YÖNETİM KURULU

PROF. DR. MURAT ARSLAN

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 41, 43 ve 44. dönemlerde yürüten Prof. Dr. ARSLAN, 1992 yılında Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı. 1994 yılında Fizyoloji Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak “Doktor” ünvanı aldı. Askerliğini Gemlik’te yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1999 yılında Fizyoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2002 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör ünvanı aldı. Öğretim Üyesi olduğu 1999 yılından itibaren Veteriner Fakültesi’nde Lisans eğitiminde Fizyoloji, Etholoji dersleri ile Doktora eğitiminde kredili dersler ve İ.Ü. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü bünyesinde bazı derslerle ilgili eğitim ve öğretim çalışmalarına katıldı. Türkiye’de ilk defa kurulan ve küçük hayvan transfüzyon tıbbında önemli bir eksikliği gideren hayvan kan bankası projesini yürüttü. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ve seminerlere katıldı. Çoğu uluslararası SCI kapsamına giren ve atıf alan yayını bulunan Prof. Dr. Arslan halen Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Meslek odasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı süre içinde mesleğimizin kamuoyuna tanıtılması, mesleki mevzuat, Veteriner hekimlerin hak ve yetkilerinin korunması için açılan davalar, etik ve deontolojik değerlerin korunması, toplum sağlığının korunması, mesleğimizin basında gündeme gelmesi konularında çalışmalar yaptı. Mesleki platformlar ile sivil toplum etkinliklerinde mesleğimizi temsil etti, Odamız adına SMOK ve İMOK sözcülüğü yaptı. 39 ve 40. dönemlerde İVHO Yönetim Kurulu’nda Üye olarak görev aldı. Bu süreçte yer aldığı çalışma birimlerinde İVHO dergi ve JİVS’in çıkarılması, Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik kariyer günü etkinliklerinin düzenlenmesi, Oda ve Veteriner Fakültesi adına mevzuat taslaklarının hazırlanmasında, ilköğretim okullarında ve liselerde mesleğimizin tanıtılması, mesleki günlerin tertip edilmesi gibi sayısız çalışmada görevler aldı. Bir çok mesleki sivil toplum kuruluşu, bilimsel kuruluşlar ve Ulusal Et Konseyi üyesi olan Arslan, halen İVHO yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

VETERİNER HEKİM HASAN YILDIZ

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Bir gıda firmasında kalite kontrol departmanında Muayene Veteriner Hekimi olarak çalıştı.1995 Yılında kısa dönem askerlik görevimi tamamladıktan sonra aynı firmada imalat müdürü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Veteriner Hekimler Odası 41. Dönem Büyük Kongre Delegesi, 43. Dönemde Yönetim Kurulu Üyesi, 44. Dönemde Genel sekreter olarak görev alan Yıldız, İVHO’nun gıda komisyonunda yer alarak gıda alanında meslektaşların yönlendirilmesi ve taslak çalışmalarına katılmıştır. 5996 sayılı kanuna meslektaşlarımızı hazırlamak amacıyla sertifikalı eğitimlerin gerçekleştirilmesini organize etmiştir. Gıda mevzuatıyla ilgili yapılan çalışmalara sektörü temsilen, Tarım Bakanlığı Alt Komisyonları’nda çeşitli tebliğlerin hazırlanmasın-da görev almış, mesleki hak ve yetkilerimizin korunması için mücadele vermiştir.

Pestisit Kontrolu, Katkı maddeleri, Ambalaj, Gıda Güvenliği ve Tarım Bakanlığı - Hollanda işbirliği ile HACCP konularında eğitim ve denetmen olarak görev almıştır. Veteriner Fakültesi öğrencilerinin gıda sektörünü tanımaları amacıyla yapılan eğitim gezilerine ev sahipliği yapmıştır. Kadıköy Belediyesi’nde Kent Konseyi Üyesi görevi yaparak meslek odasına katkı sağlamıştır.

VETERİNER HEKİM NECATİ BOZKURT

1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ ne girdi. Fakültenin öğrenci derneğinde kurucu üye ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 1993 yılında Ümraniye Belediyesi’ nde Veteriner Hekim olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında askerlik görevini gıda kontrol subayı olarak tamamladı. 1996-2000 yıllarında Anatolya Hayvan Hastanesinde ve 2000 yılında Çankaya Belediye’ sinde Veteriner Hekim olarak görevini sürdürdü. Ümraniye ve Çankaya Belediyeleri’nde görev aldığı süre boyunca barınak hekimliği, gıda güvenliği ve veteriner halk sağlığı alanında çalışmalarda bulundu.

2009 yılında Ataşehir Belediyesi’nde Veteriner İşleri Müdürü olarak göreve başladı.2010 yılında Mannheim Belediyesi’ ne gıda güvenliği ve barınak hekimliği konusunda ziyaretlerde bulundu. Mesleğimizi yerel yönetimlerde güçlendirmek amacıyla görev süresi boyunca; 2011 yılı Dünya Süt Günü, 2010 yılı Dünya El Yıkama Günü, Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği Eğitim seminerleri, Aşılarım Tam, Yaşa ve Yaşat isimli projeleri hayata geçirdi. Dünya El Yıkama Günü projesi UNICEF’ in, Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği projesi ise FAO ‘nun internet sitesi ve bültenlerinde yayımlanmıştır.

Tüm Belediye Memurları Sendikası Şube Yöneticiliği ve Kongre Delegesi, 39. Dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Yönetimin Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen Malatya Ataşehirliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Uzun süre klinik hekimliği alanında da çalışan Bozkurt mesleğimize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Veteriner Hekimler Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır, Fransızca bilmektedir. Halen Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

VETERİNER HEKİM NİYAZİ ERDİNÇ ORHAN

Veteriner Hekim Niyazi Erdinç ORHAN

VETERİNER HEKİM AHMET GEYİK

Veteriner Hekim Ahmet GEYİK

DR. VETERİNER HEKİM LEVENT BAYRAKTAR

1994 yılında İ. Ü. Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktora programını tamamlayıp Doktor Ünvanı aldı. Üniversitede Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Program Başkanlığı, Akademik Kurul Üyeliği, Yönetim kurulu üyeliği ve bir sürede MYO Vekil Müdürlüğü yaptı. Bilimsel çalışmaları birçok ülkede ve Türkiye’de yayınlandı. Yurt içi ve yurt dışında birçok kez Bilimsel Sözlü ve Poster bildiri sunumunda bulundu. Birçok yurt içi ve yurt dışı mesleki kongre ve seminere katılarak katılım sertifikaları aldı. Mesleğin tanıtılması ile ilgili birçok çalışmada aktif rol aldı. KLİVET, KHVHD, İVHO 45. Dönem Haysiyet Divan Kurulu Y. üyelikleri, 46. Dönem Yönetim Kurulu üyelikleri ile birlikte Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Hakem Kurulu, Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi Bilim Kurulu üyeliği yaptı. Halen kurucusu olduğu özel bir Klinikte, Klinisyen Veteriner Hekimi olarak çalışmaktadır. Dr. Vet. Hekim Levent BAYRAKTAR evli ve ATA TALHA adında bir erkek çocuğu babasıdır.

 

VETERİNER HEKİM HANDE MUTLU

Veteriner Hekim Hande MUTLU

VETERİNER HEKİM ÇAĞIL ÇOKCOŞKUN

Çağıl ÇOKCOŞKUN

VETERİNER HEKİM ÖZGÜR IŞIKCEVAHİR

Veteriner Hekim Özgür IŞIKCEVAHİR

VETERİNER HEKİM ULAŞ FIRAT KALKAN

Veteriner Hekim Ulaş FIRAT KALKAN
ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter