DEMOKRATİK HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR. BİR MESLEKİ KAZANIMIMIZIN DAHA LEHİMİZE SONUÇLANMASINI SAĞLADIK.
DEMOKRATİK HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR. BİR MESLEKİ KAZANIMIMIZIN DAHA LEHİMİZE SONUÇLANMASINI SAĞLADIK.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU daha önce kazandığımız  davada Tarım ve Orman Bakanlığı' nın temyiz istemini redetti, dava lehimize kesinleşti.

Bilindiği gibi Bakanlık, 07/01/2014 tarih ve 28875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda Isletmelerinin Kayıt ve Onay Islemlerine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapılması Hakkında Yönetmeligin 4. maddesinde geçen "... (a) bendi yürürlükten kaldırılmıs ve ..."   şeklindeki değişiklikle önemli bir mesleki kayba yol açmıştı.

Anılan Yönetmeligin 10. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, "Çalıstırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, baglı oldugu meslek odasından ilgili isletmede çalıstıgına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda isletmecisi ile yapacagı sözlesme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalısanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır." düzenlemesi mevcuttu. Bu değişikliğe karşı açtığımız davada, Danıstay Onuncu Dairesinin 25/04/2019 tarih veE:2014/3715, K:2019/3316 sayılı kararıyla söz konusu  yönetmelik maddesini kaldıran düzenlemeyi iptal ettirmiştik.

Bakanlık, bu davayı temyize götürdü ancak DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU  Tarım ve Orman Bakanlığı' nın temyiz istemini redetti ve  dava lehimize kesinleşmiş oldu. 

Niye önemliydi bu değişiklik?

Bu madde iptal edilmeseydi üyelerin meslek odalarıyla organik iletişimi kesilecek, üyelerin özlük hakları ve ücret gibi düzenlemeleri tamamıyla işverenin insafına kalacaktı. Yine bu düzenlemeyle sahte veteriner hekimlerin gıda işletmelerinde kontrolsüz çalışmalarının önü açılabilir ve halk sağlığı için ciddi riskler oluşabilirdi. Özetle, meslek odaları işlevsiz hale getirilecekti. Yargının verdiği bu nihai sonucun mesleğimize hayırlı olmasını diliyoruz. İVHO olarak hak ve yetkilerimizi korumak için demokratik hukuk mücadelemiz devam edecektir.  Saygılarımızla

 

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu

 

Ek
EK1
EK2

 

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter