Kent Konseyleri Genel Kurul Toplantılarına Katılıyoruz
duyurular

Meslek Odası olarak İstanbul’un tüm ilçelerinde bulunan Kent Konseyi Genel Kurul toplantılarına temsilcilerimizle katılım sağlıyor ve yönetim kurullarında görev almaya çalışıyoruz.
Yoğun göç ve plansız büyüme kaynaklı, kentlerde temel ihtiyaçların karşılanmasında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu durum; rantın yükselişi, konut ve ulaşım, yeşil alanların yok edilmesi, su kıtlığı, hava kirliliği, beslenme ve geçim sıkıntısı ile sonuçlanan bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Hem kent kültürünün hem de su ve tarım alanlarının korunmasında önemli sorunlarla karşılaşılıyor.
Bu sorunların yarattığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak, dayanışmayı ve toplum yararına kararlar alınmasını sağlamak, halkın gerçek taleplerini muhataplarına iletmek ve takip ederek yerinden yönetimi güçlendirmek amacıyla kurulan Kent Konseyleri önemli bir misyon üstlenmektedir.
Meslek Odası olarak; çevre ve halk sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği ve gıdaya erişim hakkı için Kent Konseylerinde yer almaya, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarında görev üstlenmeye önem veriyoruz. Ayrıca bu platformlarda diğer meslek grupları ve STK’larla birlikte ortak çalışmalar yürüterek; veteriner hekimlik mesleğinin öneminin anlaşılmasına ve toplumdaki farkındalığın artmasına katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU
İCÜ Veteriner Fakültesi ile Zagreb Veteriner Fakültesi, “Eğitim İş birliği” toplantısına katıldık
duyurular

İCÜ Veteriner Fakültesi ile Zagreb Veteriner Fakültesi Yönetimleri arasında, 28.06.2024 tarihinde Avcılar Kampüsü Hayvan Hastanesi’nde yapılan; “Eğitim İş birliği” toplantısına davetli olarak katıldık.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Sn. Prof. Dr. Nuri AYDIN, Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Mehmet BİLGİN, Veteriner Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Hasan ALPAK, Dekan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Nuri TURAN ve fakültemiz Akademik Kurulu üyeleri ile Hırvatistan Başkonsolosu Sn. Dr. Ivana ZEREC, Zagreb Veteriner Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Marko SAMARDZİJA, Dekan Yardımcıları; Sn. Prof. Dr. Nino MACESİC, Sn. Prof. Dr. Gordana Greguric GRACNER ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nı (İVHO) temsilen Başkanımız N. Erdinç ORHAN toplantıya katılım sağladılar.
İÜC Rektörü Sn. Nuri AYDIN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya protokol konuşmaları ile devam edildi. İÜC Veteriner Fakültesi ve Zagreb Veteriner Fakültesi tanıtım videolarının izlenmesinin ardından, İÜC Veteriner Fakültesi Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kürsüsü’nden Prof. Dr. Serhat ALKAN, kuruluşundan bugüne fakültemizi anlatan bir barkovizyon sunumu yaptı.
Öğrenci değişim programlarını da içeren Eğitimde İş birliği Protokolü’nün imzalanması ve Hayvan Hastanesi’nin gezilmesi ile program sona erdi.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU
Kağıthane Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

Kağıthane Bölge toplantısı, 1 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı. Mesleğimizin içinde bulunduğu durum, yapılan çalışmalar ve gündemdeki konularla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantının verimli geçtiğine inanıyoruz.
Serbest veteriner hekimlik yapan meslektaşlar önemli gördükleri sorunları ve bunlara ilişkin düşüncelerini dile getirdiler. İnteraktif şekilde geçen toplantıda; gündemde bulunan ücret tarifesi ve düşük ücret uygulamaları, disiplin, reklam, muayenehane ve poliklinik yönetmeliği dahil bir çok konuda bilgilendirmede bulunuldu, görüş ve öneriler alındı.
Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlıklarının kurulmaya başlanması, tüm belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüklerin kurulması ve müdürlerin mutlaka veteriner hekim olması ve yerel yönetimler tarafından sahipli hayvanlara hizmet verilmesine yönelik planlar, E-reçete, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, karekod uygulaması, petshoplar, internet ve diğer yasadışı yollarla yapılan ilaç satışları, sürekli yapılan zamlar ve artan girdi maliyetleri gibi sorunların klinikler üzerinde yarattığı olumsuzluklar görüşüldü. Fakülte ve klinik sayılarındaki artış, istihdam sorunu, verilen hayvan sağlığı hizmeti düzeyinin yükseltilmesi ve meslek içi sürekli eğitim konuları ele alındı.
Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi büyüktür. Aynı bölgede bulunup da birbiri ile tanışmayan üyelerimizin tanışması ve dostluklar geliştirilmesi bile tek başına çok anlamlıdır. Bölge temsilcileri seçilerek önümüzdeki süreçte mesleki birlik ve dayanışmanın arttırılması için yapılacaklar değerlendirilerek toplantı sonlandırıldı.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli ve birlikteliğimizi geliştirme çabasına omuz vermelidirler.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilecektir.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU
Üsküdar Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

Üsküdar Bölge toplantısı, 27 Haziran 2024 tarihinde İVHOAKADEMİ Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Mesleğimizin içinde bulunduğu durum, yapılan çalışmalar ve gündemdeki konularla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantının verimli geçtiğini belirtelim.
Serbest veteriner hekimlik yapan meslektaşlar önemli gördükleri sorunları ve bunlara ilişkin düşüncelerini dile getirdiler. İnteraktif şekilde geçen toplantıda; gündemde bulunan sokak hayvanları, disiplin, reklam, muayenehane ve poliklinik yönetmeliği dahil bir çok konuda bilgilendirmede bulunuldu, görüş ve öneriler alındı.
Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlıklarının kurulmaya başlanması, tüm belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüklerin kurulması ve müdürlerin mutlaka veteriner hekim olması ve yerel yönetimler tarafından sahipli hayvanlara hizmet verilmesine yönelik planlar, E-reçete, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, Alt Sınır Ücret Tarifesi, karekod uygulaması, petshoplar, internet ve diğer yasadışı yollarla yapılan ilaç satışları, sürekli yapılan zamlar ve artan girdi maliyetleri gibi sorunların klinikler üzerinde yarattığı olumsuzluklar görüşüldü. Fakülte ve klinik sayılarındaki artış, istihdam sorunu, verilen hayvan sağlığı hizmeti düzeyinin yükseltilmesi ve meslek içi sürekli eğitim konuları ele alındı.
Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi büyüktür. Aynı bölgede bulunup da birbiri ile tanışmayan üyelerimizin tanışması ve dostluklar geliştirilmesi bile tek başına çok anlamlıdır. Bölge temsilcileri seçilerek önümüzdeki süreçte yapılacak işler değerlendirilerek toplantı sonlandırıldı.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli ve birlikteliğimizi geliştirme çabasına omuz vermelidirler.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilecektir.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU
Ataşehir Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

Ataşehir Bölge toplantısı, 11 Haziran 2024 tarihinde İVHOAKADEMİ Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Mesleğimizin içinde bulunduğu durum, yapılan çalışmalar ve gündemdeki konularla ilgili verilen bilgilerin yanında, verim düzeyi yüksek bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Serbest veteriner hekimlik yapan meslektaşlar önemli gördükleri sorunları ve bunlara ilişkin düşüncelerini dile getirdiler. İnteraktif şekilde geçen toplantıda; gündemde bulunan sokak hayvanları, disiplin ve reklam yönetmeliği dahil bir çok konuda görüş ve değerlendirmeler yapıldı.
E-reçete, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, Alt Sınır Ücret Tarifesi, petshoplar, internet ve diğer yasadışı yollarla yapılan ilaç satışları, sürekli yapılan zamlar ve artan girdi maliyetleri gibi sorunların klinikler üzerinde yarattığı olumsuzluklar görüşüldü. Fakülte ve klinik sayılarındaki artış, istihdam sorunu, verilen hayvan sağlığı hizmeti düzeyinin yükseltilmesi ve meslek içi sürekli eğitim konuları ele alındı.
Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi büyüktür. Bölge temsilcileri seçilerek önümüzdeki süreçte yapılacak işler değerlendirilerek toplantı sonlandırıldı.
Şikayet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeli ve birlikteliğimizi geliştirme çabasına omuz vermelidirler. Bölge toplantılarına aralıksız devam edilecektir.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU
İBB’de Yapılan “Hayvancılığın Yol Haritası” Toplantısına Katıldık
duyurular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 03.06.2024 tarihinde Çatalca İSKİ Biriminde; “İstanbul’da Hayvancılığın Yol Haritası” konulu bir toplantı düzenlendi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Erdal Celal Aksoy'un moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Çatalca, Şile, Eyüpsultan Belediye Başkanları, Beykoz ve Sarıyer gibi bir çok ilçe Belediye Başkan Yardımcıları ve temsilcilerinin yanında, Ziraat Odaları Başkanları, Yetiştirici Birlik Başkanları, İBB Tarım Daire Başkanı Ahmet Atalık, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Fevzi Karaağaç ve Çatalca Belediye Başkanı Danışmanı Kurul Üyemiz Naci Coşkun katıldılar. Toplantıda Meslek Odamızı Başkanımız N. Erdinç Orhan temsil etti.
İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde tarım ve hayvancılık alanında yapılan birçok projenin içerisinde; İBB Bilim Kurulu Üyesi olan Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Murat Arslan, Kurul Üyesi akademisyenlerimiz ve Büyük Kongre Delegemiz İBB Veteriner İşleri Müdürü Dr. Fevzi Karaağaç ile birlikte büyük bir çalışma ekibiyle yer aldık ve katkı sunduk.
İBB tarafından toplamda 2.500 üreticiye 4.500 ton sığır ve manda yemi, 3.500 ton kuzu besi yemi ve 120 ton arı yemi desteği verildiği açıklandı. Bu şekilde yapılan çalışmaların daha da geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgede hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Meslek Odası olarak bir çok konuda sorunların çözümüne yönelik düşüncelerimizi açıkladık. Ayrıca Bölgede hayvan varlığının ve desteklerin arttırılması, yapılan çalışmalara ilçe belediyelerinin de dahil edilerek yaygınlaştırılması, yetiştiricilerin örgütlenerek Kooperatifler kurması ve marka yaratmaları için destek ve yönlendirici olunması şeklinde öneriler sunduğumuz toplantının verimli geçtiğini düşünüyoruz.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU
Sarıyer Belediyesi’ni Ziyaret Ettik
duyurular

CHP Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Oktay AKSU’yu 31 Mayıs 2024 tarihinde ziyaret ettik.
İVHO Kurul Üyemiz ve Büyük Kongre Delegesi olan, uzun yıllardır mesleki mücadele içerisinde yer alan Sayın Oktay AKSU ile mesleki gündemleri içeren birçok konuda değerlendirmeler yapıldı. Mesleki açıdan yerel yönetimlerde yapılacak işler ve uygulanabilecek sosyal sorumluluk projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sahipsiz hayvanlar sorunu ve çözüm yolları üzerinde durularak örnek adımlar atılması gerektiği kararına varıldı.
Hem yerelde hem de genel düzeyde mesleğimizin tanıtılması ve mesleki kazanımlar elde edilmesi için birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inandığımız Sayın Oktay AKSU’ya gösterdiği ilgi ve samimiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU

İlaç fiyatları ve yaşanan diğer sorunlarla ilgili VİSAD’la bir araya geldik
duyurular

Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) Yönetimi ile 30 Mayıs 2024 tarihinde, meslek odamız ev sahipliğinde bir toplantı yapıldı. Toplantıda; ilaç fiyatlarındaki artış oranlarının yüksek olduğu, zamlar konusunda herhangi bir kriter bulunmadığı, serbest çalışan üyelerimizin hasta yakınlarına durumu izahta zorlandıkları, bunu tek taraflı kompanze etmek zorunda kaldıkları için sürekli zarara uğradıkları ve mesleki camiada oluşan tepkiler dile getirildi.
Kliniklerimizde kullanılan kimi aşı ve ilaçların hem yıl hem de döviz bazında diğer ülkelerle karşılaştırması yapıldı ve artışların normal olmadığı belirtildi. Farklı alanlarda kullanılan kimi ürünlerin temin edilmesinde dönem dönem sorunlar yaşandığı ve bu durumun bazı firmalar tarafından, az talep olan ürünlerin paket halinde satışına varıncaya kadar farklı pazarlama yöntemleriyle suistimal edildiği ifade edildi.
VİSAD Yönetimi; Pandemi ile birlikte bütün dünyada dengelerin değiştiği; hammadde üretiminin azaldığı ve fiyatlarının yükseldiği, ulusal ve uluslararası lojistik, elektrik ücretleri gibi üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen parametreler, kullanılan kredi faiz oranları ve diğer gider kalemlerinde ki kontrolsüz yükselişin fiyatlara yansıdığı, bu durumu dikkate almak zorunda kaldıklarını açıkladılar. İthal aşı, ilaç ve hammadde temininde dünya çapında sorun yaşandığı ve ülkelere göre yapılan dağıtım planlamasın da, ekonomik risk düzeyi yüksek bulunan Türkiye’ye gönderimin kısıtlandığını ifade ettiler. GMP gibi nedenler de eklenince ürünlere ulaşmakta sorunlar yaşandığını bildiklerini ve bu durumun serbest rekabeti olumsuz etkileyerek fiyat istikrarının sağlanmasına engel oluşturduğunu belirttiler.

Buna karşılık firmaların çoğu tarafından; her biri en az %25-30 olmak üzere yılda 3-4 kez fiyat artışına gidilmesi, kimilerinin ise tedarik sıkıntısını fırsata çevirerek aynı yıl içerisinde %300-400 zam yapmalarını ve üyelerimizin “zamlı fiyat geçişi” diye ürün almaya zorlanmalarının kabul edilemez olduğu açık bir biçimde ifade edildi. İlaç fiyatını yükselten etmenlere rağmen bunun; firma, tedarik zinciri ve serbest veteriner hekimler arasında dengeli bir şekilde paylaştırılması gerektiği, tüm yükün üyelerimize bırakılmasını doğru bulmadığımızı ve mesleki camiadaki tepkilerin kaçınılmaz olarak artacağı bildirildi.
Ayrıca internet ve petshop gibi yerler üzerinden yasadışı ilaç satışına engel olmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek, ilaçların denetimi ve takibi konusunda iş birliği yapılmasının önemi anlatıldı. Karekod uygulamasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında düşünceleri soruldu. Uygulamaya geçilmesi durumunda yapılacaklara ilişkin bilgi edinildi, sürecin hızlandırılması ve beşeride olduğu gibi alanın disipline edilmesi için destek talebinde bulunuldu.
İlaç satış ve tedariğinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması, mağduriyetlerin giderilmesi için birlikte çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Yöneltilen soru ve gündeme getirilen her konuda açık bir biçimde düşüncelerini belirten, sorunların çözümü sürecinde birlikte çalışmayı kabul ederek meslek odamıza gelen VİSAD yöneticilerine teşekkür ederiz.
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULUDerman Hades’e Hapis Cezası
duyurular

Meslek Odamızın uzun süredir takip ettiği, internet üzerinden randevu alarak birçok ilde kulak ve kuyruk kesimi yapan Derman Hades lakaplı şahsa hapis cezası aldırdık.
Şahsın sosyal medya üzerinden çeşitli videolar paylaşarak hayvan sahipleriyle iletişim sağladığı, köpeklere estetik amaçlı kulak ve kuyruk kesimi ameliyatları yaptığı tespit edilmiş, hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
Şahıs, “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Bölge Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un 68. maddesine aykırı davranmaktan” hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu kişiyi takibimiz devam etmekte olup, meslektaşlarımızın varsa ellerinde şahısla ilgili bilgi ve belgeleri tarafımıza iletmelerini rica ederiz. İVHO olarak mesleğimizin korunması, hak ve yetkilerimizi yasadışı kullanmak isteyenlere karşı başlattığımız mücadele her alanda devam etmektedir.

Mahkeme Kararı

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULUKadıköy 3. Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

Kadıköy 3. Bölge toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde İVHOAKADEMİ Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Mesleğimizin içinde bulunduğu durum, yapılan çalışmalar ve gündemdeki konularla ilgili verilen bilgilerin yanında, verim düzeyi yüksek bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Serbest veteriner hekimlik yapan meslektaşlar önemli gördükleri sorunları ve bunlara ilişkin düşüncelerini dile getirdiler. İnteraktif şekilde geçen toplantıda gündemde bulunan sokak hayvanları, disiplin ve reklam yönetmeliği dahil birçok konuda görüş ve değerlendirmeler yapıldı.
E-reçete, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, Alt Sınır Ücret Tarifesi, petshoplar, internet ve diğer yasadışı yollarla yapılan ilaç satışları, sürekli yapılan zamlar ve artan girdi maliyetleri gibi sorunların klinikler üzerinde yarattığı olumsuzluklar görüşüldü. Fakülte ve klinik sayılarındaki artış, verilen hayvan sağlığı hizmeti düzeyinin yükseltilmesi ve meslek içi sürekli eğitim konuları ele alındı.
Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi büyüktür.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli ve birlikteliğimizi geliştirme çabasına omuz vermelidirler.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilecektir.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU

Kadıköy 2. Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

Kadıköy 2. Bölge toplantısı, 27 Mayıs 2024 tarihinde İVHOAKADEMİ Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Mesleğimizin içinde bulunduğu durum, yapılan çalışmalar ve gündemdeki konularla ilgili verilen bilgilerin yanında, verim düzeyi yüksek bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Serbest veteriner hekimlik yapan meslektaşlar önemli gördükleri sorunları ve bunlara ilişkin düşüncelerini dile getirdiler. İnteraktif şekilde geçen toplantıda dünyada ve ülkemizde veteriner hekimliğin durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlara yönelik öneriler değerlendirildi.
Sürekli gündemde olan birçok konunun yanında E-reçete, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, Alt Sınır Ücret Tarifesi, petshoplar, internet ve diğer yasadışı yollarla yapılan ilaç satışları, reklam ve artan girdi fiyatları gibi sorunlar görüşüldü. Fakülte ve klinik sayılarındaki artış, verilen hayvan sağlığı hizmeti düzeyinin yükseltilmesi ve meslek içi sürekli eğitim konuları ele alındı.
Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi büyüktür.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli ve birlikteliğimizi geliştirme çabasına omuz vermelidirler.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilecektir.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU

Veteriner Bakteriyolog Binbaşı Adil Mustafa ŞEHZADEBAŞI, Hayatı ve Objektifinden Seçmeler
duyurular

Meslek büyüğümüz Adil Mustafa ŞEHZADEBAŞI ile ilgili, ailesinden torunu M. Salim KAPTAN ’ın yaptığı araştırmalar sonucu toplanan bilgileri içeren; “Hayatı ve Objektifinden Seçmeler” başlıklı sunuma katıldık.
İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği (ANAFOD) ile Veteriner Halk Sağlığı Derneği ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan program 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 20:00’da Kadıköy Müze Gazhane’de gerçekleşti. Moderatörlüğünü fotoğrafçılık sanatına ilgi duyan sevgili meslektaşımız Hasan ÇALIKUŞU’nun yaptığı etkinlikte, hem Adil Mustafa ŞEHZADEBAŞI’nı hayatını ve ailesini hem de fotoğraf sanatına duyduğu ilgi üzerinden daha yakından tanıma fırsatını bulduk.
33 yıl süren ömrüne büyük mesleki başarıların yanında, o günün koşullarında yaptığı ve bugüne kadar gelebilen sanatsal yeteneğini ve bunun için sergilediği çabayı görmek çok etkileyiciydi.
Adil Mustafa ŞEHZADEBAŞI’nın ailesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU

YİÜC Veteriner Fakültemizin Mezuniyet Törenine Katıldık
duyurular

15 Mayıs 2024 tarihinde, İÜC Veteriner Fakültesi Büyükçekmece Yerleşkesi Farabi Oditoryumu’nda düzenlenen ve ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği 89. Dönem Mezuniyet Töreni coşkuyla kutlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından hazırlanan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Veteriner Hekimler" adlı kısa belgesel film izlendi. Öğrenci Korosu’nun, fakültemize ait “Veteriner Hekim Marşı” nı seslendirmesinden sonra, son sınıf öğrencilerinin hazırladığı, eğitim dönemi görsellerini içeren barkovizyon gösterimi yapıldı.
Konuşmalara 89. Dönem birincisi ve son sınıf öğrenci temsilcisi ile başlanıldı, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı N. Erdinç ORHAN, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz KARACA, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan ALPAK ile devam edildi. Son olarak İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet BİLGİN konuşmalarını yaptılar. Konuşmaların ardından müzik dinletisine geçildi.
Protokolde yer alanlar ve öğretim üyelerince mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere diploma ve hediyeleri takdim edildi. Meslek odamız tarafından, tüm mezunlara beyaz önlük ve ilk üçe giren öğrencilerimize stetoskop verildi.
Fakültemiz Deontoloji Kürsü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Altan ARMUTAK tarafından yönetilen "Veteriner Hekim Yemini" ile coşkunun tavan yaptığı mezuniyet töreni sona erdi.
Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU

YAŞASIN 1 MAYIS!
duyurular

Biz veteriner hekimler; hayvan sağlığı ve refahı, sağlıklı hayvansal gıda üretimi ve denetimi, çevre ve halk sağlığı başta olmak üzere birçok alanda çalışarak hizmet üretiyoruz. Bu nedenle beyaz yakalı olarak bilinen emekçileriz aynı zamanda.
Üyesi olduğumuz; İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) ve Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu (SMOK) ile ortak alınan karar sonucunda işçilerin emekçilerin bayramı 1 Mayıs’a birlikte katıldık.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  


27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde Ankara’daydık.
duyurular

Mesleki camiaya verdiğimiz sözü tuttuk; daha çok çalıştık, daha iyi hazırlandık ve daha organize, daha eksiksiz olduk. Ve geçen yılki katılım sayımızı iki katına çıkardık. TVHB’nin önderliğinde yine Anıtkabir’i beyaz önlüklerimizle kucakladık, Ulus Meydanı’nı doldurduk.
Bölgesel olarak farklı programların yapılması ve genel düzeyde birlikte hareket etmekle ilgili yaşanan uyum sorunlarına rağmen gerek organizasyon gerekse katılım olarak bir önceki yılın üzerine çıkıldığını belirtmek gerekir.
“Buz kırıldı, yol açıldı.”
“Mesleki mücadele özgüven tazeledi.” demiştik. Her türlü dezavantaja rağmen bir gerilemenin olmaması, yapılan tespitin teyit edilmesi anlamına gelmektedir.
Açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilen emeklilerimiz ve gençlik enerjisiyle öğrencilerimizin mesleki mücadeleye gösterdikleri ilginin artması, yeni bir soluk anlamında çok kıymetlidir.
Ayrıca beşerî hekim bir milletvekilinin bizim kürsümüzden yaptığı konuşmasında, Tek Sağlık yönüyle veteriner hekimlik mesleğinin önemini ifade etmesi çok değerlidir. Belediye başkanı meslektaşlarımızın, önceki dönemlerde milletvekilliği gibi siyasi görevlerde bulunmuş olan veteriner hekimlerin, dekan ve akademisyenlerin, Anıtkabir ziyareti ve Ulus’ta gerçekleştirilen basın açıklamasına katılmış olmaları aynı çerçevede, ortaya konan mücadelenin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.
Öz olarak mesleğin sorunları doğru tespit edilmiş ve çözümünün önündeki en büyük engel, atalet hali aşılmıştır. Demokratik hakların en etkili düzeyde kullanılmasına yönelik gerekli adımlar atılmaktadır. Ve maya tutmuş, camiamız verilen mesleki mücadeleyi sahiplenmiştir. Artık geri dönüş yoktur, haklarımızı elde edene kadar yürüyüşümüz büyüyerek devam edecektir.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  2024 Türkiye Veteriner Onkoloji Vizyon Toplantısı
duyurular

Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Dernegi (ONKOVET) ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın birlikte düzenlediği “Türkiye Veteriner Onkoloji Vizyon Toplantısı" 21 Nisan 2024 tarihinde İVHOAKADEMİ Kadiköy'de gerçekleştirildi.
Programın açılışında; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, ONKOVET Başkanı Prof. Dr. Funda YILDIRIM, İVHO Başkanı N. Erdinç ORHAN ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN birer konuşma yaptılar.
Konuşmacılar tarafından, fakültelerimizin durumu, sayıca fazlalığı ve verilen eğitimin niteliği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Eksiklerimize değinilerek meslek içi eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi. Bilimsel mesleki gelişmelere paralel olarak eğitimlerin yapılması amacıyla, gerek meslek odamızın gerekse derneklerimizin birlikte hareket ederek çalışmalarını yoğunlaştırmaları için, İVHOAKADEMİ yeni eğitim merkezinden en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiği vurgulandı.
Ayrıca etkinliğe, İCÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Turan, Veteriner Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN, Prof. Dr. Özge TURNA, Prof. Dr. Özgür ÖZYIĞIT, Prof. Dr. Seçkin Serdar ARUN, Prof. Dr. Çağatay TEK, Prof. Dr. Dilek OLĞUN ERDİKMEN, Doç. Dr. Lora KOHEMSİ, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetiminden Doç. Dr. M. Emre YILDIRIM, Dr. Uğur SIĞIRCI, Vet. Hekim İsmet ÇOLAKEL, KLİVET Derneği Başkanı Çağıl ÇOKCOŞKUN, KHEDİ Derneği temsilcisi ile farklı üniversitelerden alana ilgi duyarak gelen çok sayıda akademisyen, araştırma görevlisi dahil 150’nin üzerinde meslektaşımız katılım sağladılar.
Veteriner Onkoloji alanında, mesleğimizde ilk ve önemli bir adım olarak gerçekleşen bu toplantida, alana dair deneyimler, güncel durum ve hedeflerin tartışılarak bir yol haritasının belirlenmesi açısından amaca ulaşılmıştır.
Resmi açılış öncesi İVHOAKADEMİ’nin yeni yeri ve Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN Eğitim Salonu’nda yapılan ilk etkinliğin, hem ONKOVET hem de Meslek Odamız açısından başarılı ve güzel bir başlangıç olmasından duyduğumuz memnuniyeti tüm mesleki camia ile paylaşıyoruz.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  SAKARYA BÖLGESİ ZİYARETİ
duyurular

Sakarya Bölge Odasının 28 Mart 2024 tarihinde organize ettiği, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce ziyaretine, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, TVHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, İVHO Başkanı Erdinç Orhan ve Sakarya VHO Başkanı Volkan Toker Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte katılım sağladılar.
Bölgede tarımsal üretim alanıyla birlikte başarılı işler gerçekleştiren Sayın Ekrem Yüce’ye, mesleğimiz hakkında bilgi verildi ve 6 Şubat depremi döneminde TVHB kanalıyla bölgeye yaptığı yardımlar için teşekkür plaketi takdim edildi.
Ayrıca Sakarya Tarım İl Müdürü Veteriner Hekim Sayın Ali Ulvi Özerdem ziyaret edildi ve müdürlük bünyesinde çalışan meslektaşlarımız ile bir araya gelindi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek, talepleri dinlendi ve tüm çalışma alanlarında sorunların yaşandığı belirtilerek birlikte hareket etmek gerektiği vurgulandı.
Aynı gün Sakarya VHO’nın geleneksel olarak organize ettiği iftar programında, Kocaeli VHO Başkanı Mehmet Bostancı ve Düzce VHO Başkanı Şerif Ali Karanfil de yer aldılar. Mesleki dayanışma ve ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan iftar programına çok sayıda veteriner hekim aileleriyle birlikte katıldılar. Mesleğimizin içinde bulunduğu durum ve Dünya Veteriner Hekimler Günü programı hakkında bilgi verilerek katılım sağlamaları çağrısında bulunuldu.
Bizleri davet ederek ev sahipliği yapan Sakarya VHO Yönetimi adına Başkan Volkan Toker ve tüm katılımcılara mesleki çalışmalara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Saygılarımızla.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi
duyurular

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği 10 Mart Pazar günü yapıldı. Serbest veteriner hekimlik, gıda, ilaç, belediye, kamu ve üniversite gibi değişik çalışma alanları ve fakülte öğrencilerinden oluşan yoğun bir meslektaş katılımı gerçekleşti.
Kahvaltı ile başlayan programa panel ile devam edildi. Açılış konuşmasını TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN ve İVHO Başkanı N. Erdinç ORHAN yaptılar. Moderatörlüğü Sevtap KUTBEK’in üstlendiği panelde, Prof. Dr. Funda YILDIRIM (İÜC Veteriner Fakültesi), Dr. Pınar BOSTANCI (Hayvan sağlığı ilaçları), Nilay ÇOLAK (Gıda), Esma Ankay (Veteriner fakültesi öğrencisi) konuşmacı olarak bulundular. Ayrıca panelin interaktif şekilde geçmesi ve birçok meslektaşımızın özgürce fikrini dile getirmesi, sosyal ilişki ve mesleki mücadelenin geleceği adına çok kıymetlidir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin sorumlusunun; tüm insani değerleri ikinci plana atarak daha çok kâr temelinde işleyen ve gelir dağılımı adaletsizliği üzerine kurulu sistemin olduğu belirtildi. Fırsat eşitliğinin sağlanmaması nedeniyle kadınların eğitim haklarından yoksun kaldıkları, istihdam olanaklarından yararlanamadıkları, yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamadıkları ifade edildi.
Her türlü afetin ve ekonomik krize bağlı yaşanan işsizlik ve yoksulluğun bedelini en çok kadınların ödediği, uygulanan istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının kadınları erkeklere bağımlı kılarak baskı altına aldığı açıklaması yapıldı.
Hasta, yaşlı, çocuk bakımını ve ev işlerini kadının görevi olarak gören, ev içi emeği olarak tanımlamayan, kadınlara evdeki görevlerini de ihmal etmemek adına esnek ve kısmi zamanlı çalışma stratejilerini dayatan bu sistemin, kadınları eve hapsettiği dile getirildi.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, diğer türlü hiçbir hakkın güvencede olmadığı ve o toplumun geleceğinin olamayacağı açıklandı. Toplumsal çürüme ve yozlaşma koşullarında kadın haklarının yanında hem mesleki haklarımız hem de insanlık değerleri için birlikte mücadele etmek gerektiğinin önemi anlatıldı.
Fiziki koşulların zorluğunun yanında, manevi olarak da yıpranan kadın veteriner hekimlerin, hem binlerce canın tedavisi ve kurtarılmasında önemli roller üstlendikleri hem de toplum sağlığına hizmet etmekte oldukları vurgulandı. Uygulama sahasının ek güçlüklerine rağmen, son yıllarda kadın veteriner hekimlerin oranındaki hızlı artışın büyük bir mutluluk kaynağı, geleceğe dair umut ve güvence olduğu dile getirildi.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Kadıköy 1. Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

21 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız Kadıköy 1. Bölge toplantısına üyelerimiz büyük oranda katılım sağladılar. Mesleğimizin içinde bulunduğu sorunlar ve çözümü için neler yapıldığı hakkında genel olarak bilgi verildi.
Serbest veteriner hekimlik yapan meslektaşlar önemli gördükleri sorunlar ve bunlara ilişkin düşüncelerini ifade ettiler. Genel ve bölgesel düzeyde konuların ele alındığı, interaktif şekilde geçen verimli bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Son yıllarda gündemden düşmeyen, E-reçete, İTS, ATS, PETVET, VELBİS sistemleri, mikroçip ve kimliklendirme, kuduz titre testi ve bunlara bağlı yaşanan sorunlar üzerinde duruldu. Renkli reçete ve ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, hekim ücretleri ve Alt Sınır Ücret Tarifesi, petshoplar, internet ve diğer yerler üzerinden yapılan yasadışı ilaç satışları, reklam/örtülü reklam ve promosyon gibi sorunların yarattığı etkiler değerlendirildi. Açılan Fakülte ve klinik sayılarındaki artış, yakında hizmete girecek İVHOAKADEMİ ve meslek içi sürekli eğitimler, artan girdi fiyatları, kentsel dönüşüm ve yükselen kira giderleri gibi konular görüşüldü.
Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi bu tür platformlarda daha iyi anlaşılmaktadır.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli, sorun ve çözüm önerilerini ortaya koyarak birlikteliğimizi geliştirme çabası içine girmelidirler.
Bölge temsilcileri seçimi ile sorunlarımıza yerinde çözümler üretmek için belli bir planlama dahilinde çalışmalara başlanıldı.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilmektedir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  İVHO Gıda Grubu Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

Ülke hayvancılığımız ve hayvan sağlığı yönüyle güvenli ve sağlıklı gıda, halk sağlığı açısından mesleğimizin en önemli toplumsal sorumluluk boyutunu oluşturuyor.
Alana ilişkin yapılacak çalışmaların ele alınarak son halinin verileceği ve gerekli planlamaların yapılacağı bir Gıda Çalıştayı’nın Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi noktasında görüş birliğine varıldı. Çalıştaya, yakın dönemde ve genç yaşta kaybettiğimiz, eğitim çalışmalarında büyük özveride bulunmuş olan Serkan TOSUN’un adının verilmesi kararlaştırıldı.
Sürekli eğitimlerle eksiklerimizin giderilmesi, mesleki temsiliyet düzeyimizin yükseltilmesi ve genç meslektaşlarımıza istihdam yaratılması, bu amaçla yeni açılacak İVHOAKADEMİ birimi ve web sayfasının sunduğu imkanlardan yararlanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca diğer meslek gruplarının bizim alanımıza müdahalesinin engellenmesi için atılacak adımlar konusu ele alındı.
Mentörlük-koçluk uygulamasının tekrar aktive edilmesi, sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılması ve meslektaşlar arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecekler üzerinde duruldu. Sektörle ilişkiler ve işletmelerin yaklaşımları hakkında bilgi toplanması görüşü benimsendi.
Mevzuat-hukuk, iş güvenliği, psikolojik destek ve afet durumlarında yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirme yapıldı. Çalıştay komisyonu dışında kalan diğer komisyon ve birim temsilciliklerinin belirlenmesi, bunların Anadolu ve Avrupa yakası olarak planlanması kararı alındı.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Esenyurt Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

16 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız bölge toplantısına meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler. Genel olarak mesleki mücadele alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Serbest veteriner hekimlik yapan klinisyen meslektaşlar yaşanan sorunlara ilişkin düşüncelerini ifade ettiler. Bölgesel düzeyde varolan sıkıntılar ve çözümleri üzerine verimli, katılım düzeyi yüksek bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Son yıllarda gündemden düşmeyen, E-reçete, İTS, ATS, PETVET ve VELBİS sistemleri, stok sorunu ve cezalar üzerinde duruldu. Mikroçip ve kimliklendirme, kuduz titre testi ve bunlara bağlı yaşanan zorluklar dile getirildi. Renkli reçete ve ilaç temininde yaşanan sorunlar, hekim ücretleri ve Alt Sınır Ücret Tarifesine uyulmaması, ekonomik sıkıntılar ve artan giderler, petshoplar, internet ve diğer yerler üzerinden yapılan yasadışı ilaç satışları gibi sorunların yarattığı etkiler değerlendirildi.
Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi bu tür platformlarda daha iyi anlaşılmaktadır.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli, sorun ve çözüm önerilerini ortaya koyarak birlikteliğimizi geliştirme çabası içine girmelidirler.
Bölge temsilcileri seçimi ile sorunlarımıza yerinde çözümler üretmek için belli bir planlama dahilinde çalışmalara başlanıldı.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilmektedir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Bakırköy Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

8 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız bölge toplantısına meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler. Son bir yıllık dönemde mesleki alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Alt sınır ücret tarifesi ve hekim ücretleri gündemde önemli bir ağırlık oluştursa da klinik hekimliği alanında yaşanan sorunların önemli bir bölümü ele alınmış oldu. Bölgesel düzeyde var olan sıkıntılar ve çözümleri üzerine verimli, katılım düzeyi yüksek bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Son yıllarda gündemden düşmeyen, E-reçete, İTS, ATS, PETVET ve VELBİS sistemleri, stok sorunu ve cezalar üzerinde duruldu. Mikroçip ve kimliklendirme, kuduz titre testi ve bunlara bağlı yaşanan zorluklar dile getirildi. Renkli reçete ve ilaç temininde yaşanan sorunlar, hekim ücretleri ve Alt Sınır Ücret Tarifesi, ekonomik sıkıntılar ve artan giderler, petshoplar, internet ve diğer yerler üzerinden yapılan yasadışı ilaç satışları gibi sorunların yarattığı etkiler değerlendirildi.
Yeni dönemde yapılması gerekenler hakkında meslektaşlar düşünce ve önerilerini dile getirdiler. Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi bu tür platformlarda daha iyi anlaşılmaktadır.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli, sorun ve çözüm önerilerini ortaya koyarak birlikteliğimizi geliştirme çabası içine girmelidirler.
Bölge temsilcileri seçimi ile sorunlarımıza yerinde çözümler üretmek için belli bir planlama dahilinde çalışmalara başlanıldı.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilmektedir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Zafer Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Odamızı Ziyarete Geldi
duyurular

Zafer Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Dr Diş Hekimi Aydın Gümüşdal ve İlçe Yönetiminden oluşan bir grup meslek odamızı ziyarete geldiler.
Mesleğimiz ve ülke hayvancılığımızın içinde bulunduğu durum ve olası sonuçları hakkında genel olarak bilgilendirmede bulunduk. Hayatın her alanına dokunan veteriner hekimlik mesleğine siyaset kurumunun gereken önemi vermediğini ve bunu kabul etmenin mümkün olmadığını belirttik. Dr. Diş Hekimi Aydın Gümüşdal Zafer Partisinin resmi programı üzerinden tarım, hayvancılık ve gündemde olan sahipsiz hayvanlar sorununa ilişkin bilgiler verdi.
Aynı zamanda oda merkezimizin bulunduğu ilçe olan Beyoğlu’nun sorunları ve projeleri hakkında bilgi veren genç başkan adayı samimi bir şekilde sorularımızı yanıtladı.
Bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder başarılar dileriz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Kurul Üyemiz Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Fevzi KARAAĞAÇ Bölge Toplantımıza Katıldı
duyurular

Kurul Üyemiz ve CHP Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Fevzi KARAAĞAÇ 23 Ocak 2024 tarihinde Maltepe Bölge Toplantımıza katıldı. Bölgede serbest veteriner hekimlik yapan çok sayıda meslektaşımızla tanışarak kendi projelerini anlattı ve fikir alışverişinde bulundu. Meslektaşlarımız, kendisini belediye başkanı olarak görmeyi ve bölgede birlikte çalışmalar yapmayı çok istediklerini belirttiler.
İVHO Yönetim Kurulu, Genel Sekreterliği ve Kongre Delegeliği yaparak uzun yıllar mesleki mücadele içerisinde aktif olarak yer alan Dr. Fevzi KARAAĞAÇ aynı zamanda Kadıköy, Maltepe ve son olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur ve tecrübesiyle mesleki çalışmalara katkı vermeye devam etmektedir.
Meslek Odası olarak ülke genelinde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yerel seçimlerde aday olmak için yola çıkan tüm meslektaşlarımızın başarılı olmasını diliyoruz. Veteriner hekimlerin siyaset alanında var olmalarının her açıdan büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Yerel yönetimlerde başkan olma başarısını elde eden meslektaşlarımızın, veteriner hekimlik bilgi birikiminin avantajı ile çok önemli işler gerçekleştireceklerinden hiçbir kuşkumuz yoktur.
Çıktığı bu yolda sevgili kurul üyemiz ve değerli meslektaşımız Dr. Fevzi KARAAĞAÇ’a her türlü desteği vereceğimizi bildirir ve nazik ziyareti için kendisine çok teşekkür ederiz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Maltepe Bölge Toplantımızı Gerçekleştirdik
duyurular

23 Ocak 2024 tarihinde yaptığımız bölge toplantısına meslektaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdiler. Son bir yıllık dönemde mesleki alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi ve sonuçları birlikte değerlendirildi.
Alt sınır ücret tarifesi ve hekim ücretleri gündemde önemli bir ağırlık oluştursa da klinik hekimliği alanında yaşanan sorunların neredeyse tamamı meslektaşlarımız tarafından dile getirildi. Bölgesel düzeyde var olan sıkıntılar ve çözümleri üzerine verimli, katılım düzeyi yüksek bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Son yıllarda gündemden düşmeyen, E-reçete, İTS, ATS, PETVET ve VELBİS sistemleri, stok sorunu ve cezalar üzerinde duruldu. Mikroçip ve kimliklendirme, kuduz titre testi, yabancı ülke vatandaşlarının karne işlemlerinde yaşanan zorluklar dile getirildi. Renkli reçete ve ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, hekim ücretleri ve Alt Sınır Ücret Tarifesi, ekonomik nedenlerle halkın refah düzeyinin düşmesi, artan girdi maliyetleri ve firmaların zamları, petshoplar, internet ve diğer yerler üzerinden yapılan yasadışı ilaç satışları gibi sorunların yarattığı etkiler ve çözüm önerileri ele alındı.
Yeni dönemde yapılması gerekenler hakkında bütün meslektaşlar düşünce ve önerilerini dile getirdiler. Bilinmelidir ki, her türlü iç sorunların kaynağı mesleki aidiyet, hekimlik duruşu ve nosyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Bütün bunları aşmanın yolu da dayanışma ve birlikteliğin büyütülmesinden geçmektedir. Mesleki aidiyetin oluşturulması ve çalışma barışının sağlanması için bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler geliştirmenin önemi bu tür platformlarda daha iyi anlaşılmaktadır.
Şikâyet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmeli, sorun ve çözüm önerilerini ortaya koyarak birlikteliğimizi geliştirme çabası içine girmelidirler.
Bölge temsilcileri seçimi ile sorunlarımıza yerinde çözümler üretmek için belli bir planlama dahilinde çalışmalara başlanıldı.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilmektedir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Pendik Bölge Toplantılarımızı Gerçekleştirdik
duyurular

16 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantıya üyelerimiz yoğun bir katılım sağladılar. Genel olarak mesleğimizin içinde bulunduğu durum ve son bir yılda yapılan çalışmalar ve sonuçları birlikte değerlendirildi.
Serbest veteriner hekimlik alanında yaşanan sorunların neredeyse tamamı meslektaşlarımız tarafından gündeme getirildi. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği, genel ve bölgesel düzeyde sorunlar ve çözümleri üzerine verimli, interaktif bir toplantı olduğunu belirtmek gerekir.
Güncel olarak stok sorunu ve bu çerçevede E-reçete, İTS, ATS, PETVET sistemleri, renkli reçete ve ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, hekim ücretleri ve Alt Sınır Ücret Tarifesi, petshoplar ve internet üzerinden yapılan ilaç satışları gibi, bölgelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Meslek Odası, bölge temsilcileri ve tüm meslektaşlarımızın birlikte çalışmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlatıldı.
Şikayet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeli, sorun ve çözüm önerilerini ortaya koyarak birlikteliğimizi geliştirme çabası içine girmelidirler.
Meslek Odası, bölge temsilcileri ve tüm meslektaşlarımızın birlikte çalışmasının ve sorunlarımıza yerinde çözüm bulmanın önemi bir kez daha görülmüş oldu.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilmektedir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Beykoz ve Beylikdüzü Bölge Toplantılarımızı Gerçekleştirdik
duyurular

9 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantılarda genel planda mesleğimizin içinde bulunduğu durum ve mesleki haklarımızı elde etmek amacıyla son bir yılda yapılan çalışmalar ve sonuçları değerlendirildi. Bu çerçevede son olarak TVHB Genel Kurul’unda görüşülen konular ve onaylanan yönetmeliklerin yeni dönem meslek icrasında sağlayacağı avantajlar ve yapılan çalıştay hakkında bilgi verildi.
Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği toplantılar, serbest veteriner hekimlik alanında yaşanan sorunlar ve çözümleri üzerine verimli, interaktif ve katılım düzeyi yüksek bir şekilde geçti.
Güncel olarak stok sorunu ve bu çerçevede E-reçete, İTS, ATS, PETVET sistemleri, renkli reçete ve ilaç temininde yaşanan sıkıntılar, hekim ücretleri ve Alt Sınır Ücret Tarifesi, petshoplar ve internet üzerinden yapılan ilaç satışları gibi, bölgelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Meslek Odası, bölge temsilcileri ve tüm meslektaşlarımızın birlikte çalışmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlatıldı.
Yeni dönemde yapılması gerekenler ve meslek odasından beklentiler başlığı altında yapılan değerlendirmelerin notları alındı. Mesleki aidiyetin gelişmesi ve çalışma barışının sağlanması için toplantılarda bir araya gelmenin ve sosyal ilişkiler kurmanın çok önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Üyelerimizin eksiksiz katılımıyla düzenli toplantılar yapmanın, bölgede yaşanan sorunlara yerinde çözümler üretmek açısından taşıdığı işlevi görmenin ve bu bilinçle davranmanın, büyük ilerleme kaydetmemizi sağlayacağından kuşku duyulmamalıdır.
Şikayet etmenin ve çözüm beklemenin değil, kendi sorununa sahip çıkmanın ve çözümün bir parçası olmanın en önemli platformlarıdır bölge toplantıları. Bu nedenle meslektaşlarımız bölge toplantılarına katılarak, bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeli, sorun ve çözüm önerilerini ortaya koyarak birlikteliğimizi geliştirme çabası içine girmelidirler.
Bölge toplantılarına aralıksız devam edilmektedir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Kurul Üyemiz Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Oktay Aksu Odamızı Ziyarete Geldi
duyurular

Kurul Üyemiz ve CHP Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Oktay AKSU 8 Ocak 2024 tarihinde Meslek Odamızı Ziyarete Geldi.
Uzun yıllardır mesleki mücadele içerisinde yer alan Oktay AKSU gerek yerel yönetim tecrübesiyle gerekse diğer alanlarda çalışmalara katkı vermeye devam etmektedir.
Meslek Odası olarak ülke genelinde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yerel seçimlerde aday olmak için yola çıkan tüm meslektaşlarımızın başarılı olmasını diliyoruz. Veteriner hekimlerin siyaset alanında var olmalarının her açıdan büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Yerel yönetimlerde başkan olma başarısını elde eden meslektaşlarımızın, veteriner hekimlik bilgi birikiminin avantajı ile çok önemli işler gerçekleştireceklerinden hiçbir kuşkumuz yoktur.
Sevgili kurul üyemiz ve değerli meslektaşımız Oktay AKSU’nun her türlü desteğimizle yanında olduğumuzu belirtir, nazik ziyareti için kendisine çok teşekkür ederiz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  TVHB Olağanüstü Genel Kurul ve Cumhuriyetin 100. Yılında Veteriner Hekimlik Çalıştayı’na Katıldık
duyurular

16-17 Aralık 2023 tarihinde TVHB Olağanüstü Genel Kurul ve Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Veteriner Hekimlik Çalıştayı Ankara’da Gerçekleştirildi.
16 Aralık 2023 tarihinde 56 Veteriner Hekim Odası ve Büyük Kongre Delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen mesleki konuların tartışıldığı ve karara bağlandığı Genel Kurulda, İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak daha önce komisyonlarında görev alarak katkı sunduğumuz Türk Veteriner Hekimleri Birliği Propaganda ve Reklam Yasağı Yönetmeliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Disiplin Yönetmeliği kabul edildi.
17 Aralık 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Veteriner Hekimlik Çalıştayı gerçekleştirildi. İstanbul Veteriner Hekimleri Odası olarak kurullarımız ve üyelerimizle Çalıştay Komisyonlarında görev alarak çalışmaların içerisinde yer aldık. Mesleğimizin geleceği, hayvan sağlığı ve refahı, halk ve çevre sağlığı, ülkemizin hayvancılığı açısından önemli konular ele alındı, sorun ve çözüm önerileri doğrultusunda hazırlanan raporlar okundu. Eleştiri ve katkıların not alındığı raporlar üzerinde çalışmalar 15 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Sonuçta bu raporlar bir araya getirilerek; TVHB Cumhuriyetin 100. Yılında Veteriner Hekimlik Çalıştayı Sonuç Raporları olarak kitap şeklinde yayınlanacak. Farklı alanlardan çok sayıda veteriner hekimin büyük emekleri ile hazırlanan bu çalışmanın mesleki mücadelede yol haritası işlevi göreceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Gündemdeki Sahipsiz Hayvanlar Sorunu Hakkında Basın Açıklamamızdır
duyurular

Son yıllarda sahipsiz hayvanların insanlara yönelik saldırılarındaki artışlar; sosyal medya ve basın yayın organlarında sıkça yer almakta ve etkisi büyüyen tepkilere neden olmaktadır. Yetkilileri uyarmak için gösterdiğimiz onca çabaya rağmen, zamanında alınmayan önlemler nedeniyle sorunun ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanacak kadar ileri boyutlara ulaşması, biz veteriner hekimleri son derece üzmekte ve endişelendirmektedir.
Yıllar öncesinden, sahipsiz kedi ve köpeklerde popülasyon artışının önüne geçilmesi ve sorunların çözümüne ilişkin bilimsel görüş ve önerilerimiz raporlar halinde ilgili kurumlara sunulmuştur. Hayvan sahiplenme kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ırk hayvan ithalatı ve üretimine sıkı kurallar getirilerek sokak hayvanı sahiplenmenin özendirilmesi, sokağa terklerin engellenmesine yönelik ciddi önlemlerin alınması, yarım kalan kimliklendirme ve mikroçip uygulaması ile kayıt altına alma sürecinin tamamlanması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Yerel yönetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe teşkilatları ve bu alandaki tüm bileşenlerin dahil olduğu, ülke çapında aynı anda hayata geçirilecek bütüncül bir planlamayla, tam bir seferberlik başlatılmadan, sahipsiz hayvan sayısındaki artışı kontrol altına almak mümkün olmayacağı gibi yaşanan üzücü olaylar da son bulmayacaktır.
Türkiye genelinde toplam sayısı 1389 olan; Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyesinin çoğunda, Veteriner İşleri Müdürlüğü bile bulunmayıp, sahipsiz hayvanlara hizmet veren rehabilitasyon merkezi sayısı ise sadece 297’dir. Mevcut birimlerin fiziki koşulları, alt yapıları, personel sayıları, imkan ve kapasiteleri olması gerekenin çok altındadır. Buna ek olarak tüm kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısı ihtiyacın çok altında ve istihdam edilenlerin sahadaki etkinliği ise son derece yetersizdir.

Sahipsiz köpeklerin olumsuz davranışlarını belirleyen etmenler çok çeşitlidir. Özellikle köpeklerin gruplar halinde bulundukları boş ve yeşil alanların nispeten fazla olduğu yerleşim bölgelerinde bu türden saldırılar daha fazla görülmektedir. Tek başına normal ve sakin olan bir köpek, grup içerisinde sürü psikolojisi ile hareket ederek saldırgan hale gelebilmektedir. Bunların yanında açlık, alan koruma, gürültü ve kendilerini güvende hissetmeyi engelleyen ve stres yaratan dış uyaranlar da tek yada gruplar halinde yaşayan köpeklerin davranışlarını etkilemektedir. Bu koşullarda, bilimsel verileri ve konuyla ilgili tüm tarafların bilirkişi raporlarını dikkate alarak karar vermesi gereken kurumların, yerel yönetimler bünyesindeki ilgili birimlerde görev alan meslektaşlarımızı yaşanan olayların sorumlusu olarak görmelerini hayretle karşılıyoruz. İnsanlarda bile sosyal uyum ve davranış bozuklukları ile ilgili işlenen suçlardan beşeri hekimlikler sorumlu tutulmazken, söz konusu hayvanlar olduğunda makul dayanaklardan yoksun bir şekilde veteriner hekimlerin suçlu ilan edilmesi ve cezalandırılmaya çalışılması kabul edilemez.
5199 sayılı yasa, istisnai durumlar hariç sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak tedavisini yap, aşıla, kısırlaştır, kayıt altına al ve alındığı ortama geri bırak diyor. Bu hayvanların alındığı yerler olan sokaklar, parklar ve boş arazilerde, adı üzerinde sahipsiz hayvanın serbest gezerken sergilediği tüm davranışlardan, yerel yönetimlerinde görev yapan veteriner hekimler nasıl sorumlu tutulabilir? Ayrıca aynı yasa, çevre ve halk sağlığı, toplum güvenliği açısından da veteriner hekimlere sorumluluk yüklemektedir. Mevcut koşullarda ve bütünüyle kontrol altında olmayan hayvanların davranışlarıyla oluşturduğu tehditlerden, çevreye verdiği zararlardan yada halk sağlığına olan olumsuz etkilerinden sorumlu tutulmamız da bir o kadar anlamsızdır.
Soruna bilimsel temelde, gerçekçi çözümlerle yaklaşmak yerine, günü kurtarma ve sorunları görmezden gelme, çözümleri öteleme ve her olayda bir günah keçisi bulma anlayışı bizi bugünlere getirmiştir. Bir diğer sorun ise, genele ulaşmayan yerel düzeyde kalan çabaların, ayırılan kaynakların ve sarfedilen emeğin büyük bir kısmının boşa gitmesidir. Bu süreçte hayvanlara yönelik şiddet, kötü muamele ve vicdani olmayan söylemler bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta ve toplum sahipsiz hayvanlar üzerinden kutuplara ayrılmaktadır.
Böyle bir tabloda ve yaşanan her acı olayda, mesleki uzmanlık önerilerimize uygun bir pratik sergilemeyen aynı kamu tarafından, veteriner hekimlerin suçlu ilan edilmelerini şiddetle reddediyoruz.
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu”na Katıldık
duyurular

İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu" 02-03 Aralık 2023 tarihinde, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Sempozyumda akademisyenler, yazarlar, hekimler ve sağlık çalışanları tarafından, Cumhuriyetin yüzüncü yılında sağlık alanında yaşanılan sorunların geçmişten günümüze, toplu bir değerlendirmesi yapılarak tartışıldı.
Tüm konuşmacılar tarafından Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Yönetiminin görevden alınmasına tepki gösterilerek, destek mesajları verildi.
Yüzyılın mirası toplumsal yaşam, siyaset ve devlet, Cumhuriyet dönemi ekonomi politikaları ve toplumsal cinsiyet, Sağlık Bakanlığı, sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin finansmanı, özel hastaneler, SSK hastaneleri ve üniversite hastaneleri, birinci basamak sağlık hizmetleri ve aşı politikaları, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği, Tıp ve uzmanlık eğitimi, hekim hareketi ve mücadelesi konuları ele alındı.
Ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti hakkı için verilen mücadelenin büyütülerek sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Dinleyicilerin interaktif olarak katılım sağladığı ve önemli bilgilerin paylaşıldığı seminer amacına ulaşmış oldu.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  181. Yılımızı coşkuyla kutladık
duyurular

Ülkemizde Bilimsel Veteriner Hekimlik Eğitim Öğretimi Başlangıcının 181. Yılı onuruna düzenlenen Geleneksel Yemeğimizi 2 Aralık’ta gerçekleştirdik.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Sayın Prof. Dr. Murat Arslan, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Mehmet Bostancı, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Volkan Toker, KHVHD Başkanı Sayın Erkut Gören, Yönetim ve Kurullarda görev alan üyelerimiz, akademisyen hocalarımızın katıldığı geceye ilgi yoğundu.
Gecede İVHO Başkanımız N. Erdinç Orhan yaptığı açılış konuşmasında bilimsel eğitimin önemini ve etkinliğin, Cumhuriyetin 100. Yaşını kutladığımız günlere denk gelmesinin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, meslek odamız adına tüm katılımcıları selamladı.
Mesleki sorunlarımızın çok büyük olduğunu ve bunları çözmenin tek yolunun birlikte mücadele etmekten geçtiğini ifade etti. Gecenin sosyal ilişkilerin ve mesleki aidiyetin gelişmesine hizmet edeceğine inandığını belirtti. Başarı elde etmede tek tek herkese görev düştüğünü belirterek, meslek odasının çağrılarına uymaya ve destek olmaya davet etti. Meslek büyüklerimizin bizlere bıraktığı şanlı mirasa, Cumhuriyete ve ülkemize sahip çıkmak için daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu dile getirdi.
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise yaptığı konuşmada; katılımcıları selamlayarak, mesleğimizin içinde bulunduğu durumun ciddiyeti ve sorunların çözümüne ilişkin ülke genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birlikteliğimizi büyütmenin neden çok önemli olduğunu ülke geneli ekseninden bakarak açıkladı. Ayrıca TVHB tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına hazırlanan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Veteriner Hekimler” adlı kısa belgesel filmle ilgili değerlendirmenin ardından izlenen kısa belgesel film büyük alkış aldı. Sonrasında boğaz kıyısının muhteşem ambiyansı ve canlı müzik eşliğinde zorlu çalışma ortamının stresini atmak için meslektaşlarımız doyasıya eğlenme fırsatı buldular.
Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve destek olan paydaş firmalarımıza çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  2. Ulusal Tek Sağlık Günleri’ne Katıldık
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından 22-24 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 2. Ulusal Tek Sağlık Günleri programına katıldık.
TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme desteğini almaya hak kazanmış proje olan etkinlikte, veteriner hekimlik mesleğinin Tek Sağlık içindeki yeri hakkında akademisyenlerimiz ve meslektaşlarımız tarafından sunumlar yapıldı.
Mesleğimizin öneminin herkes tarafından kabul gördüğü ve bu yönüyle kazanımlarla sonuçlanan etkinliğe önümüzdeki yıllarda devam edileceği açıklandı. Mesleki camiamızın konuya ilgisinin artması ve yapılan bilimsel çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Cumhuriyet 100 Yaşında, Nice 100 Yıllara panelimizi gerçekleştirdik
duyurular

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında, Nice 100 Yıllara etkinliğimiz planlandığı şekilde 7 Kasım 2023 tarihinde İÜC Veteriner Fakültesi Avcılar Kampüsünde gerçekleşti.
Programa saygı duruşu, istiklal marşı ve fakültemiz 100. Yıl Marşı ile başlanıldı.
İÜC Veteriner Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hasan ALPAK’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, TVHB tarafından hazırlanan “Cumhuriyetin 100. Yılında Veteriner Hekimler” adlı kısa belgesel izlenildi.
Sonrasında İVHO Başkanımız N. Erdinç ORHAN’ın moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi. İlk olarak TVHB Merkez Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Murat ARSLAN; belgesel değerlendirmesi ile birlikte, eğitimin önemi, sorumluluklarımız ve meslek büyüklerimizden devraldığımız mirası daha ileriye taşımak için daha çok çalışmak zorunda olduğumuza vurgu yaparak, bunu başarabileceğimize inandığını belirten bir konuşma yaptı.
İkinci olarak Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Altan ARMUTAK Hocamız veteriner hekimliğin tarihi ve üstlendiğimiz misyon üzerine detaylı bir değerlendirmede bulundu.
Son olarak Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği önemli tarihçilerimizden Sinan MEYDAN yaptığı sunumda; Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyetin kuruluşuna ve oradan günümüze tarihsel geçiş süreçlerini belgeler ve fotoğraflar eşliğinde anlattı. Cumhuriyet’in gücünü nereden aldığının ve bunu planlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün stratejik dehasının altını özel olarak çizdi ve bütün bunları adım adım nasıl gerçekleştiğini belgeleriyle ortaya koydu.
Yoğun ilgi gösterilen bu etkinliği birlikte gerçekleştirme önerimizi kabul ederek ev sahipliği yapan, başta Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Hasan Alpak’a ve konuşmacılara, meslektaşlara, öğrencilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  TÜKODER Dünya Gıda Günü Etkinliğine Katıldık
duyurular

Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından, Dünya Gıda Günü etkinliği kapsamında; güvenli gıda ve suyun önemini konu alan bir panel düzenlendi.
Prof. Dr. Osman Erk (İ.Ü. Tıp Fakültesi)
Deniz Kapıkıran (Ziraat Mühendisleri Odası)
Alkan Çelik (Çevre Mühendisleri Odası)
Ve meslek odamızı temsilen N. Erdinç Orhan’ın konuşmacı olarak bulunduğu panelde; güvenli gıda ve suya ulaşmada yaşanan sorunlar, nedenleri ve çözüm önerileri ele alındı. Dinleyicilerden gelen sorulara verilen yanıtlarla panele interaktif bir şekilde devam edildi. Aralarda şiir dinletisi gibi etkinlikler yapıldı.
Veteriner hekimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmada, “çiftlikten çatala” tüm süreçlerde üstlendiği görevler hakkında genel olarak bilgi verildi. Ayrıca mesleğimizin diğer birçok alanda yaptığı önemli katkılar ve yaşamın devamlılığı açısından tuttuğu yer anlatılma çalışıldı.
Son yıllarda mesleğimize verilen önem ve toplumsal farkındalık düzeyindeki artışı gözlemlemek bizi memnun etti.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  PETZOO EURASIA FUARINA KATILDIK
duyurular

Evcil hayvan ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalar ve bireysel katılımın yoğun olduğu uluslararası Pet Fuarını ziyaret ettik, organizasyon yöneticileri ve katılımcı firmalar ile görüştük.
PETZOO Eurasia, firmaların ürün tanıtımı yaparak yeni satış bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlıyor. Avrupa ülkelerinden gelen firmaların pazarı tanımak, Ortadoğu ve yakın bölge ülkelerinden gelenlerin ise yerli üreticilerimizle anlaşmalar yapmak için fuara ilgi duydukları gözlemlendi.
Bunun sektördeki yerli firmalar, ekonomimiz ve mesleğimiz için yararlı olmasını dileriz.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  İVHO Eğitim Bilim Komisyonu Toplandı
duyurular

Meslek odamız tarafından eğitim ve bilim alanında yapılacak çalışmaları koordine etmek, önümüzdeki süreçte planlanan eğitimleri gerçekleştirmek için komisyonumuz bir araya geldi.
Toplantıda İVHOAKADEMİ Yürütme Kurulu’nun oluşturulması, eğitim ve kongre için bir planlama yapılması kararı alındı. Toplantıda yakın zamanda hizmete açılacak olan İVHOAKADEMİ eğitim biriminin en etkin şekilde kullanımı, eğitimlerin bu kurum aracılığıyla tüm ülkede yaygınlaştırılması için atılacak adımlar ve muhtemel iş birlikleri değerlendirildi. Ayrıca merkezin salonları, toplantı odaları ve cafesi ile sosyal ve kültürel etkinlikler içinde kullanılması düşüncesi ortak kabul gördü.
Bu amaçla en kısa sürede İVHOAKADEMİ’nin açılması ve hizmet vermesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  İÜC Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Meslek Odamızı Ziyaret Etti
duyurular

İÜC Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan ALPAK 16 Ekim tarihinde Oda merkezimizi ziyaret etti.
Ziyarette mesleğimizin mevcut durumu ve iki kurumun birlikte neler yapabileceği üzerine verimli bir değerlendirme yapıldı. Bu çerçevede üniversitelerimizin durumu hem genel hem de İstanbul özelinde yaşanılan sorunlar ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Fakülte dönemi ve sonrası eğitimlerin niteliğini arttırmak için iş birliği yapmak, sahada yaşanılan sorunları azaltmak konularında fikir birliğine varıldı. Odamızın yaptığı ve planladığı çalışmalar, yakın zamanda açmaya hazırlandığımız yeni İVHOAKADEMİ eğitim salonu hakkında bilgiler verildi.
Görüşmede Fakülte binalarımızın durumu da değerlendirildi. Eğitim dönemi başında yapılan ziyarette, poliklinikler binası yakınında açılan iki adet yeni amfi ve yapımı süren hastane binası sayın Dekanımız ile birlikte gezilmişti. Sonrasında yapılan girişimlerin sonuç verdiği, Fakülte inşaatı ihalesi ile ilgili yeni gelişmelerin olduğu, hastane binasında ortaya çıkan sorunların çözüldüğü ve yakında hizmete gireceği yönünde verilen son bilgiler bizleri memnun etmiştir.
Sayın Dekanımıza ziyaretleri, samimi yaklaşımı ve hediye olarak getirdikleri kitap için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla;

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Yeni Hizmet Binasının Açılış Törenine Katıldık
duyurular

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin yeni binası 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yapılan açılışla hizmete başladı.
Açılışa TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr Gülay ERTÜRK, İVHO Başkanı Erdinç ORHAN ve birçok İlçe Belediye Veteriner İşleri Müdürü ile birlikte meslektaşlar ve STK temsilcileri davetli olarak katıldılar.
İlk konuşmayı yapan Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Oktay Aksu merkezi tanıtarak, başta Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere belediye çalışanları ve gönüllüler dahil emeği geçen herkese teşekkür etti. Proje aşamasından bugüne kadar Belediye Meclis Üyesi ve Kartal’da açılan ilk veteriner kliniğinin sahibi Veteriner Hekim Orhan BUDAK ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel planda sokak hayvanlarının durumuna değinerek, Kartal özelinde tedavi, kısırlaştırma ve sahipsiz dostlarımızın refah düzeyini arttırmak için çalışacaklarını belirtti. Sahipli hayvanlara hizmet verilmeyeceğini özel olarak ifade etti.
İkinci konuşmacı TVHB Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN veteriner hekimlik mesleğinin önemi ve Cumhuriyetin kuruluşunda ve sonrasında üstlendiği misyon ve bugüne nasıl gelindiğini tarihsel olarak ve ana başlıkları ile ortaya koydu. Sokak hayvanları sorunun çözülmesi için merkezi idarenin daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Konunun dar anlamda ele alınamayacağının, günümüzde bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığı yönünün daha büyük önem taşıdığının altını çizdi.
Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Gülay ERTÜRK belediyelerin çoğunda Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bulunmadığını ve bu durumun sorunun çözümünü zorlaştırdığını detaylı olarak anlattı.

Konuşmasının ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, sahipsiz dostlarımızın sağlığı ve refahına yaptığı katkılardan dolayı hazırlanan plaket Başkanımız tarafından takdim edildi. Erdinç ORHAN sokak hayvanları sorununu kontrol altına alabilmek için; bütün İstanbul’un bile yeterli olmayacağını, ülkede çapında planlı bir şekilde ve birlikte yürüyen bir çalışma yapmak gerektiğini belirtti. Hayvan severlerin ve gönüllülerin beklentilerinde bunu dikkate almaları, Kartal Belediyesi ve çalışanlarına karşı anlayışlı olmaları çağrısında bulundu.
Açılış etkinliğine çocuk korosu ve çeşitli gösterilerle devam edildi.
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  IVSA Uluslararası Öğrenci Birliği İstanbul Yönetimi Meslek Odamızı Ziyaret Etti
duyurular

İÜC Veteriner Fakültemizde eğitim gören bir gurup öğrenciden oluşan IVSA İstanbul Yönetimi 2 Ekim tarihinde İVHO’yu ziyarete geldi.
Birkaç yıldır ilişki içerisinde bulunduğumuz ve çalışmalarına destek olduğumuz IVSA İstanbul yapılanmasına çok değer veriyoruz. Öğrencileri bir araya getirerek sosyal ve kültürel olarak donanımlı bir şekilde mesleki yaşama geçişe katkıda bulunan bu türden çabalar kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Genel anlamda üniversite eğitimi yaşantısında eksik bırakılan bu alan, tüm mesleklerin olduğu gibi veteriner hekimlik mesleğinin de geleceğini yakından ilgilendirmektedir.
Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve bilim yönünden ülkemizin içinde bulunduğu durum ve son yıllarda yaşanan gerilemenin sonucu olarak üniversitelerimizin dünya sıralamasında ki düşüşü bizleri derinden üzmektedir. İşte tam da bu noktada öğrencileri IVSA çatısı altında bir araya getirerek, farklı ülkelerde gerçekleştirilen organizasyonlara katılım üzerinden uluslararası etkileşim ve vizyon kazanımını amaçlayan bu çabayı takdir ediyoruz.
IVSA İstanbul Yönetiminden gençlerin yaptığı PowerPoint sunumda, büyük zorluklara rağmen başarılarını ve taşıdıkları ruhu görmek bizleri gururlandırdı. Birçok ülkeye giderek katıldıkları etkinliklerle ilgili fotoğraf paylaşımları, biriktirdikleri anılar ve taşıdıkları heyecan mesleğimizin geleceğine ilişkin umut kaynağı oldu.
Çalışmayı büyütmek için birlikte neler yapabileceğimiz üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ve belli kararlar alarak daha yakın bir iletişim içerisinde bulunmak konusunda anlaşmaya vardık. Mesleki hakların kazanılması sürecinde, öğrenci kulüpleri ve bu türden oluşumlarla sosyal kültürel etkinlikler içerisinde kurulacak sıkı bağlar mücadelemize her anlamda büyük bir dinamizm katacaktır.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  FAKÜLTEMİZDE 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEYAZ ÖNLÜK TAKDİM TÖRENİ YAPILDI
duyurular

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin beyaz önlük takdim töreni 2 Ekim 2023 Pazartesi günü Avcılar Kampüsü Veteriner Fakültesi yeni Amfide yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Veteriner Hekim Marşı’nın ardından konuşmalara geçildi.
İlk söz hakkı İVHO Başkanı Erdinç ORHAN’ a verildi. Başkanımız konuşmasında Cumhuriyetin 100. Yılı ve sorumluluklarımız hakkında düşüncelerini ifade etti. Veteriner hekimlik mesleğinin ne kadar önemli olduğu ve hayatın devamı açısından taşıdığı misyon üzerinde durarak, bilimsel eğitimin ciddiye alınması çağrısında bulundu. Uluslararası düzeyde bir mesleki donanım ve bilim dili İngilizceye hâkim olmanın önemine, bunun içinde çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı. Yolunuz açık geleceğimiz aydınlık olsun sözleri ile konuşmasını tamamladı. Daha sonra söz alan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan ALPAK ise yeni kayıt yaptıran öğrencilere fakültemizi tanıtarak var olan projeler ve geleceğe ilişkin planlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Fakültemizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirterek öğrencilere başarılar diledi.
Konuşmaların ardından beyaz önlük giyme törenine geçildi. Bu bölümde önce, Veteriner Fakültesi’ne en yüksek puanlarla kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye meslek odamızın hediyeleri Erdinç ORHAN tarafından verildi. Daha sonra da gruplar halinde tüm birinci sınıf öğrencilerine, törene katılan öğretim üyeleri tarafından beyaz önlükleri giydirilerek hediyeleri takdim edildi.
Törenin son bölümünde ise Fakültemiz Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Altan ARMUTAK tarafından, “Geçmişten Günümüze Veteriner Hekimliği Mesleği” konulu açılış dersi verildi.

