EV Ve SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA Ve EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ GENELGE


02.01.2012

 


Yasal Dayanak


08.10.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” in 4. ve 6. Maddelerigereği, bu işyerlerinde görev alacak Veteriner Hekimlerin, veteriner hekim odaları tarafından düzenlenen bilgilendirme eğitimine katılmaları ve iş yeri sahibi ile veteriner hekim odalarının onayladığı bir sözleşme yapmaları hükmü yer almaktadır.


Bu nedenle, bu tür işyerlerinde görev alacak veteriner hekimlerin alacakları eğitimlerin, bakacakları iş yeri sayısının ve alacakları ücretlerin belirlenerek sağlıklı bir sistemin oluşturulabilmesi amacıyla bu tür işyerlerinin yoğunlukta olduğu İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara Odalarının başkan ve uzman personeli ile Bakanlık ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla 27.12.2011 tarihinde Merkez Konseyinde yapılan toplantıda bu genelgeye esas olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin bu işyerlerinde bulundurulan hayvan sayı ve türlerine göre sınıflandırma yapılarak bu işyerleri ile ilgili odalarda kayıt oluşturulmasına


Buna göre;


A sınıfı) Kedi-köpek-kuş-egzotik hayvanları birlikte bulunduran üretim, satış, yerleri, sadece köpek, sadece kedi veya ikisi beraber veya bunlarla beraber kuş ve/veya egzotik hayvanlar bulunduran iş yerleri


B sınıfı) Sadece kuş, sadece balık, sadece egzotik hayvanlar veya kuş +balık+egzotik hayvan satış yerleri


C sınıfı) Tüm eğitim ve barınma yerleri (ayrı veya birlikte)


2-) A ve C sınıfı işletmelerde bir veteriner hekim öncelikle (1) işyerine bakabilir. Ancak; bölgedeki bu tür işyerlerinin fazla olması halinde veteriner hekim odasının insiyatifinde görev aksatılmayacak şekilde veteriner hekimler arasında adil bir dağılımla düzenleme yapılarak en fazla(2)işyerine bakabilir


B sınıfı işletmeler için bir veteriner hekim en fazla (3) işyerine bakabilir. Ancak; öncelikle bölgedeki veteriner hekimler arasında adil bir dağılım sağlanır.


3-) Sorumlu veteriner hekim, (1) saatten az olmamak üzere haftada en az (2) gün işletmeyi ziyaret etmek zorundadır.


Veteriner hekimin A ve C sınıfı her işletme için 500 TL B sınıfı işletme için 350 TL ücret alması uygun mütaala edilmiştir


4-) Bu işyerlerinde görev alacak veteriner hekimler, muayenehane ve poliklinik açmak için aldıkları hizmet içi eğitime ek olarak;


Bölge odaları tarafından düzenlenen 6 saat süreli hizmet içi eğitime katılarak sertifika almak zorundadır.Eğitim konuları ve Eğiticiler


 
Hayvan refahı (bu işletmelere yönelik)


Eğitimci: Veteriner fakülteleri, Bakanlık veya veteriner hekim odaları)


Hastalıklar ve aşılar.( pet ve egzotik hayvanlara yönelik hastalıklar ve aşı programları)


Eğitimci: Veteriner fakülteleri veya konunun uzmanı eğiticiler


Mevzuat ( ilgili yönetmelik ve uygulama talimatları)


Eğitimci Bakanlık personeli veya veteriner hekim odaları


 
5-) Eğitim Sertifikaları Merkez Konseyi tarafından bastırılacak odaların talepleri doğrultusunda gönderilecektir

6-).Sertifikalar veteriner hekim odaları tarafından düzenlenecek ve kayıtları tutulacaktır.  


 


Dr. Mehmet ALKAN
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi BaşkanıSayı : 71037622-010.06.02/                                                                                                                                                                                                                                      03.02.2016
    
Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve
Hayvan Hareketleri KontrolüGENELGE

2016/02


Gelişen ve değişen dünyanın en önemli sorunlarından birisi güvenilir ve yeterli gıdaya erişebilmektir. Hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki tartışılmaz gereksinimi unutulmamalıdır. “Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan” yaklaşımında, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.


Hayvan sağlığından ve veteriner hizmetlerinden sorumlu olan Bakanlığımızca, her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığa gereken önem verilerek, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla “Oral Aşılama ile Kuduz Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi”, “Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi”, “Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi”, “Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Projesi” ve “Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi” gibi ulusal ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir.


Korunma, tedaviden daha kolay ve ucuzdur prensibi çerçevesinde hazırlanan “Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi” kapsamında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinde üretimi yapılan ve ülkemiz hayvan sağlığı alanında kullanılan aşıların, uluslararası standartlarda (GMP –İyi üretim uygulamaları) üretiminin ve kontrollerinin yapıldığı bir tesis kurulacak ve hayvan hastalıkları ile mücadele etkinleştirilecektir


Genelgenin tamamını görüntülemek için tıklayınız