SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ

Genel Bilgi

Resmi gazetede 26 Şubat 2018 tarihinde "KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır.

İlgili yönetmelik gereği tüm sahipli köpeklerin kimliklendirilmesine 01/01/2021 tarihinde başlanmış olup, 2021 yılı sonunda kimliklendirme işlemi tamamlanacaktır. (Hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikle kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi süreci Oda sonuna kadar uzamıştır)

Tüm sahipli kedi ve gelinciklerin kimliklendirilmesine 01/01/2022 tarihinde başlanılacak olup Oda içerisinde kimliklendirme işlemi tamamlanacaktır.

Yönetmelik sadece sahipli hayvanları kapsamakta, sahipsiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ev hayvanlarını kapsamamaktadır

Uygulamayı kimler yapacak?

Kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde illerde Meslek Odaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol yapılacak ve uygulama serbest veteriner hekimlerce yapılacaktır.

Tüm Serbest Veteriner Hekimler mikroçip uygulamak zorunda mı?

Hayır, sadece talep edenler sistemi kullanacaklardır.

Mikroçip ve pasaportlar nereden temin edilecek?

Mikroçip ve pasaportlar yapılan protokol gereği sadece Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden temin edilecektir. Pasaportlar mevzuata uygun düzenlenmiş olup hayvan ve hayvan sahibi bilgileri doldurulduktan sonra pasaportla beraber teslim edilen jelatinle kaplanarak bilgiler korunacaktır.

Tarafınıza ulaştırılan şeffaf etiket nereye yapıştırılacak?

Pasaportun 6/32 sayfasında bulunun hayvanın kimlik bilgileri girildikten sonra üzerine yapıştırılacaktır.

Süreç nasıl işleyecek?

Talepler Odalar tarafından TVHB ‘ne bildirilecek, gelen mikroçip ve pasaportlar serbest veteriner hekimlere ulaştırılacaktır.

Nasıl talep edilecek?

Aşağıda bulunan Talep formu doldurularak, ödeme dekontu ile birlikte   aykutbozkurt@ivho.org.tr  adresine gönderildikten sonra kargo ile tarafınıza ulaştırılacaktır. (Hesap bilgilerimiz ve Talep formu linki aşağıdadır, teslimat için ödeme dekontu ve talep formu gönderilmesi zorunludur)

Ne kadar talep edilebilir?

Mikroçipler 20’lik, pasaportlar 100’lük paketler halinde gönderilecektir. (Bu sayıların katları halinde gönderilecektir)

Neden bu miktarda dağıtılmaktadır? 

Hizmet veren firmalar tarafından bu adet içeren kolilerde tarafımıza teslim edilmektedir. İstanbul'da mevcut durumda 875 adet muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi bulunmaktadır.  Daha küçük adetlere bölünmesi durumunda olağanüstü bir iş yükü olacağından mevcut personel ile karşılanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şimdilik bu adetlerde dağıtılmaktadır.

Uygulanan mikroçipler nasıl ve nereye kaydedilecek?

Sisteme dahil olan Veteriner hekimlere verilen bir şifre ile Uygulanan mikroçipler Bakanlığın HBS sisteminde bulunan PETVET sekmesine kayıt edilecektir.

Yeni Mikroçip uygulamaya ilişkin süreç;

1. Mikroçipleri uygulayıp seri numaralarını yeni pasaportlara ekleyiniz.
2. PETVET sistemine kayıt ediniz.
3. Pasaportu hayvan sahibine teslim ediniz.
4. İlgili yönetmeliğin, EK-1' inde yer alan beyanname (beyanname için tıklayınız.) hayvan sahibi tarafından 2 nüsha doldurularak imza altına alınacaktır. (Kayıt esnasında yapılacak ırk tespiti konusunda Sorumlu Veteriner Hekimin beyanı esastır. Önceki kayıtlara bağlı kalmaksızın Hekimin tespit ettiği ırk sisteme kaydedilmelidir. Sistemde melez ırk seçeneği olmadığı için ırk tespitlerinde hangi ırka yakınsa o ırk seçilecektir. Ek-1 beyannamedeki ırk seçeneği Hekimin tespiti ile birlikte doldurulacaktır.)
5. Tehlikeli ırk kayıtlarında ayrıca kısırlaştırma belgesi (ilgili kayıtlardan kaşenlenmiş bir belge vb.) alınacaktır.
6. Beyanname örneği ve tehlikeli ırk ise kısırlaştırma belgesini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edecektir.
7. Bir adet beyanname veteriner hekim tarafından muhafaza edilecektir.

Daha önce uygulanan mikroçiplere ilişkin süreç;

1. Daha önce uygulanan mikroçipler için, yukarıdaki 4., 5., 6., 7.  maddeler uyguladıktan sonra eski mikroçiplerin seri numaralarını Excel dosyaya (Örnek Excel için tıklayınız.) ekleyerek ve beyanneme örneğini ek olarak  aykutbozkurt@ivho.org.tr e-posta adresine gönderiniz.
2. Mikroçip numaraları yetkililer tarafından PETVET sistemine tanımlandıktan sonra sizler tarafından yeni pasaportlara eklendiği takdirde süreç tamamlanmış olacaktır. Detaylı bilgi için yönetmeliği inceleyiniz. link https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180226-9.htm

NOT: Eski uygulanmış mikroçiplerin adınıza tahsis edilmiş ve onaylamak için; linkteki  adımları uygulayınız.

Sisteme dahil olmak için ne yapılması gerekiyor?

Tüm serbest hekimler sisteme tanımlanacaktır, kullanmak isteyen sisteme dahil olacaktır.

Yönetmelikte bulunan bazı önemli konular

Yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde serbest veteriner hekime müracaatını yapacaktır.

Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde PETVET sistemine kaydı gerçekleştirilecektir.

Ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek.

Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak.

Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek.

Kayıtlı sahipli hayvanının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak

Teknik bilgi

Mikroçip: İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla uygulanan, elektronik tanımlama malzemesi.

Okuyucu: Ev hayvanlarına belli bir uzaklıktan tutularak, uygulandığı hayvana ait mikroçipteki bilgileri görüntüleyen tarayıcıdır.

Yönetmelikte bildirilen uygulama alanı

Mikroçip, iki skapula arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına uygulanır.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180226-9.htm

---------------------------------------------------------------------

Talep formu doldurularak, ödeme dekontu ile birlikte  aykutbozkurt@ivho.org.tr  adresine gönderildikten sonra pasaportlar ve mikroçipler 5 işgünü içinde tarafınıza kargo ile ulaştırılacaktır.

(Hesap bilgilerimiz ve Talep formu linki aşağıdadır, teslimat için ödeme dekontu ve talep formu gönderilmesi zorunludur).

Talep formu için buraya tıkayınız.

Ödeme yalnızca bankaya yapılmaktadır.

Karne için Hesap No:

(Not: Lütfen Sadece karne veya mikroçip ücretini bu hesaba yatırınız.)

İstanbul Veteriner Hekimler Odası İktisadi İşletmesi

İş Bankası Beyoğlu şubesi

1011 / 1560175

TR28 0006 4000 0011 0111 5601 75

 

Karne ve mikroçip ile ilgili sorularınız için;

e-posta : aykutbozkurt@ivho.org.tr