BİLİMSEL VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİNİN 177. YILINI KUTLARKEN
BİLİMSEL VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİNİN 177. YILINI KUTLARKEN

Bilimsel Veteriner hekimlik Eğitiminin 177. Yılını kutlarken

Bilginin sağlanması ve eğitimde kullanılması ile donanımlı yetişen bireyler, toplumların ekonomik, sosyal, bilimsel gelişmelerinin en güçlü lokomotifi  olmuşlardır.  Ülkemizde veteriner hekimlik eğitiminin 177. yılını kutlarken beklentimiz, bilgi çağının avantajlarının mesleki eğitimimize yansıtılması, her açıdan donanımlı Veteriner hekimlerin yetişmesidir.  Ancak son yıllarda plansız programsız açılan yeni fakülteler eğitim kalitemizin sorgulanmasına neden olmaktadır.  Veteriner hekimlik eğitim ve öğretimini takip eden ve değerlendiren uluslararası kurumlar,  bir veteriner fakültesinin açılma koşullarını saptarken altyapı, insan gücü ve öğretimin niteliğini belirleyen ölçütleri koymuşlardır.  Yeni fakülteye gereksinim duyulduğunda, öğretim üyesi/öğrenci sayısı oranı, yıllık araştırma ve yayın sayısı, öğrenci başına düşen klinik, laboratuvar, dersane , kütüphane kapasitesi, hastane, fakülte çiftliği , teknik donanım, öğretim üyelerinin nitelikleri , yönetici, yardımcı kadro sayısı ve niteliği ve daha bir çok kriter göz önünde tutulmaktadır.   Gelişmiş ülkeler  eğitim planlaması yaparken işgücü talebini göz önüne alırlar. Böylece harcanan eğitim para ve zaman istenen amaca hizmet etmiş olur. Ülkemizde son yıllarda açılan çok sayıdaki fakülte hiçbir bilimsel gerekçeyle açıklanamaz . Yetersiz altyapı ve akademik kadroyla mezun veren fakültelerin  veteriner hekim algısına zarar vereceği ve  ülke hayvancılığı ile toplum sağlığı için beklenen yararı sağlayamayacağı gibi istihdam sorununu da arttıracaktır. Son açılanlarla birlikte 32 olan fakülte sayısının artmaması, açılmış olanların gözden geçirilerek, yetersiz olanların kapatılması veya birleştirilmesi düşünülmelidir.  Siyasiler bu konuda kararlar alırken söz konusu olan mesleğin, yeterli ve güvenilir gıda, hayvancılığımız, ekonomimiz ve hepsinden önemlisi toplum sağlığı için stratejik bir meslek olduğunu düşünmelerini umuyoruz.   Bu düşüncelerle Bilimsel Veteriner Hekimlik Eğitiminin 177. Yılını kutluyor, sayısız meslektaşımızın yetişmelerinde emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere  tüm eğitim emekçilerine teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla

 

Prof. Dr. Murat Arslan
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter