E-REÇETE, İTS, ATS SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
E-REÇETE, İTS, ATS SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Değerli üyelerimiz,

Bakanlık tarafından uygulamaya konulan ve özellikle online platformlarda üzerinde tartışmaların yaşandığı e-reçete, İTS, ATS sistemine ilişkin bir açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Bildiğiniz üzere uygulamanın çıktığı ilk tarihten itibaren meslek odamızın görüşleri düzenli olarak sizlerle paylaşılmış, bilgi verilmiştir. Konuya ilişkin 25 Eylül 2020 tarihli duyurumuzla (http://www.ivho.org.tr/index.asp?sayfa=870) mevcut durum anlatılmış, ardından tarafınıza dağıtılan mektupla bilgi verilmiştir. Özet olarak, meslek odası ciddiyeti içinde, iletişim çabalarımız, girişimlerimiz ve anayasal hak olan demokratik hukuk mücadelemiz anlatılmış, mahkeme sürecinin devam ettiğinin altı çizilmiştir.  Konuya ilişkin takibimiz devam etmiş, çıkan tüm mevzuatlar e-reçete ve diğer hak kayıpları açısından gerekirse mahkemeye taşınmıştır. Nitekim ilaç satış ruhsatlarının iptal edilmesi ve dolayısıyla muayenehanelerimizi çalışamaz hale getirebilecek, "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"”in bazı maddelerine karşı açtığımız idari davada, Danıştay 10. Dairesi dört madde için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ek olarak, hiç bir kamu yararı olmadığı neredeyse tüm oda başkanları tarafından dile getirilen bu sistemlere ilişkin artan cezalar üzerine, TVHB ve odalar olarak girişimlerde bulunulmuş, Bakanlık yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır.  Ancak, tıkanan bu sistem karşısında Bakanlık yetkililerinin attıkları adımlar maalesef yetersiz kalmıştır.  Öyle görünüyor ki samimiyetle anlatmaya çalıştığımız gerçekler bir şekilde kurumlarımızın başında bulunan yetkililere ya ulaşmıyor ya  da tesir etmiyor. Ancak vazgeçmeden sistemin kamu yararı taşımadığını, mevcut haliyle hedeflenen amacın aksine zarar verdiğini, hepimizin ortak davası olan toplum sağlığını korumadığını, aksine denetim dışılığı arttırdığını, sistemin sadece Veteriner hekimleri izlediğini, reçete tanımından çoktan çıktığı ve hantal bir yapı haline geldiğini, elimizdeki tüm yolları deneyerek anlatmaya devam edeceğiz.  Bu amaçla başından beri ifade ettiğimiz gibi bizim için öncelikli yol diyalogdur. Elimizdeki tüm verilerle diyalogu zorlamaya devam ederken, devletin vatandaşlarının haklarını korumak için Anayasa ile teminat altına aldığı başta demokratik hukuk hakkımız olmak üzere diğer tüm haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Veteriner hekimler aldıkları eğitim ve yaptıkları iş itibarıyla toplum sağlığını korumayı profesyonel meslek olarak seçmiş kişilerdir. Bu nedenle cezayla ıslah edilmelerine veya yeniden eğitilmelerine ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulan şey; İlgili kurumların antibiyotik ve ilaç kullanımı konusundaki verileri şeffaf olarak en azından Veteriner hekimlerle paylaşması, atılacak adımların birlikte planlaması, ülkenin en ücra kesimlerine her an ulaşabilen bu sağlık çalışanlarına gerekli değeri vererek, hayvan sağlığı, toplum sağlığı, ülke tarımı ve ekonomisi için mücadeleye dahil edilmeleridir. Saygılarımızla

İVHO Yönetim Kurulu

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter