinin Bakanlıktan perakende satış iznine sahip veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satışının yapılmamasına karar vermişti.

 Bakanlığın bu işleminin, mesleğimizin hak ve yetkilerini kısıtladığı, ilgili yasal mevzuata, neticede hukuka aykırı olduğunu düşünerek açtığımız davada Ankara 11. İdare mahkemesi kararını vermiştir.

 

Kararda özetle;  

 

“Çevre sağlığı ürünlerinin satışının idarece kısıtlanabileceği anlaşılmakla birlikte, eğer bu ürünler gerçekten insan, hayvan ve bitki sağlığı üzerinde ağır hasarlar bırakacak nitelikteyse söz konusu ürünlerin satışının tamamen yasaklanması gerektiği, yasağın sadece Veteriner hekimlere getirilmesinin gerekçelerinin olmadığı, bu ürünlerin herhangi bir eğitim almayan kişilerce satışına yasak getirilmediği için daha tehlikeli sonuçlar yaratabileceği, bu nedenle bu idari işlemin kamu yararına aykırı olduğu için hukuka uygun olmadığı” sonucuna varılmıştır. Mahkeme davamızı haklı bulup işlemi iptal etmiştir.

 

Kararın çıkmasında emeği geçen Mevzuat ve hukuk komisyonumuz üyeleri ile avukatlarımıza teşekkür ederiz.

Değerli üyelerimiz, mesleğimizin hak ve yetkilerini koruma çabalarımız devam edecektir. Saygılarımızla.

İVHO YÖNETİM KURULU

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter