YÖK TARAFINDAN LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARININ İSİMLERİNDE YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİK TASLAĞI
YÖK TARAFINDAN LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARININ İSİMLERİNDE YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

Değerli meslektaşlarımız,

YÖK tarafından "Üniversite programlarındaki isim kargaşasına son vermek amacıyla  düzenleme yapılması ihtiyacı doğduğu" belirtilerek bir çalışma başlatıldığı, görüş ve önerilerin 25 Kasım 2019 tarihine kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu amaçla odamızın oluşturacağı görüşe katkıda bulunmak üzere her alanda çalışan meslektaşlarımızın görüşleri önemlidir.

Mesleğimiz  açısından en doğru adımın atılması için mümkün olan en geniş mutabakatın sağlanması önemlidir.
Lütfen önerilerinizi ya prsiniflama@yok.gov.tr ya da buraya tıklayarak bize iletiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu   

YÖK'ün açıklaması  

YÖK'TEN ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINDAKİ İSİM KARGAŞASINA SON VERECEK DÜZENLEME

2 Kasım 2019


Yükseköğretim alanındaki gelişmelere bağlı olarak yükseköğretim kurumlarımızda artan, çeşitlenen ve farklılaşan önlisans ve lisans programlarının sayısı 2.191’dir. Program sayısındaki bu fazlalık programların farklı içeriklere sahip olmasının yanı sıra aynı içeriklere sahip birçok programın farklı isimlerle açılmış olmasından da kaynaklanmaktadır.

Bu durum bazı mezunlarımızın yatay ve dikey hareketliliklerinde ve iş başvurularında mağdur olmalarına ya da iş hayatında diplomalarını kullanırken unvan ve mesleki yetki çatışması yaşamalarına neden olmakta, bu durumun açtığı sorunlar ve savrukluk gerek akademi camiası gerek kamu kurumları gerekse dış paydaşlar tarafından da çeşitli vesileler ile şikâyet olarak dile getirilmektedir.

Nitekim Yükseköğretim Kuruluna yıllık ortalama 3.000 kişi, sahip olduğu diplomasının benzer isimli başka bir diplomaya eşdeğer olup olmadığı ile ilgili başvuru yapmaktadır. Yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar bu konuda çalışma yapılmasını zorunlu kılmıştır.

-Yükseköğretimde benzer içerikli veya benzer isimli lisans programları yeniden isimlendirilip ve eğitim alanlarına göre tasnif edilecek

Bilindiği üzere, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması’na (ISCED-F 2013) göre programlar aşağıda yer alan 10 geniş alan altında tasnif edilmektedir:

 01 Eğitim Bilimleri
02 Sanat ve İnsani Bilimler
03 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon
04 İş, Yönetim ve Hukuk
05 Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik
06 Bilişim Teknolojileri
07 Mühendislik, İmalat ve Yapı
08 Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik
09 Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği
10 Hizmetler

Bu kapsamda yükseköğretim sistemimizdeki lisans programlarının UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında bilimsel ölçütlere göre sınıflandırılma çalışması yapılmış, bununla birlikte eşdeğer programlar bilim kurullarınca geniş mutabakat ile ortak isim altında birleştirilmiştir.

Dile getirilmesi gereken önemli bir husus da şudur: “Bu çalışma sonucunda, aynı muhtevaya sahip farklı isimli programlardan mezun olanlar için kesinlikle herhangi bir mağduriyet olmayacak, mevcut öğrencilerin hakları ve statüleri korunacaktır”.

- Lisans programlarına ilişkin örnekler:

Örneğin taslak çalışma ile “Muhasebe”, “Uluslararası İşletme” ve “Görsel Sanatlar” alanındaki mevcut benzer lisans programları için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak önerilen ortak program adları aşağıda taslak olarak sunulmaktadır:

Görüşünüz;

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter