SMOK BASIN AÇIKLAMASI
SMOK BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu Ruam Basın Açıklamasıdır

Yakın zamanda Adalar'da görülen ruam hastalığı, Burkholderia Mallei adlı bakterinin neden olduğu, at, eşek ve katır gibi tek tırnaklıların oldukça bulaşıcı bir hastalığıdır. Hastalık bulaşık suların içilmesi, bulaşık tımar ve koşum takımlarının kullanılmasıyla veya solunum yoluyla bulaşır. İnsanlara ise genellikle enfekte hayvanlarla temas, daha ender olarak solunum yoluyla bulaşır. İnsandan insana bulaşmada solunum damlacıkları ve deri sekresyonları ile gerçekleşebilir.

Hastalıkta tek tırnaklı hayvanlarda üç formda görülebilmektedir. Burun formunda, tek taraflı burun akıntısı giderek ülser ve nekrozlara dönüşür. Deri formunda deride irinli apseler, lenflerde şişme oluşur,  akciğer formunda hayvanlarda solunum yollarında ülserasyonlar, solunum güçlüğü, çabuk yorulma, kanlı burun akıntısı ve zayıflama görülmektedir. 

Hastalık atlarda kronik, katırlarda ise akut seyreder. Ender olarak tek tırnaklı hayvanların dışında köpek, kedi, keçi ve deve gibi hayvanlarda da ruam hastalığına rastlanabilir.

Önlem alınmadığında kısa sürede ahırda veya sürüde tüm hayvanlara bulaşır ve hastalanan tek tırnaklı hayvanlar ölür. Hastalık hayvanlar arasında hızla yayılıp insana da bulaştığı için, ilgili yönetmelik gereği hasta hayvanlarda tedavi yoluna gidilmez. İnsanlarda ise antibiyotik ile tedaviye cevap alınabilmektedir.

Ülkemizde ruam hastalığı zaman zaman ve genellikle aynı bölgelerde görülmektedir. Sınır komşumuz olan ülkelerde sık görülen ruam, başta kaçak girişler olmak üzere çeşitli yollarla ülkemize taşınmaktadır. Ruamın adalarda sık görülmesinin nedeninin atların kaçak ve kontrolsüz olarak adalara sokulması olduğu düşünülmektedir. Esasen tek ulaşım yolu deniz olan küçük bir alanın bulaşıcı hastalıklardan korunması anakaralardan çok daha kolaydır.

Ruam, bakıcılar, fayton sürücüleri, laboratuvar çalışanları ve veteriner hekimler için bir meslek hastalığıdır. Klinik ve laboratuvar yöntemleriyle teşhis edilebilen hastalık, ciddi ve kesintisiz mücadele yapılan ülkelerde eradike edilmiş, adeta unutulmuştur.

Toplum ve hayvan sağlığı açısından önemli riskler taşıyan hastalığın kontrolü için henüz etkili bir aşı geliştirilememiştir. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından etkili ve sürekli bir gözlem ve denetim uygulanmalıdır. Sık sık hastalık çıkan bölgelerde, başta bakıcılar olmak üzere yakın temasta olan herkes eğitilmeli, ahırların hijyeni ve beslenmeye dikkat edilmelidir. Bölgede etkili bir karantina uygulanmalı, hastalıklı atıklar usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir. Adalarda yaşayan atlar kademeli olarak azaltılmalı, kalanların veteriner hekimlik hizmetleri aksatılmamalı, hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar belli aralıklarla testler uygulanmalıdır. Ülkemiz, hayvan refahı ve sağlığı ile toplum sağlığını korumak için uzun soluklu politikalar üretmek ve kesintisiz uygulamak zorundadır.

Saygılarımızla

 

İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter