İVHOAKADEMİ MODÜL EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR!
İVHOAKADEMİ MODÜL EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR!

İVHOAKADEMİ MODÜL EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR!

Hayat boyu öğrenme hekimliğin temel kuralıdır. İVHO olarak meslektaşlarımızın donanımlarına katkıda bulunmak için başlattığımız İVHOAKADEMİ MODÜL EĞİTİM PROGRAMI başlıyor. Detay için https://www.ivhoakademi.com/index.php?route=product/category&path=227_230  linki tıklayınız.

İVHOAKDEMİ Modül Eğitim Programına neden ihtiyaç duyuldu?

Farklı fakültelerden gelen birçok yeni mezun meslektaşımızın eğitimleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle bazı meslektaşlarımızın mesleki yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar artmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak odamıza yansıyan şikayetler giderek artmaktadır. Bu olumsuzlukları engellemek ve meslektaşlarımızın donanımlarına katkıda bulunmak, gelişen yeni tekniklerin mesleğimize kazandırılması için İVHOAKADEMİ MODÜL EĞİTİM PROGRAMI’nı başlatmaya karar verdik.

İVHOAKDEMİ Modül Eğitim Programı Nedir?

İVHOAKDEMİ MODÜL EĞİTİM PROGRAMI talebe göre belirlenen alanlarda, yine talep edenin tercihine göre planlanmış eğitimdir. Hedef meslektaşlarımızın ilgilendikleri alanda donanımlı olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla açılan eğitim başlıkları teorik+ uygulama, teorik veya sadece uygulama olarak planlanmaktadır. Eğitim İVHOAKADEMİ, üniversite ve destek veren kurumlar, muayenehaneler, poliklinikler ve hayvan hastanelerinde yapılacaktır.  Açılan eğitim modülü esnek bir yapı olacak, teorik eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımıza destek veren kurumlarda yapılan programlı operasyonları izleme, asiste etme imkanı tanınacaktır. Teorik eğitime ihtiyaç duymayan meslektaşlarımız talep ederlerse ve İVHOAKADEMİ tarafından uygun görülmesi halinde sadece uygulamalı eğitim alabileceklerdir.

 

Hangi Modüller Gerçekleştirilecek?

Temel Cerrahi Modülü I

Temel Dahiliye I

Temel Doğum ve Jinekoloji I

Temel Bilimler ve Klinik Öncesi Bilimler I

 MODÜL I’i bitirenler için MODÜL II ve diğer modüller eklenecektir.

Eğitim Kuralları;

Modüle katılan meslektaşlarımızın tüm derslere girmeleri zorunludur.

Aynı anda iki modüle devam edilemez.

Uygulama önceliği başvuru sırası ve vaka sayısına göre İVHOAKADEMİ yönetimi tarafından belirlenir.

Diğer şehirlerden katılacak meslektaşlarımıza kontenjan ayrılacaktır. (Bulunduğu şehirdeki meslek odasına üye olması şarttır)

Modül Yürütme Kurulu:

Her modül için biri İVHO yönetiminden, biri akademisyen, biri klinisyen olmak için üç kişilik bir Yürütme Kurulu oluşturulacaktır (gerektiğinde üye sayısı arttırılabilir). Yürütme kurulları gerektiğinde destek alarak modül eğitim programlarını hazırlarlar, İVHOAKADEMİ ile iş birliği halinde eğitimin gerçekleşmesini sağlarlar.

Ücretlendirme;

İVHOAKADEMİ kar gütmeyen bir kurum olup çalışmayan meslektaşlarımıza eğitimler ücretsiz verilmektedir. Ancak sürdürülebilir bir yapı için ihtiyaç duyulduğunda eğitim maliyeti çalışan meslektaşlarımıza yansıtılabilir. Eğitimlerden alınan ücret sadece İVHOAKADEMİ eğitimlerinde kullanılacaktır.

 

Eğitimci Ücretlendirmesi;

İVHOAKDEMİ eğitimleri genellikle gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. Birçok akademisyen meslektaşlarına bu yolla katkıda bulunmaktadır. Ancak bütçe oranında eğitimcilere ücret ödenmektedir.

Verilecek Katılım Belgeleri; Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir (İVHOAKADEMİ KLİNİSYEN MODÜLÜ I vb)

Sponsor Desteği: Eğitimlere destek vermek isteyen firmalara MODÜL bazında protokol yapılır.

 

Sisteme Destek Veren Kurumlara Yönelik Kurallar: Sisteme dahil olmak isteyen kurumlar için asgari şartları (cihazlar, hekimlerin tecrübeleri vb) sağlamak koşuluyla destek verebileceklerdir.

İVHOAKDEMİ MODÜL EĞİTİM PROGRAMINA Destek veren paydaşların uyması gereken kurallar ve asgari donanımları

  1. Sisteme destek vermek için sorumlu veteriner hekimin asgari 5 yıllık tecrübeye sahip olması gerekir.
  2. Siteme dahil olmak isteyen kurumların donanımları İVHOAKADEMİ tarafından yeterli bulunmalıdır.
  3. Sisteme dahil olmak isteyen sorumlu veteriner hekim meslek odasından bir ceza almamış olmalıdır.
  4. Siteme dahil olmak isteyen kurumlar İVHAKDEMİ ile bir protokol yapar.
  5. Başvurusu kabul edilen kurumlar ile teknik detaylar (iletişim, eğitimlerin planlanması, bildirilmesi, katılımcı kabul edilmesi vb)
  6. Tüm çalışmalar eğitim amaçlıdır. Eğitime katılanlardan eğitim için ücret istenemez.
  7. Katılımcılardan eğitim süresi dışında kurumda kalması, çalışması, yardım etmesi talep edilemez.

Kayıtlar için yakın zamanda bilgilendirme yapılacaktır

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter