GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Bir hak kaybımızın daha oluşmasına ve toplum sağlığının risk altına girmesine neden olacak mevzuat değişikliğine bir kez daha  engel olduk.

Bakanlık tarafından 07.01.2014 tarih 28875 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  ve  "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin" 10. Madde 1. fıkra (a) bendinde yapılan değişiklikle, odalardan talep edilen "çalışma izni belgesi" yerine sadece "üyelik belgesini" yeterli gören bir uygulama getirilmişti. Ancak veteriner hekimleri işletme sahibinin insafına terk eden ve meslek odasını yok sayan bu düzenlemeye karşı, yürütmeyi durdurma talepli açtığımız davada  Danıştay bu yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu ( Danıştay 10. Daire Başk. 2014/ 3715 E. ). Ancak Bakanlık mahkeme kararına rağmen  aynı değişikliği  21.12.2017 tarihinde tekrar düzenleyerek çalışma izin belgesi zorunluluğunu ortadan kaldırmak istedi.  İVHO olarak yeni düzenlemeye  tekrar  yürütmeyi durdurma talepli dava açtık ve Danıştay 10. Dairesi yönetmeliğin yürütmesini 12.07.2018 tekrar durdurmuştur. Umuyoruz ki son şarbon olayından sonra tekrar böyle bir girişimde bulunulmaz. Biz artık yetkililerin özellikle sağlık alanında yapılacak düzenlemelerde toplum sağlığını, kar kaygısıyla gelen taleplerin önünde tutmasını bekliyoruz. Zira hiç bir kar toplum sağlığından önemli değildir. Bu çerçevede, yakın zamanda hayvansal gıda denetim yetkisini hekimlik eğitimi almayan meslek gruplarıyla paylaştıran ve tarafımızdan dava açılan yönetmelik değişikliğinin derhal geri çekilmesini öneriyoruz. Aksi takdirde gıda güvenliği alanında daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımız açıktır. Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu

 

Dosyaya erişmek için buraya tıklayınız

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA ODA ONAYLI KARNELER HAKKINDA
Sayın Klinisyen üyemiz, ODA ONAYLI KARNELER dağıtılmaya başlanmıştır.  Onaylı karne sad...
E-BÜLTEN
JIVS
MAKALELER
VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER VETERİNER HEKİMLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİMİNİN 171 YILI VE KİMİ GERÇEKLER

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171.Yılı ,benim ilk kez 43...

Başa Dön
Facebook
Twitter