MESLEKİ DEMOKRATİK HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
MESLEKİ DEMOKRATİK HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Mesleki Demokratik Hukuk Mücadelemiz Devam ediyor.

 

Değerli üyelerimiz,

Yönetim olarak yaptığımız mesleki demokratik hukuk mücadelemizi zaman zaman değişik platformlarda sizlerle paylaşmaktayız. Ancak bu mesleki platformların mesleki camiamız tarafından yeterince takip edilmediğini görmekteyiz. Özellikle  sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar bu konudaki düşüncemizi desteklemektedir.  Son yıllarda giderek daha çok kullanılan sosyal medya, özellikle iletişim ve mesleki sorun ve önerilerin paylaşılması konusunda önemli bir araç olmuştur. Ancak bu yoldan etkileşimin giderek gerçek mesleki mücadelenin yerine geçtiğini, bir süre sonra camiayı yanılttığını, adeta sanal bir mücadele alanına dönüştüğünü meslek örgütü olarak üzülerek görmekteyiz.  Yapılan mücadelenin verilerle ve belgelerle ortaya konması, eksiklerin tespit edilerek, başta TVHB ve odalar olarak topyekün bir mücadeleye dönüştürülmesi ancak bir sonuç getirecektir. İVHO olarak bu amaçla öncelikle kurumlarla iletişim ve diyalog yolu ile  sorunlarımızı çözmeyi, bütün yollar tıkandığında ise demokratik hukuk hakkımızı kullanmayı tercih etmekteyiz. Ancak yoğun çalışma programımız ve pandemi nedeniyle bir süredir çalışmalarımızı sizlere ulaştıramadık. Bugünden başlayarak başta demokratik hukuk mücadelemiz ile diğer alanlarda yaptığımız çalışmaların özetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Benzer davalar daha önceki dönemlerde de aynı yoğunlukla sürdürülmüştür. Göreceksiniz ki oldukça ciddi bir çalışma ve mücadele yürütülmüştür. Yapılan bilgilendirmeleri incelemeniz, görüş ve önerilerinizi tarafımıza iletmenizi dileriz. Unutmayınız ki ancak birlikte mücadele edersek güçlü ve başarılı oluruz. Saygı ve sevgilerimizle

Prof. Dr. Murat Arslan
İVHO Yönetim Kurulu adına
Başkan

 

 

Hak ve yetkilerimiz için sadece bu dönem başlatılan veya sonuçlanan demokratik hukuk mücadelemizin bir kısmı;

 

 

 

1-Danıştay 10. Daire Başk. 2018/805 E.

 

Davalı:  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dava tarihi: 19.02.2018

Davanın konusu :21.12.2017 tarih 30277 sy. Resmi Gazetede yayınlanan gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik’in iptali talep edilmiştir.

 

16.09.2019 tarihinde, aynı Daire’nin bir önceki yönetmelik değişikliğini iptaline dair 25/04/2019 tarih ve 2014/3715 E., 2019/3316 K. sayılı kararı emsal olarak sunuldu. Yargılama devam ediyor.

 

2- Ankara 11. İdare Mahkemesi 2017/3022 E.

 

Davalı             : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dava tarihi    : 26.10.2017

Dava konusu: Bakanlığın Çevre Sağlığı Ürünlerinin veteriner hekimlerce kullanılmasını vs. yasaklamasına ilişkin 14.07.2017 tarih ve 1729883 sy. kararı

 

Davanın kabulü (idari işlemin iptali) kararı 24.12.2018 tarihinde istinaf ret kararı (kesin olarak) ile lehe kesinleşti.

 

3- Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2018/3589 E.

 

Davalı:  Tarım ve Orman Bakanlığı

Dava tarihi: 14.05.2018

Davanın konusu : Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi Talimatı & Uygulama Kılavuzu VERSİYON II’nin iptali

 

Dava konusu Talimat -Güncelleme III ile- yürürlükten kaldırılmış olduğundan YD. istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi. Yargılama devam etmektedir.

 

4- Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2019/719 E. 

 

Davalı:  Tarım ve Orman Bakanlığı (Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

Dava tarihi: 12.02.2019

Davaya konu idari işlem: Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi Talimatı & Uygulama Kılavuzu GÜNCELLEME III’ün iptali

 

 Yargılama devam ediyor.

 

5- Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2019/8860 E.

 

Davalı             : Tarım ve Orman Bakanlığı

Dava tarihi    : 10.05.2019

Dava konusu: Veteriner Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Atıkların İmhası konulu talimat iptali

 

Yargılama devam ediyor.

 

6- Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2019/10541 E.

 

Davalı             : Tarım ve Orman Bakanlığı

Dava tarihi    : 06.09.2019

Dava konusu: 08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı RG’de yayımlanan "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. maddesi ile yapılan; k) Reçete: ... veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik ortamda düzenlenmiş belgeyişeklindeki düzenlemenin iptali.

     

Yargılama devam ediyor.

 

7- Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2019/10710 E.

 

Davalı             : Tarım ve Orman Bakanlığı

Dava tarihi    : 16.09.2019

Dava konusu: “Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi (ATS) Talimatı & Uygulama Kılavuzu”nun iptali

 

Yargılama devam ediyor.

 

8- Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2020/3179 E.

 

Davalı             : Tarım ve Orman Bakanlığı

Dava tarihi    : 19.06.2020

Dava konusu: “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik”in (RG: 01.04.2020; 31086) md. 2(ü), 8(12), 10(7), 16, 17, 20/1-(j), 21(3)-d, 22, 24 ve 26 bentleri ile yapılan düzenlemelerin iptali

 

Yargılama devam ediyor.

 

 

II-  Sahte Veteriner Hekim Şikayetleri ve Davalar;

 

 

9- Silivri 3. Asliye Ceza Mah. 2017/874 E.

 

Şüpheli                       : ………………….. (Sahte veteriner hekim)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68), TCK. md. 207/1 (Özel Belgede ,

  Sahtecilik)

Şikayet tarihi             : 14.06.2017

 

Şikayet üzerine dava açıldı. 10.12.2019 tarihli kararla sanığın cezalandırılmasına karar verildi. Karar kesinleşti.

 

10- K.çekmece 18. Asliye Ceza Mah. 2018/100 E.  

 

Şüpheli                       : ……………………. (Sahte veteriner hekim)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68), TCK. md. 207

 (Özel Belgede Sahtecilik)

Şikayet tarihi             : 07.07.2017

 

05.02.2019 tarihinde 6 ay hapis ve 5 gün APC ile cezalandırılmasına, Özel Belgede sahtecilik suçundan ise 1 yıl hapis cezasına karar verildi. Karar, 23.08.2019 tarihinde kesinleşti.

 

11- Gebze Cumh. Başsavcılığı 2018/24693 Sor. (eski: Bozüyük C.Başsavcılığı 2018/1641 Sor.) 

 

Şüpheli                       : ………………….(Sahte veteriner hekim)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68), TCK. md. 158/1 (Nitelikli

                                      Dolandırıcılık), TCK. md. 204 (Resmi Belgede Sahtecilik)

Şikayet tarihi             : 04.04.2018

 

Soruşturma devam ediyor. 

 

12- Beykoz Cum .Başsavcılığı 2018/8755 Sor.

 

Şüpheli                       : ……………………. (Sahte veteriner hekim)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68)

Şikayet tarihi             : 11.10.2018

13.11.2018 tarihinde takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararına yapılan itiraz İst. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16.09.2019 tarih ve 2019/1231 D. İş sayılı kararı (kesin) ile reddedildi. Takipsizlik kararı, kesinleşti.

 

13- İstanbul 22. Asliye Ceza Mah. 2019/277 E.

 

Şüpheli                       : ………………….. (Sahte veteriner hekim)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68)

Şikayet tarihi             : 22.11.2016

 

Şikayet üzerine dava açıldı. 07.11.2019 tarihli kararla sanığın cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın itirazı, İst. 19. Ağır Ceza Mah. 2019/1370 D. İş sayılı kararı reddedildi. Karar kesinleşti.

 

14- Bakırköy 21. Asliye Ceza Mah. 2019/48 E.

 

Şüpheli                       : ………………… (Sahte veteriner hekim)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68)

Şikayet tarihi             : 22.05.2018

 

Şikayet üzerine dava açıldı. 10.12.2019 tarihli kararla sanığın beraatine hükmedildi. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvuruldu. İstinaf incelemesi nedeniyle dosya hala Bölge Adliye Mahkemesindedir.

 

15- İst. Anadolu 60. Asliye Ceza Mah. 2019/100 E.

 

Şüpheli                       : ………………. (Sahte veteriner hekim)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68), TCK. md. 158/1 (Nitelikli

                                      Dolandırıcılık)

Şikayet tarihi             : 11.10.2018

 

Şikayet üzerine dava açıldı. 21.01.2020 tarihli kararla, sanığın iddianamedeki sevk maddesi (6343 sy. Kanun md. 71) uyarınca CMK. 223/2-e maddesi gereğince beraatine, sanık hakkında 6343 sy. Kanunun 68. maddesine göre İst. Anadolu C.Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvuruldu. İstinaf incelemesi nedeniyle dosya hala Bölge Adliye Mahkemesindedir.

16-İstanbul Cumh. Başsavcılığı 2019/68053 Sor.

 

Şüpheli           : …………………. (Sahte veteriner hekim)

Suç                 : 6343 sy. Yasaya aykırılık (md.68); TCK. 158/1 (Nitelikli Dolandırıcılık)

Şikayet tarihi : 16.04.2019

 

Soruşturma devam ediyor.

 

17- Yalova Cumh.Başsavcılığı 2020/4492 Sor.

 

Müşteki                      : İVHO

Şüpheli(ler)                : 1-………….; 2-……………. (Sahte veteriner hekimler)

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (11. md. delaletiyle 68. madde)

Şikayet tarihi             : 26.03.2020

 

Soruşturma devam ediyor.

 

18- Adalar Asliye Ceza Mah. 2020/9 E. (Adalar Cumh.Başsavcılığı 2019/529 Sor.)

 

Müdahale Talebinde

Bulunan                     : İVHO

Müşteki                      : Hayvanlara Adalet Derneği

Şüpheli                       : …………………………..

Suç                             : 6343 sy. Yasaya aykırılık (11. madde delaletiyle 68. madde)

 

24.06.2020 tarihinde katılma talepli dilekçe sunuldu. 16.07.2020 tarihli duruşmada, katılma talebimizin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verildi.

 

 

 

19- İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği 2020/2856 D. İş

 

Talep eden                 : İVHO

Karşı taraf                 : https://www.facebook.com

Paylaşımda bulunan : ………………

Talep konusu            : Erişimin engellenmesi (facebook üzerinden yapılan paylaşım; “Tr daki

  tüm vet cerrahlar toplayın biz beşeri doktorlardan birimiz etmez...”)

Talep tarihi                : 09.07.2020

 

13.07.2020 tarihinde, talebin reddine dair İstanbul 10. SCH’nin 2020/2856 D. İş sayılı kararı tebellüğ edildi. Karara itiraz edildi.

 

20- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/....... Sor. (dosya no. henüz belli olmamıştır.)

 

Müşteki                      : İVHO

Şüpheli                       : ………………………

Suç                             : Hakaret (TCK. 125) (facebook üzerinden yapılan paylaşım; “Tr daki

tüm vet cerrahlar toplayın biz beşeri doktorlardan birimiz etmez...”)

Şikayet tarihi             : 09.07.2020

Soruşturma devam ediyor.

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter