İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) HAKKINDA
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) HAKKINDA

Değerli üyelerimiz;

İleti Yönetim Sistemi (İYS) hakkında meslektaşlarımızdan çok sayıda soru gelmekte, 31 Mayıs tarihinin sisteme dahil olmak için son gün olduğu ifade edilmektedir.  Odamız Hukuk Bürosundan alınan görüşte; sistemin ticari amaçla yapılan bilgilendirmeler için gerekli olduğu, veteriner hekimliği mesleğinin ticari bir nitelik taşımaması sebebiyle hasta sahiplerine randevu ve aşı hatırlatmasının;

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin

Onay gerektirmeyen durumlar başlığı MADDE 6 – (1) ve (2) ye göre

“Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde”

“bilgi güncelleme” niteliğinde olduğu ve diğer taraftan mevzuatımıza göre mesleğimizde reklam, kampanya, indirim ve promosyon gibi uygulamalar zaten yasak olduğu için İleti Yönetim Sisteminin (İYS)   serbest veteriner hekimleri kapsamadığı değerlendirilmesi yapılmıştır.  Üyelerimizin aşağıdaki linkleri de inceleyerek karar vermelerini öneririz. Saygılarımızla


İVHO Yönetim Kurulu

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

HAKKINDA YÖNETMELİK

Onay gerektirmeyen durumlar

MADDE 6 – (1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

(5) (Ek:RG-4/1/2020-30998)(3) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar kapsamında ileti gönderilmesi halinde İYS üzerinden kontrol yapılmaz.

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20914&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://iys.org.tr/iys/nedir

 

Not: Hasta sahipleri/hasta yakınlarına ticari amaç gütmeyen bilgi güncelleme amaçlı mesajlarını Aracı Hizmet Sağlayıcı firmalar ile gönderen meslektaşlarımızın bu aracı hizmet sağlayıcı firmalara göndermeleri için dilekçe örneği ektedir.

EK

 

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter