KOMİSYONLAR

Değerli meslektaşlarımız,
Bildiğiniz gibi 46. Dönem İVHO seçimleri  Eylül 2016 Pazar günü yapıldı. Seçim öncesi projelerimizi açıklarken katılımcılığı ön planda tutacağımızı bildirmiştik. Mesleğimizle ilgili yakın zamanda yapılan mevzuat değişiklikleri ve AB mevzuatına uyum amaçlı çıkarılacak yeni kanunlar ve bu kanunlara bağlı çıkarılacak yönetmelikler nedeniyle önümüzdeki süreç önem arz etmektedir. Bu süreçte etkili bir çalışma yapabilmek, mesleki hak ve yetkilerimizi korumak amacıyla klinisyen, gıda, yerel yönetimler, ilaç, üniversite, kamu ve diğer alanlarda çalışan meslektaşlarımızın yer alacağı güçlü bir çalışma hedeflemekteyiz. Sorunların büyüklüğü karşısında parçalı bir mücadele gerçekçi olmayacaktır. Ülkedeki bütün dinamiklerimizi harekete geçirip, etkili bir mesleki ve toplumsal kamuoyu oluşturarak başarılı olabileceğimizi düşünmekteyiz. Bu amaçla daha öncede bazıları aktif olan Çalışma Birimlerimizi (yasal dayanak; T.V.H.B. Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği/ 53. madde) harekete geçirmek istiyoruz. Sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini düşünen ve mesleki hak ve yetkilerimizin korunmasının ortak kaygımız olduğunu kabul eden bütün meslektaşlarımızı bu birimlerde hizmet vermeye çağırıyoruz. Görev almayı düşünen meslektaşlarımızın aşağıda yer alan çalışma birimlerinden hangilerinde görev almak istediklerini Oda sekreteryasına bildirmesi gerekmektedir.

Yasal dayanak

MADDE 53 - (1)Oda yönetim kurulları, Kanunun 33 ve 34 üncü maddelerinde sayılan görevlerini yerine getirmek üzere, üyeleri arasında bu üyelerin eğilim ve isteklerini de göz önünde tutarak değişik komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonlar, kendi aralarından toplanarak yıllık çalışma programlarını düzenler ve yönetim kurulunun onayına sunarlar. Oda yönetim kurulu, onaylanan programları uygulanmakla yükümlüdür.

(2) Komisyonlar, aşağıdaki örneklere göre oluşturulabilir.
a) Bilimsel toplantılar düzenleme komisyonu,
b) Yayın komisyonu,
c) Yetiştiriciye hayvan sağlığı eğitimi ve hayvan hastalıklarından korunma bilgisi vermek için çalışma komisyonu,
ç) Meslek hatalarını kovuşturma komisyonu,
d) Serbest çalışan ve kamu dışında istihdam edilen veteriner hekimlerin çalışmalarını yürütmek üzere serbest çalışan ve kamu dışında istihdam komisyonu oluşturulur. Bu komisyon iki ayrı komisyon hâlinde de oluşturulabilir.

(3) Komisyonlar, düzenleyecekleri bilimsel toplantılara, panellere, açık oturumlara, konferanslara ve seminerlere katılanların dosyalarına, katıldıkları etkinlikleri kaydederler

(4) Komisyonlar, oda yönetim kurulundan bir üyenin başkanlığı altında, oda yönetim kurulunca belirlenen konuyla ilgili çalışan iki kişi olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Komisyonlar, odanın belirleyeceği mekânda en geç on beş günde bir toplanır.

Komisyonlar;
 1. İletişim, Dergi, WEB Sitesi Komisyonu,
2. Halkla İlişkiler ve Mesleki Tanıtım Komisyonu,
3. Bilimsel Kurul, Eğitim ve Araştırma Komisyonu,
4. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu,
5. Klinisyen Veteriner Hekimlik Komisyonu,
6. Yerel Yönetimler Komisyonu,
7. Çevre-Doğa- İnsan- Hayvan İlişkileri Komisyonu,
8. Mevzuat, Özlük ve Hukuk İşleri Komisyonu,
9. Sosyal İşler Komisyonu,
10. Mali İşler Komisyonu,
11. Veteriner Fakültesi Öğrenci Sorunları ve Öğrenci Üyeliği Komisyonu,
12. Gıda İşyeri Veteriner Hekimliği Komisyonu,
13. Hayvancılık Politikaları Komisyonu,
14. Emekli Veteriner Hekimler Komisyonu,
15. Olağandışı durumlar, Doğal Felaket Koşullarında Veteriner Hekimlik Hizmetleri Komisyonu,
16. Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri Komisyonu,
17. Kadın Veteriner Hekimler Komisyonu,
18. Gıda Katkıları Komisyonu,
19. Mesleki Etik ve Mesleki Hataları Kovuşturma Komisyonu
20. Barınak Hekimliği Komisyonu
21.Egzotik Hayvan ve Yaban Hayatı Veteriner Hekimliği Komisyonu

Başkan Ahmet Emre Kütükçü
Başkan Yardımcıları Esra Dağlı, Cenk Korugan, Sekreter'in Nilay Tezsay

Yukarıda listede yer alan çalışma birimlerinden tercih yapabilirsiniz.

İVHO Yönetim Kurulu

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter