DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KUTLAMASI - BASIN AÇIKLAMASI
DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KUTLAMASI - BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Basın Açıklamasıdır

Veteriner hekimlerin çalışma azmi kırıldıkça, üreticinin, toplum sağlığının, hayvan sağlığının, ekonominin beli kırılmaktadır.

 

Dünya Veteriner Hekimler Günü her yıl Nisan Ayı’nın son Cumartesi Günü kutlanmaktadır. Bu  yıl 30 Nisan’a denk gelen gün için, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliği(HealthforAnimals) her yıl olduğu gibi bu yılda bir tema belirledi.

Tema adeta ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulanların bir özeti gibidir.

Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması”

 Temanın seçilmesinin amacı özet olarak; “Veteriner hekimlik, çalışma alanları yönüyle son derece zor, zahmetli, riskli ve stresi yüksek bir meslektir. Veteriner hekimler bu zorlu fiziksel ve zihinsel şartlara rağmen özveriyle görevlerini yapmaktadırlar. Stres, tükenmişlik ve diğer sağlık sorunları, özellikle pandemi ortamıyla birlikte son yıllarda daha da artmıştır. Veteriner hekimler bu anlamda kişisel sağlık ve zindeliklerini sürdürmek için uygun araçlara ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Stres şartlarına dayanıklı veteriner hekimler; çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri günlük zorluklar ve krizlerin de üstesinden gelebilecek donanımda olurlar. Ancak dayanıklılık, bireysel olarak yalnızca veteriner hekimlerin bir sorumluluğu değildir. Yeterli eğitim, öğretim, rehberlik ve meslektaş dayanışmasını sağlamak için dernekler, kurumlar ve yetkili otorite / kamu tarafından da uygun destek gerektirir. Ayrıca, veteriner hekimlerin karşılaştığı zihinsel ve fiziksel zorlukları iyi anlamak için de sürekli araştırma yapmak gereklidir, “Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı savunucuları gerektirir” demektedir.

Tüm Dünya’da veteriner hekimler, Hayvan sağlığı, global açlığın önlenmesi, zoonoz ve pandemilerin önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, cevre ve biyoçeşitliliğin korunması ve nihayet  toplum sağlığı için adeta bir sigorta olarak görülmekte, pandemiden sonra özel bir ilgi görmektedirler.

Ancak ülkemizde henüz bu bilinç oluşmamış, her geçen gün veteriner hekimlerin çalışma azmi kırılmakta, esas çalışma alanlarının dışına itilmektedirler, yok sayılmaktadırlar.  Dahası, bu coğrafyada bulaşıcı hastalıkları neredeyse yok eden, ihracat odaklı, tüm kurumlarıyla üreticiden yana çalışmalar yapan veteriner hekim teşkilatları, 1980’den sonra uluslararası sermayenin yönlendirmesiyle “Kalkınma ancak sanayi ve turizmle olur” kandırmacasıyla yok edildi. Tarım ve hayvancılığa destek azaltıldı, konusunda uzman milli kurumların başına liyakatsiz kişiler getirilerek işlevsizleşirildiler.

Her şeye rağmen bugün zorlu şartlarda görev yapan 40.000 veteriner hekim, özlük hakları yönünden sağlık sınıfı yasası dışında tutulmuşlar, en tehlikeli mesleklerden olmasına rağmen fiili hizmet hakları gasp edilmiştir. Kar kaygısını her şeyin üstünde tutan gözü dönüş kişilerin bıçak darbeleriyle hayatlarını kaybetmelerine rağmen sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında tutulmuşlardır.

 Sonuç olarak, üretim azaldı, hayvancılık bitme noktasına geldi, bu alanda hizmet veren veteriner hekimler her gün hem ekonomik hem psikolojik anlamda tükendiler, görevlerini yapamaz hale geldiler.

Esasen tükenen sadece Veteriner hekimler değil,

Sağlıksız gıda tüketen yediden yetmişe vatandaşımız,

Üretemez hale gelen üreticiler,

Hayvancılığımız,

Kurumlarımız,

Üretim alışkanlıklarımız,

Terkedilen köylerimiz,

Köyleşen kentlerimiz,

Ekonomimiz ve geleceğimizdir…

Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz, güvenli bir gelecek, sürdürülebilir bir hayvansal üretim, hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre için artık veteriner hekimleri görün, uyarılarına kulak verin. 

Sorunlara dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için 30 Nisan saat 13.00’de Ankara’da Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya geleceğiz. Tüm meslektaşlarımızı, üreticileri, hayvan severleri bizim için önemli olan bugünde yanımızda görmeyi isteriz.   Kamuoyuna saygılarımızla

Prof. Dr. Murat arslan

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter