2024 Yılı Aidat ve Üyelik ÜcretlerimizOdamızın yıllık üye aidatı: 1000.-TL

İlk Oda Kayıt Ücreti: 2200.-TL (1000.-TL Yıllık Aidat + 1000.-TL Giriş Aidatı + 200.-TL Kimlik Ücreti)


İVHO Yönetim Kurulu