181. Yılımızı coşkuyla kutladık
duyurular

Ülkemizde Bilimsel Veteriner Hekimlik Eğitim Öğretimi Başlangıcının 181. Yılı onuruna düzenlenen Geleneksel Yemeğimizi 2 Aralık’ta gerçekleştirdik.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Sayın Prof. Dr. Murat Arslan, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Mehmet Bostancı, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Volkan Toker, KHVHD Başkanı Sayın Erkut Gören, Yönetim ve Kurullarda görev alan üyelerimiz, akademisyen hocalarımızın katıldığı geceye ilgi yoğundu.
Gecede İVHO Başkanımız N. Erdinç Orhan yaptığı açılış konuşmasında bilimsel eğitimin önemini ve etkinliğin, Cumhuriyetin 100. Yaşını kutladığımız günlere denk gelmesinin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, meslek odamız adına tüm katılımcıları selamladı.
Mesleki sorunlarımızın çok büyük olduğunu ve bunları çözmenin tek yolunun birlikte mücadele etmekten geçtiğini ifade etti. Gecenin sosyal ilişkilerin ve mesleki aidiyetin gelişmesine hizmet edeceğine inandığını belirtti. Başarı elde etmede tek tek herkese görev düştüğünü belirterek, meslek odasının çağrılarına uymaya ve destek olmaya davet etti. Meslek büyüklerimizin bizlere bıraktığı şanlı mirasa, Cumhuriyete ve ülkemize sahip çıkmak için daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu dile getirdi.
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise yaptığı konuşmada; katılımcıları selamlayarak, mesleğimizin içinde bulunduğu durumun ciddiyeti ve sorunların çözümüne ilişkin ülke genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birlikteliğimizi büyütmenin neden çok önemli olduğunu ülke geneli ekseninden bakarak açıkladı. Ayrıca TVHB tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına hazırlanan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Veteriner Hekimler” adlı kısa belgesel filmle ilgili değerlendirmenin ardından izlenen kısa belgesel film büyük alkış aldı. Sonrasında boğaz kıyısının muhteşem ambiyansı ve canlı müzik eşliğinde zorlu çalışma ortamının stresini atmak için meslektaşlarımız doyasıya eğlenme fırsatı buldular.
Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve destek olan paydaş firmalarımıza çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  2. Ulusal Tek Sağlık Günleri’ne Katıldık
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından 22-24 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 2. Ulusal Tek Sağlık Günleri programına katıldık.
TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme desteğini almaya hak kazanmış proje olan etkinlikte, veteriner hekimlik mesleğinin Tek Sağlık içindeki yeri hakkında akademisyenlerimiz ve meslektaşlarımız tarafından sunumlar yapıldı.
Mesleğimizin öneminin herkes tarafından kabul gördüğü ve bu yönüyle kazanımlarla sonuçlanan etkinliğe önümüzdeki yıllarda devam edileceği açıklandı. Mesleki camiamızın konuya ilgisinin artması ve yapılan bilimsel çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Cumhuriyet 100 Yaşında, Nice 100 Yıllara panelimizi gerçekleştirdik
duyurular

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında, Nice 100 Yıllara etkinliğimiz planlandığı şekilde 7 Kasım 2023 tarihinde İÜC Veteriner Fakültesi Avcılar Kampüsünde gerçekleşti.
Programa saygı duruşu, istiklal marşı ve fakültemiz 100. Yıl Marşı ile başlanıldı.
İÜC Veteriner Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hasan ALPAK’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, TVHB tarafından hazırlanan “Cumhuriyetin 100. Yılında Veteriner Hekimler” adlı kısa belgesel izlenildi.
Sonrasında İVHO Başkanımız N. Erdinç ORHAN’ın moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi. İlk olarak TVHB Merkez Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Murat ARSLAN; belgesel değerlendirmesi ile birlikte, eğitimin önemi, sorumluluklarımız ve meslek büyüklerimizden devraldığımız mirası daha ileriye taşımak için daha çok çalışmak zorunda olduğumuza vurgu yaparak, bunu başarabileceğimize inandığını belirten bir konuşma yaptı.
İkinci olarak Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Altan ARMUTAK Hocamız veteriner hekimliğin tarihi ve üstlendiğimiz misyon üzerine detaylı bir değerlendirmede bulundu.
Son olarak Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği önemli tarihçilerimizden Sinan MEYDAN yaptığı sunumda; Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyetin kuruluşuna ve oradan günümüze tarihsel geçiş süreçlerini belgeler ve fotoğraflar eşliğinde anlattı. Cumhuriyet’in gücünü nereden aldığının ve bunu planlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün stratejik dehasının altını özel olarak çizdi ve bütün bunları adım adım nasıl gerçekleştiğini belgeleriyle ortaya koydu.
Yoğun ilgi gösterilen bu etkinliği birlikte gerçekleştirme önerimizi kabul ederek ev sahipliği yapan, başta Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Hasan Alpak’a ve konuşmacılara, meslektaşlara, öğrencilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  TÜKODER Dünya Gıda Günü Etkinliğine Katıldık
duyurular

Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından, Dünya Gıda Günü etkinliği kapsamında; güvenli gıda ve suyun önemini konu alan bir panel düzenlendi.
Prof. Dr. Osman Erk (İ.Ü. Tıp Fakültesi)
Deniz Kapıkıran (Ziraat Mühendisleri Odası)
Alkan Çelik (Çevre Mühendisleri Odası)
Ve meslek odamızı temsilen N. Erdinç Orhan’ın konuşmacı olarak bulunduğu panelde; güvenli gıda ve suya ulaşmada yaşanan sorunlar, nedenleri ve çözüm önerileri ele alındı. Dinleyicilerden gelen sorulara verilen yanıtlarla panele interaktif bir şekilde devam edildi. Aralarda şiir dinletisi gibi etkinlikler yapıldı.
Veteriner hekimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmada, “çiftlikten çatala” tüm süreçlerde üstlendiği görevler hakkında genel olarak bilgi verildi. Ayrıca mesleğimizin diğer birçok alanda yaptığı önemli katkılar ve yaşamın devamlılığı açısından tuttuğu yer anlatılma çalışıldı.
Son yıllarda mesleğimize verilen önem ve toplumsal farkındalık düzeyindeki artışı gözlemlemek bizi memnun etti.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  PETZOO EURASIA FUARINA KATILDIK
duyurular

Evcil hayvan ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalar ve bireysel katılımın yoğun olduğu uluslararası Pet Fuarını ziyaret ettik, organizasyon yöneticileri ve katılımcı firmalar ile görüştük.
PETZOO Eurasia, firmaların ürün tanıtımı yaparak yeni satış bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlıyor. Avrupa ülkelerinden gelen firmaların pazarı tanımak, Ortadoğu ve yakın bölge ülkelerinden gelenlerin ise yerli üreticilerimizle anlaşmalar yapmak için fuara ilgi duydukları gözlemlendi.
Bunun sektördeki yerli firmalar, ekonomimiz ve mesleğimiz için yararlı olmasını dileriz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  İVHO Eğitim Bilim Komisyonu Toplandı
duyurular

Meslek odamız tarafından eğitim ve bilim alanında yapılacak çalışmaları koordine etmek, önümüzdeki süreçte planlanan eğitimleri gerçekleştirmek için komisyonumuz bir araya geldi.
Toplantıda İVHOAKADEMİ Yürütme Kurulu’nun oluşturulması, eğitim ve kongre için bir planlama yapılması kararı alındı. Toplantıda yakın zamanda hizmete açılacak olan İVHOAKADEMİ eğitim biriminin en etkin şekilde kullanımı, eğitimlerin bu kurum aracılığıyla tüm ülkede yaygınlaştırılması için atılacak adımlar ve muhtemel iş birlikleri değerlendirildi. Ayrıca merkezin salonları, toplantı odaları ve cafesi ile sosyal ve kültürel etkinlikler içinde kullanılması düşüncesi ortak kabul gördü.
Bu amaçla en kısa sürede İVHOAKADEMİ’nin açılması ve hizmet vermesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  İÜC Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Meslek Odamızı Ziyaret Etti
duyurular

İÜC Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan ALPAK 16 Ekim tarihinde Oda merkezimizi ziyaret etti.
Ziyarette mesleğimizin mevcut durumu ve iki kurumun birlikte neler yapabileceği üzerine verimli bir değerlendirme yapıldı. Bu çerçevede üniversitelerimizin durumu hem genel hem de İstanbul özelinde yaşanılan sorunlar ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Fakülte dönemi ve sonrası eğitimlerin niteliğini arttırmak için iş birliği yapmak, sahada yaşanılan sorunları azaltmak konularında fikir birliğine varıldı. Odamızın yaptığı ve planladığı çalışmalar, yakın zamanda açmaya hazırlandığımız yeni İVHOAKADEMİ eğitim salonu hakkında bilgiler verildi.
Görüşmede Fakülte binalarımızın durumu da değerlendirildi. Eğitim dönemi başında yapılan ziyarette, poliklinikler binası yakınında açılan iki adet yeni amfi ve yapımı süren hastane binası sayın Dekanımız ile birlikte gezilmişti. Sonrasında yapılan girişimlerin sonuç verdiği, Fakülte inşaatı ihalesi ile ilgili yeni gelişmelerin olduğu, hastane binasında ortaya çıkan sorunların çözüldüğü ve yakında hizmete gireceği yönünde verilen son bilgiler bizleri memnun etmiştir.
Sayın Dekanımıza ziyaretleri, samimi yaklaşımı ve hediye olarak getirdikleri kitap için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla;

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Yeni Hizmet Binasının Açılış Törenine Katıldık
duyurular

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin yeni binası 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yapılan açılışla hizmete başladı.
Açılışa TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr Gülay ERTÜRK, İVHO Başkanı Erdinç ORHAN ve birçok İlçe Belediye Veteriner İşleri Müdürü ile birlikte meslektaşlar ve STK temsilcileri davetli olarak katıldılar.
İlk konuşmayı yapan Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Oktay Aksu merkezi tanıtarak, başta Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere belediye çalışanları ve gönüllüler dahil emeği geçen herkese teşekkür etti. Proje aşamasından bugüne kadar Belediye Meclis Üyesi ve Kartal’da açılan ilk veteriner kliniğinin sahibi Veteriner Hekim Orhan BUDAK ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel planda sokak hayvanlarının durumuna değinerek, Kartal özelinde tedavi, kısırlaştırma ve sahipsiz dostlarımızın refah düzeyini arttırmak için çalışacaklarını belirtti. Sahipli hayvanlara hizmet verilmeyeceğini özel olarak ifade etti.
İkinci konuşmacı TVHB Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN veteriner hekimlik mesleğinin önemi ve Cumhuriyetin kuruluşunda ve sonrasında üstlendiği misyon ve bugüne nasıl gelindiğini tarihsel olarak ve ana başlıkları ile ortaya koydu. Sokak hayvanları sorunun çözülmesi için merkezi idarenin daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Konunun dar anlamda ele alınamayacağının, günümüzde bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığı yönünün daha büyük önem taşıdığının altını çizdi.
Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Gülay ERTÜRK belediyelerin çoğunda Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bulunmadığını ve bu durumun sorunun çözümünü zorlaştırdığını detaylı olarak anlattı.

Konuşmasının ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, sahipsiz dostlarımızın sağlığı ve refahına yaptığı katkılardan dolayı hazırlanan plaket Başkanımız tarafından takdim edildi. Erdinç ORHAN sokak hayvanları sorununu kontrol altına alabilmek için; bütün İstanbul’un bile yeterli olmayacağını, ülkede çapında planlı bir şekilde ve birlikte yürüyen bir çalışma yapmak gerektiğini belirtti. Hayvan severlerin ve gönüllülerin beklentilerinde bunu dikkate almaları, Kartal Belediyesi ve çalışanlarına karşı anlayışlı olmaları çağrısında bulundu.
Açılış etkinliğine çocuk korosu ve çeşitli gösterilerle devam edildi.
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  IVSA Uluslararası Öğrenci Birliği İstanbul Yönetimi Meslek Odamızı Ziyaret Etti
duyurular

İÜC Veteriner Fakültemizde eğitim gören bir gurup öğrenciden oluşan IVSA İstanbul Yönetimi 2 Ekim tarihinde İVHO’yu ziyarete geldi.
Birkaç yıldır ilişki içerisinde bulunduğumuz ve çalışmalarına destek olduğumuz IVSA İstanbul yapılanmasına çok değer veriyoruz. Öğrencileri bir araya getirerek sosyal ve kültürel olarak donanımlı bir şekilde mesleki yaşama geçişe katkıda bulunan bu türden çabalar kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Genel anlamda üniversite eğitimi yaşantısında eksik bırakılan bu alan, tüm mesleklerin olduğu gibi veteriner hekimlik mesleğinin de geleceğini yakından ilgilendirmektedir.
Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve bilim yönünden ülkemizin içinde bulunduğu durum ve son yıllarda yaşanan gerilemenin sonucu olarak üniversitelerimizin dünya sıralamasında ki düşüşü bizleri derinden üzmektedir. İşte tam da bu noktada öğrencileri IVSA çatısı altında bir araya getirerek, farklı ülkelerde gerçekleştirilen organizasyonlara katılım üzerinden uluslararası etkileşim ve vizyon kazanımını amaçlayan bu çabayı takdir ediyoruz.
IVSA İstanbul Yönetiminden gençlerin yaptığı PowerPoint sunumda, büyük zorluklara rağmen başarılarını ve taşıdıkları ruhu görmek bizleri gururlandırdı. Birçok ülkeye giderek katıldıkları etkinliklerle ilgili fotoğraf paylaşımları, biriktirdikleri anılar ve taşıdıkları heyecan mesleğimizin geleceğine ilişkin umut kaynağı oldu.
Çalışmayı büyütmek için birlikte neler yapabileceğimiz üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ve belli kararlar alarak daha yakın bir iletişim içerisinde bulunmak konusunda anlaşmaya vardık. Mesleki hakların kazanılması sürecinde, öğrenci kulüpleri ve bu türden oluşumlarla sosyal kültürel etkinlikler içerisinde kurulacak sıkı bağlar mücadelemize her anlamda büyük bir dinamizm katacaktır.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  FAKÜLTEMİZDE 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEYAZ ÖNLÜK TAKDİM TÖRENİ YAPILDI
duyurular

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin beyaz önlük takdim töreni 2 Ekim 2023 Pazartesi günü Avcılar Kampüsü Veteriner Fakültesi yeni Amfide yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Veteriner Hekim Marşı’nın ardından konuşmalara geçildi.
İlk söz hakkı İVHO Başkanı Erdinç ORHAN’ a verildi. Başkanımız konuşmasında Cumhuriyetin 100. Yılı ve sorumluluklarımız hakkında düşüncelerini ifade etti. Veteriner hekimlik mesleğinin ne kadar önemli olduğu ve hayatın devamı açısından taşıdığı misyon üzerinde durarak, bilimsel eğitimin ciddiye alınması çağrısında bulundu. Uluslararası düzeyde bir mesleki donanım ve bilim dili İngilizceye hâkim olmanın önemine, bunun içinde çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı. Yolunuz açık geleceğimiz aydınlık olsun sözleri ile konuşmasını tamamladı. Daha sonra söz alan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan ALPAK ise yeni kayıt yaptıran öğrencilere fakültemizi tanıtarak var olan projeler ve geleceğe ilişkin planlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Fakültemizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirterek öğrencilere başarılar diledi.
Konuşmaların ardından beyaz önlük giyme törenine geçildi. Bu bölümde önce, Veteriner Fakültesi’ne en yüksek puanlarla kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye meslek odamızın hediyeleri Erdinç ORHAN tarafından verildi. Daha sonra da gruplar halinde tüm birinci sınıf öğrencilerine, törene katılan öğretim üyeleri tarafından beyaz önlükleri giydirilerek hediyeleri takdim edildi.
Törenin son bölümünde ise Fakültemiz Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Altan ARMUTAK tarafından, “Geçmişten Günümüze Veteriner Hekimliği Mesleği” konulu açılış dersi verildi.

Törenin ardından saat 13:00’de “Öğrenci Oryantasyon Programı’na geçildi. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon kapsamında fakültemizin tanıtımı yapıldıktan sonra Öğrenci Kulüplerinin gerçekleştirdiği etkinliklerle devam edildi. Bu çerçevede;
Bazen kâr kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin, halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için “tüketilemez” kararı veren işletme veteriner hekimine,
IVSA İSTANBUL (Uluslararası Veteriner Öğrenci Birliği)
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
VAŞAK (Vahşi Yaşam Araştırma ve Koruma Kulübü)
ÇİFTLİK HAYVAN HEKİMLİĞİ KULÜBÜ
ATÇILIK VE BİNİCİLİK KULÜBÜ
GIDA HİJYENİSTLERİ KULÜBÜ
AKUATİK VETERİNER HEKİMLİĞİ KULÜBÜ
VETERİNER RADYOLOJİ KULÜBÜ
SPOR VE GEZİ KULÜBÜ
Masalar açarak yeni öğrencilerle tanışarak bilgilendirmede bulundular. Bütün masalar ziyaret edilerek, çalışmaların birlikte daha ileriye nasıl taşınabileceğine ilişkin görüşmeler yapıldı. İVHO masası açarak yeni öğrencilerle tanışmak, meslek odamızı ve çalışmalarını anlatmak imkanını değerlendirdik.
Etkinliğe katılanlara oda amblemli çay kahve kupası ve ikramlarda bulunduk. Sabah saat 10:00’da başlayan ve gün boyu süren etkinlik saat 16:00’da sona erdi.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Kamuoyuna ve Yetkililere Çağrımızdır!
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının Şiddete Karşı Basın Açıklamasıdır

Kamuoyuna ve Yetkililere Çağrımızdır!

Veteriner Hekimlere Şiddet, Topluma ve Toplum Sağlığına Karşı Şiddettir.


Bugün buraya, eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 Veteriner Hekim Odası’nın yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak, bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaktayız.
Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir.
Bu şiddet;
Bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime,
Bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorumlu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime,
Bazen kâr kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin, halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için “tüketilemez” kararı veren işletme veteriner hekimine,

Bazen, mesleğinin gerektirdiği tüm bilimsel mesleki tedaviyi uygulanmasına rağmen tedaviyi beğenmeyen hasta yakını tarafından serbest veteriner hekime,
Bazen emeğinin karşılığı olan ücreti isteyen veteriner hekime,
Bazen aşı karşıtlarının ve sanal ortamdaki bilgi kirliliği nedeniyle ücra köylere aşı için giden kamu veteriner hekimine,
Bazen taciz olarak, tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşımıza,
Bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler (gerçek hayvanseverleri tenzih ediyoruz) ve trolleri tarafından sosyal medya linçiyle veteriner hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor.
Nitekim geçen yıl, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü’nden birkaç gün önce, Yozgat/Sorgun’da, mezbahadaki eti, “halk sağlığı için risklidir, tüketilemez” kararı veren meslektaşımız Veteriner Hekim Volkan Lale bıçaklanarak öldürülmüştür.
Temmuz 2023 tarihinde İzmir’de meslektaşımız Veteriner Hekim Caner Ülgen ilk müdahalesini ve sevkini yaptığı hastanın sonrasında kaybedilmesi üzerine 4 hasta yakını tarafından darp edilmiştir.
Ağustos 2023’te, Ankara’da mesleğini icra eden meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır.
Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır.
Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır.
Öncelikle kamuoyuna sesleniyoruz;
Unutmayınız; Salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle, veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, Kuduz, Brusella, Tüberküloz, Şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vb hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir.
Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz;
Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere, risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak, bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor.
Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir.
Bugün, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının eşzamanlı olarak sizlerle paylaştığı bu metindeki taleplerimizin, hukuken ve siyaseten de takipçisi olacağımızı bildirir, buraya gelerek bizlere destek veren meslek odası yöneticilerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, öğrencilerimize-ailelerine, hasta sahiplerimize ve en önemlisi, birlikte güçlüyüz diyerek, muayenehane, poliklinik ve hastanelerini kapatan, iş bırakan, iş yavaşlatan, özetle mesleğine, meslektaşına ve meslek örgütlerine sahip çıkan, mekan ve zaman mefhumu olmadan, yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına adayan tüm meslektaşlarımız ile basınımızın çok değerli emekçilerine teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TVHB Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odası
2023 Kurban Bayramı Basın Açıklaması
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden Dikkat Çeken Kurban Uyarısı

Veteriner Hekimlerin Kurban Komisyonlarında Yer Almaması Büyük Bir İhmaldir

“KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ŞAP HASTALIĞI GERİ GELDİ”


"Kurban Bayramı" ibadet boyutu yanında; insan sağlığı, hayvan sağlığı, ekonomik kayıplar ve sosyal yardımlaşma vb. birçok hususu kapsayan çok yönlü bir organizasyondur. Bu hususların büyük bir bölümü veteriner hekimlik mesleğinin ana uğraşı alanları kapsamındadır. Kurbanın sağlıklı olması, uygun ortamlarda ve hayvan refahı gözetilerek barındırılması ve kesilmesi, etin muhafazası, kurban derisinin uygun yüzülmesi, atıklar ve çevre için önlemler alınması vb. konular veteriner hekimlerin yetkili olduğu konulardır.

Özetle veteriner hekimler, kesim öncesi muayeneden, kurban eti tüketilinceye kadar her aşamada görev alırlar. Ancak sağlıklı bir kurban ve toplum sağlığı için böylesine önemli görevler üstelenen veteriner hekimler, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik’le oluşturulan merkez, il ve ilçe kurban komisyonlarında yer almamaktadırlar. Konuyla doğrudan ilgili olmayan birçok meslek komisyonda yer alırken veteriner hekimlere yer verilmemiş, bu konuda defalarca sözlü ve yazılı müracaatlarımıza rağmen talebimiz dikkate alınmamıştır.

Maalesef bu yaklaşım kurban öncesi şap hastalığının görülmesi ve bazı kurban satış alanlarının kapatılması gibi olumsuz bir olayla haklılığımızı göstermiştir. Büyük kayıplar yaşadığımız depremden kısa süre sonra resmi olarak açıklanan Şap hastalığı nedeniyle uzun süredir karantina ve aşılama süreci devam etmekteydi. Aşılamanın büyük oranda bitmiş olmasına güvenerek ve Kurban Bayramı’nın ülke çapındaki ekonomik boyutu düşünülerek, ‘’aşılı’’ hayvanların nakline izin verildi. Ancak tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, Şap’ta da aşıya rağmen hastalık görülmüş, bir çok ilde kurban pazarları tekrar kapanmaya başlamıştır...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu açıklamayı yapmaktaki amaçlarımızdan biri de, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın hem kurban alma, hem de eti tüketme süreci ile bilgilenmelerini sağlamaktır. Her şeyden önce mutlaka veteriner hekim kontrolü olan hayvanları almaları ve kurbanlık olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Şap hastalığı, düşük riskli zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıklardan biridir, hayvanlar arasında bulaşıcılığı yüksektir ancak hastalık insanlarda şiddetli seyretmemektedir. Yine de etleri 70 derecenin üstünde yarım saatten fazla pişirerek tüketmeyi öneriyoruz.

Kurban komisyonlarında veteriner hekimlerin yer almaması, Şap dışında da birçok olumsuzluğa neden olacaktır;

  • Hayvanlarla insanlar arasında çok sayıda ortak hastalık (zoonoz) mevcut olup bunların bir kısmı doğrudan temasla, bir kısmı da hayvansal ürünler vasıtasıyla bulaşabilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılında zoonoz hastalık bildirimi yapılan insan sayısı 14 bin 863’tür. Kesim şartlarının uygun olmamasının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan çapraz bulaşma da başka bir sağlık sorunudur. Hayvanların stres altında kesilmesi, ve etlerin en az 12 saat dinlendirilmemesi ise et kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır.
  • Kurban atıklarının usulüne uygun olmayacak şekilde çevreye atılması, hastalıkların yayılmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi bazı hastalık etkenlerinin spor formları doğada yıllarca canlı kalabilmektedir (örneğin şarbon).
  • Milyonlarca hayvanın kısa zamanda ülke içerisindeki hareketliliği Şap dışında başka salgın hayvan hastalıkların taşınmasına yol açabilmektedir.
  • Sokakta veya kesim yerinde göz önünde yapılan hayvan kesimleri, başta çocuklar olmak üzere insanları olumsuz etkilemektedir.
  • Ehil olmayan insanların kestiği hayvanların derileri ekonomiye tam olarak katkı sağlamamaktadır. Ayrıca kesim sonrasında elde edilen kan, bağırsak ve sakatatlar değerlendirilmemektedir. Bu nedenlerle Kurban Bayramı’nda çok ciddi oranlarda ekonomik kayıp da meydana gelmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın en son yayımladığı rakamlara göre her yıl ülkedeki hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5’i Kurban Bayramı’nda kesilmektedir. Kurban Bayramı dışında da, yıl içerisinde bayramda kesilen küçükbaş hayvan sayısı kadar adaklık hayvan sayısı bildirilmiştir. Bakanlık’ın 2015 yılı araştırmasına göre, Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlık hayvanların yüzde 26’sı mezbahalarda, yüzde 30’u kurban komisyonlarının belirlediği yerlerde, yüzde 44’ü ise bahçe ve özel yerlerde kesilmektedir. Bu çalışmaya göre, toplam kesimlerin yaklaşık yarısı mezbaha dışında gerçekleşmektedir. Diğer taraftan kurban komisyonlarının belirlediği yerler, kesim için gerekli altyapı ve asgari sağlık koşullarından çoğunlukla yoksundur.

Görüldüğü üzere Kurban Bayramı ibadet boyutundan sonra sağlık boyutuyla da toplumun her kesimini etkileyen oldukça karmaşık bir organizasyondur. Bu nedenle her aşamasında denetlenmesi, risklerin önceden öngörülerek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ancak faaliyet alanı olarak bu konuda yetkili tek meslek olan Veteriner hekimlerin kurban komisyonlarında yer almaması büyük bir ihmaldir. Mesleki duyarlılığımız ve toplum sağlığı konusundaki kaygılarımız nedeniyle komisiyonda yer alma taleplerimizin görmezden gelinmesini anlamakta zorluk çekiyoruz.

Halkımızın sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için yetkililerin bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmalarını zorunluluk olarak görüyoruz.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz.

Saygılarımızla;

Prof. Dr. Murat ARSLAN
TVHB Merkez Konseyi Başkanı


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ziyareti
duyurular

Deprem bölgesinde görev alan ekip içerisinde bulunan kadın meslektaşımız Zülal Yalçınkaya’yı çalıştığı klinikte ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladık.

Ekiplerde görev alan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu


İBB, İstanbul Depremine Hazırlık
Sayın Üyemiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.02.2023 tarihinde İstanbul depremine hazırlık için organize ettiği büyük toplantıya davetli olarak katıldık.

Sağlık çalışma grubunda; mesleğimizin kritik yeri ve önemine ilişkin düşünce ve önerilerimizi sunduk. Çalışmalar devam ediyor.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Karne ve Mikroçip Tedariği
Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz gibi karne ve mikroçip tedariğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlıkla görüşerek çeşitli çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

Buna göre;
A- Elinde mikroçipi olup pasaport olmayanlara dijital numaralar yollanmaya başlanmış, karneler teslim alındıktan sonra kayıt tamamlanabilecektir.

B- Elinde mikroçip ve karne olmayanlar isterlerse aşağıdaki yolu izleyebileceklerdir;

1. Elinde mikroçip ve ya pasaport olmayan serbest veteriner hekimler hayvan sahiplerinden ekteki beyannameyi alacaklar,
2. Sisteme girerek " Kişi ekle" butonundan hayvan sahibinin bilgileri girilerek kayıt yapılmalı, sms mesajı ile gelen doğrulama kodu mutlaka girilmeli,
3. Serbest veteriner hekimler tarafından oluşturulan beyanname listesi Odamıza 30.12.2022 saat 15.00'e kadar basvuru@ivho.org.tr eposta adresine iletilmeli,
4. Toplanan listeler 30.12.2022 saat 17.00'da il/ilce müdürlüklerine teslim edilecektir,
5. Ulaşan listeler onaylanarak Odalara, Odalar tarafından da serbest veteriner hekimlere iletilecektir,
6. Bu işlemler tamamlandıktan sonra mikroçip uygulama ve pasaport verilmesi işlemi bir cezai işleme gerek kalmadan 31 Aralık'tan sonra da yapılabilecektir.
7. Mikroçip ve pasaport tedariği ve uygulaması gerçekleştirildikten sonra veteriner hekimler tarafından sistemde kayıt tamamlanacaktır.

Diğer taraftan hayvan sahiplerinin doğrudan il/ilçe müdürlüklerine yönlendirilmesi, beyannamelerini ilgili bu birimlere götürmesi seçenekleri de kullanılabilir.

Not: Mağdur olmamak için beyannameleri ıslak imzalı olarak alınız, oluşturduğunuz beyanname listesini belirtilen saate kadar e-posta ile odamıza ulaştırınız lütfen.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Haksız Rekabete Dur Dedik
Değerli meslektaşlarımız,

Uzun süredir aldığımız şikayetlerin önemli bir bölümünü oluşturan, meslek barışı ve birliğini bozan reklam sorununun üzerine İVHO Yönetimi olarak cesaretle gittik.

Bütünüyle sağlığın ticarileşmesine hizmet eden, haksız rekabeti körükleyen, etik ve deontolojik değerleri kemiren bu sorunun çözümü için çok büyük bir emek ve mesai harcadık.

Kanunlarla bize yüklenen sorumluluğu yerine getirirken sadece siz sahada çalışan üyelerimiz bize destek oldunuz.

Meslek odamızın çabası ve kararlılığı, sizlerin mesleki aidiyet ve deontoloji temelinde verdiğiniz samimi destekle, mevzuatımızın gereği olan reklam yasağına uyma konusunda %99 oranında başarı elde edilmiştir.

Siz meslektaşlarımızla birlikte mesleki dayanışmayı güçlendirerek kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Haysiyet Divanı Kararları
Değerli üyelerimiz,

Haysiyet divanımız yoğun bir mesai harcamakta gelen çok sayıda şikâyet üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Gerek şikâyet sayısının artması gerekse pandemi nedeniyle kararların sonuçlandırılması bazen uzun sürmektedir.

Bir çoğumuzun bildiği karar alma sürecini tekrar özetlemek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır;

Odaya ulaşan bir şikâyet dilekçesi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür, sunulan bilgi ve belgelere göre gerek duyulursa şikâyet edilen üyeden 30 gün içinde iddialara ilişkin görüşü istenir veya işleme gerek olmadığı şikayetçiye bildirilir. İstenen görüşün odaya ulaşmasından sonra Oda Yönetim Kurulu şikâyeti ve üyenin cevabını inceler. Maddi bir delil olmayan dayanaksız şikayetler (hasta sahiplerinden gelenlerin çoğu bu niteliktedir) bu aşamada reddedilir ve karar iki tarafa da bildirilir. Şikâyet yeterli bilgi ve belgeler içeriyorsa dosya Oda Haysiyet divanına sevk edilir.

Haysiyet Divanı şikayetlerin kendisine ulaşması sırasına göre inceler ve karar verir. Karar ilgililere tebliğ edilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu tarafından ilgililere karar tebliği yapılır, karar tebligatını alan veteriner hekim veya şikayetçi isterse Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanına 15 gün içinde itiraz edebilir (bu aşamada genellikle ceza alan veteriner hekimler veya ceza verilmemişse şikayetçiler yüksek haysiyet divanına itiraz etmektedirler). Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı 56 Odadan gelen şikayetleri sıra numarasına göre değerlendirir, kararını yazılı olarak ilgili Veteriner Hekimler Odasına bildirir. Meslek odası gelen kararı ceza alan üyesine bildirir. Üyeler için oldukça önemli olan bu süreçlerin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bazen uzun bir zamanı kapsayabilmektedir.

Veteriner hekimlik mesleği etik ve deontolojik kurallara uygun olarak mevzuat çerçevesinde icra edildiğinde haksız rekabet, suç ve ceza tartışma konusu olmayacaktır. Ancak giderek gelişen hekimlik alanının ticari kaygılara, rekabete, mevzuattın suç saydığı durumlara karşı korunması gerektiği açıktır. Esasen bir üyemizin ceza alması en çok Oda Yönetimde görev alan bizleri üzmektedir. Bu nedenle başta reklam olmak üzere diğer suç sayılan fiillere birlikte karşı durarak, dayanışma içinde mesleğin icra edilmesi bizlerin ve mesleğimizin yararınadır. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki İstanbul’da sayısı bini bulan muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesine rağmen reklam yasağına uyan meslektaşlarımızın oranı % 99 civarındadır. Bu büyük başarıda hepinizin mesleki duyarlılığı ve hekimliğine duyduğu saygı yatmaktadır. Yönetim Kurulu olarak gösterdiğiniz dayanışmaya teşekkür ederiz.

Diğer taraftan yaptığımız tüm uyarılara ve görüşmelere rağmen mevzuata aykırı davranan az sayıdaki veteriner hekime Haysiyet divanımız mevzuatta belirtilen cezaları vermiş, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı bu cezaları onaylamıştır.

"TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 117 – (2) Kesinleşen her türlü disiplin cezası gerekçeleri ile birlikte Merkez Konseyi veya odanın bülten ve yayın organlarında yayınlanır." maddesine göre ilan edilmesi gereken kararlar aşağıdaki gibidir.

Yönetim olarak ceza yanlısı olmamakla beraber ısrarla haksız rekabete neden olan, mesleğe ve meslektaşına zarar verenlere karşı mevzuatı uygulamaktan geri durmayacağız.

Saygı ve sevgilerimizle

Gerekçe Ceza
Reklam yasağına uymama 7 adet yazılı ihtar
Reklam yasağına uymama Toplamda 15 günden 3 aya değişen 7 adet meslekten geçici men
Hastaya ilgi göstermemek veya özensiz davranmak 1 adet yazılı ihtar
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 1 adet para cezası
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 3 ay geçici men


Türkiye Sağlık Forumu
Türkiye Sağlık Forumu Gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ve sağlık alanında yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışıldığı Türkiye Sağlık Forumu 5 Mart 2022 de Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya mesleğimizi temsilen Prof. Dr. Murat Arslan, Sevtap Kutbek, Melike Baysal, Hüseyin Dede ve Necati Bozkurt iki farklı masada katılarak görüşlerimizi dile getirmişlerdir.

Özellikle mesleğimizin sağlık sınıfı içinde tanımlanması, eğitim, istihdam, emek gücü planlaması, sağlıkta şiddet, özlük hakları, kurumsal yapının yeniden ele alınması, özerk bir Veteriner Hekimlik Teşkilatı'nın yeniden kurulması, yerel yönetimlerdeki görev ve yapılanma gibi bir çok konu rapora girmiştir.

Sonuç kitapçığında farklı başlıklar halinde yer alan görüşlerimizin, parti programlarında da yer alacağına, siyasiler ile diğer sağlık meslek mensuplarının mesleğimizin toplum sağlığı alanındaki önemini bilmelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Benzer çalışmalara kimden gelirse gelsin katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla;

Prof. Dr. Murat Arslan
Çalışma Grubu Adına


Beşeri İlaçların Veteriner Hekimlikte Kullanımına İlişkin Bilgilendirme
Bakanlığın Yeşil, Turuncu, Kırmızı, Mor ve Kontrole Tabi Reçete ile yazılan bazı ilaçların veteriner hekimlerin kullanımına açıldığı yönündeki yazısı ektedir. Görüşmelerin devam ettiği talep edilen başka ilaç varsa liste halinde gönderilmesi talep edilmiştir.

Meslek odası olarak, hekimliğin evrensel kuralları gereği veteriner hekimlerin hastası için etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış mevcut her ilacı, yararı tespit edilmiş etiket dışı kullanılan ilaçları ve bundan sonra ruhsatlandırılacak ilaçları kullanabileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle daha önce de Bakanlığa bildirildiği gibi güncel Vademecum içeriğinin veteriner hekimlerin kullanımına açılması konusunda görüş bildirilecektir. Saygılarımızla;

İVHO Yönetim Kurulu


Zonooz Hastalık Tehlikesi
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor.

Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor. Konuya ilişkin demeçlerimiz ulusal basında yer aldı.