Törenin ardından saat 13:00’de “Öğrenci Oryantasyon Programı’na geçildi. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon kapsamında fakültemizin tanıtımı yapıldıktan sonra Öğrenci Kulüplerinin gerçekleştirdiği etkinliklerle devam edildi. Bu çerçevede;
Bazen kâr kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin, halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için “tüketilemez” kararı veren işletme veteriner hekimine,
IVSA İSTANBUL (Uluslararası Veteriner Öğrenci Birliği)
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
VAŞAK (Vahşi Yaşam Araştırma ve Koruma Kulübü)
ÇİFTLİK HAYVAN HEKİMLİĞİ KULÜBÜ
ATÇILIK VE BİNİCİLİK KULÜBÜ
GIDA HİJYENİSTLERİ KULÜBÜ
AKUATİK VETERİNER HEKİMLİĞİ KULÜBÜ
VETERİNER RADYOLOJİ KULÜBÜ
SPOR VE GEZİ KULÜBÜ
Masalar açarak yeni öğrencilerle tanışarak bilgilendirmede bulundular. Bütün masalar ziyaret edilerek, çalışmaların birlikte daha ileriye nasıl taşınabileceğine ilişkin görüşmeler yapıldı. İVHO masası açarak yeni öğrencilerle tanışmak, meslek odamızı ve çalışmalarını anlatmak imkanını değerlendirdik.
Etkinliğe katılanlara oda amblemli çay kahve kupası ve ikramlarda bulunduk. Sabah saat 10:00’da başlayan ve gün boyu süren etkinlik saat 16:00’da sona erdi.


İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU                  Kamuoyuna ve Yetkililere Çağrımızdır!
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının Şiddete Karşı Basın Açıklamasıdır

Kamuoyuna ve Yetkililere Çağrımızdır!

Veteriner Hekimlere Şiddet, Topluma ve Toplum Sağlığına Karşı Şiddettir.


Bugün buraya, eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 Veteriner Hekim Odası’nın yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak, bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaktayız.
Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir.
Bu şiddet;
Bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime,
Bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorumlu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime,
Bazen kâr kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin, halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için “tüketilemez” kararı veren işletme veteriner hekimine,

Bazen, mesleğinin gerektirdiği tüm bilimsel mesleki tedaviyi uygulanmasına rağmen tedaviyi beğenmeyen hasta yakını tarafından serbest veteriner hekime,
Bazen emeğinin karşılığı olan ücreti isteyen veteriner hekime,
Bazen aşı karşıtlarının ve sanal ortamdaki bilgi kirliliği nedeniyle ücra köylere aşı için giden kamu veteriner hekimine,
Bazen taciz olarak, tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşımıza,
Bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler (gerçek hayvanseverleri tenzih ediyoruz) ve trolleri tarafından sosyal medya linçiyle veteriner hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor.
Nitekim geçen yıl, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü’nden birkaç gün önce, Yozgat/Sorgun’da, mezbahadaki eti, “halk sağlığı için risklidir, tüketilemez” kararı veren meslektaşımız Veteriner Hekim Volkan Lale bıçaklanarak öldürülmüştür.
Temmuz 2023 tarihinde İzmir’de meslektaşımız Veteriner Hekim Caner Ülgen ilk müdahalesini ve sevkini yaptığı hastanın sonrasında kaybedilmesi üzerine 4 hasta yakını tarafından darp edilmiştir.
Ağustos 2023’te, Ankara’da mesleğini icra eden meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır.
Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır.
Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır.
Öncelikle kamuoyuna sesleniyoruz;
Unutmayınız; Salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle, veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, Kuduz, Brusella, Tüberküloz, Şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vb hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir.
Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz;
Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere, risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak, bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor.
Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir.
Bugün, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının eşzamanlı olarak sizlerle paylaştığı bu metindeki taleplerimizin, hukuken ve siyaseten de takipçisi olacağımızı bildirir, buraya gelerek bizlere destek veren meslek odası yöneticilerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, öğrencilerimize-ailelerine, hasta sahiplerimize ve en önemlisi, birlikte güçlüyüz diyerek, muayenehane, poliklinik ve hastanelerini kapatan, iş bırakan, iş yavaşlatan, özetle mesleğine, meslektaşına ve meslek örgütlerine sahip çıkan, mekan ve zaman mefhumu olmadan, yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına adayan tüm meslektaşlarımız ile basınımızın çok değerli emekçilerine teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TVHB Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odası
2023 Kurban Bayramı Basın Açıklaması
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden Dikkat Çeken Kurban Uyarısı

Veteriner Hekimlerin Kurban Komisyonlarında Yer Almaması Büyük Bir İhmaldir

“KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ŞAP HASTALIĞI GERİ GELDİ”


"Kurban Bayramı" ibadet boyutu yanında; insan sağlığı, hayvan sağlığı, ekonomik kayıplar ve sosyal yardımlaşma vb. birçok hususu kapsayan çok yönlü bir organizasyondur. Bu hususların büyük bir bölümü veteriner hekimlik mesleğinin ana uğraşı alanları kapsamındadır. Kurbanın sağlıklı olması, uygun ortamlarda ve hayvan refahı gözetilerek barındırılması ve kesilmesi, etin muhafazası, kurban derisinin uygun yüzülmesi, atıklar ve çevre için önlemler alınması vb. konular veteriner hekimlerin yetkili olduğu konulardır.

Özetle veteriner hekimler, kesim öncesi muayeneden, kurban eti tüketilinceye kadar her aşamada görev alırlar. Ancak sağlıklı bir kurban ve toplum sağlığı için böylesine önemli görevler üstelenen veteriner hekimler, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik’le oluşturulan merkez, il ve ilçe kurban komisyonlarında yer almamaktadırlar. Konuyla doğrudan ilgili olmayan birçok meslek komisyonda yer alırken veteriner hekimlere yer verilmemiş, bu konuda defalarca sözlü ve yazılı müracaatlarımıza rağmen talebimiz dikkate alınmamıştır.

Maalesef bu yaklaşım kurban öncesi şap hastalığının görülmesi ve bazı kurban satış alanlarının kapatılması gibi olumsuz bir olayla haklılığımızı göstermiştir. Büyük kayıplar yaşadığımız depremden kısa süre sonra resmi olarak açıklanan Şap hastalığı nedeniyle uzun süredir karantina ve aşılama süreci devam etmekteydi. Aşılamanın büyük oranda bitmiş olmasına güvenerek ve Kurban Bayramı’nın ülke çapındaki ekonomik boyutu düşünülerek, ‘’aşılı’’ hayvanların nakline izin verildi. Ancak tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, Şap’ta da aşıya rağmen hastalık görülmüş, bir çok ilde kurban pazarları tekrar kapanmaya başlamıştır...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu açıklamayı yapmaktaki amaçlarımızdan biri de, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın hem kurban alma, hem de eti tüketme süreci ile bilgilenmelerini sağlamaktır. Her şeyden önce mutlaka veteriner hekim kontrolü olan hayvanları almaları ve kurbanlık olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Şap hastalığı, düşük riskli zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıklardan biridir, hayvanlar arasında bulaşıcılığı yüksektir ancak hastalık insanlarda şiddetli seyretmemektedir. Yine de etleri 70 derecenin üstünde yarım saatten fazla pişirerek tüketmeyi öneriyoruz.

Kurban komisyonlarında veteriner hekimlerin yer almaması, Şap dışında da birçok olumsuzluğa neden olacaktır;

  • Hayvanlarla insanlar arasında çok sayıda ortak hastalık (zoonoz) mevcut olup bunların bir kısmı doğrudan temasla, bir kısmı da hayvansal ürünler vasıtasıyla bulaşabilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılında zoonoz hastalık bildirimi yapılan insan sayısı 14 bin 863’tür. Kesim şartlarının uygun olmamasının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan çapraz bulaşma da başka bir sağlık sorunudur. Hayvanların stres altında kesilmesi, ve etlerin en az 12 saat dinlendirilmemesi ise et kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır.
  • Kurban atıklarının usulüne uygun olmayacak şekilde çevreye atılması, hastalıkların yayılmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi bazı hastalık etkenlerinin spor formları doğada yıllarca canlı kalabilmektedir (örneğin şarbon).
  • Milyonlarca hayvanın kısa zamanda ülke içerisindeki hareketliliği Şap dışında başka salgın hayvan hastalıkların taşınmasına yol açabilmektedir.
  • Sokakta veya kesim yerinde göz önünde yapılan hayvan kesimleri, başta çocuklar olmak üzere insanları olumsuz etkilemektedir.
  • Ehil olmayan insanların kestiği hayvanların derileri ekonomiye tam olarak katkı sağlamamaktadır. Ayrıca kesim sonrasında elde edilen kan, bağırsak ve sakatatlar değerlendirilmemektedir. Bu nedenlerle Kurban Bayramı’nda çok ciddi oranlarda ekonomik kayıp da meydana gelmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın en son yayımladığı rakamlara göre her yıl ülkedeki hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5’i Kurban Bayramı’nda kesilmektedir. Kurban Bayramı dışında da, yıl içerisinde bayramda kesilen küçükbaş hayvan sayısı kadar adaklık hayvan sayısı bildirilmiştir. Bakanlık’ın 2015 yılı araştırmasına göre, Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlık hayvanların yüzde 26’sı mezbahalarda, yüzde 30’u kurban komisyonlarının belirlediği yerlerde, yüzde 44’ü ise bahçe ve özel yerlerde kesilmektedir. Bu çalışmaya göre, toplam kesimlerin yaklaşık yarısı mezbaha dışında gerçekleşmektedir. Diğer taraftan kurban komisyonlarının belirlediği yerler, kesim için gerekli altyapı ve asgari sağlık koşullarından çoğunlukla yoksundur.

Görüldüğü üzere Kurban Bayramı ibadet boyutundan sonra sağlık boyutuyla da toplumun her kesimini etkileyen oldukça karmaşık bir organizasyondur. Bu nedenle her aşamasında denetlenmesi, risklerin önceden öngörülerek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ancak faaliyet alanı olarak bu konuda yetkili tek meslek olan Veteriner hekimlerin kurban komisyonlarında yer almaması büyük bir ihmaldir. Mesleki duyarlılığımız ve toplum sağlığı konusundaki kaygılarımız nedeniyle komisiyonda yer alma taleplerimizin görmezden gelinmesini anlamakta zorluk çekiyoruz.

Halkımızın sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için yetkililerin bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmalarını zorunluluk olarak görüyoruz.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz.

Saygılarımızla;

Prof. Dr. Murat ARSLAN
TVHB Merkez Konseyi Başkanı


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ziyareti
duyurular

Deprem bölgesinde görev alan ekip içerisinde bulunan kadın meslektaşımız Zülal Yalçınkaya’yı çalıştığı klinikte ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladık.

Ekiplerde görev alan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu


İBB, İstanbul Depremine Hazırlık
Sayın Üyemiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.02.2023 tarihinde İstanbul depremine hazırlık için organize ettiği büyük toplantıya davetli olarak katıldık.

Sağlık çalışma grubunda; mesleğimizin kritik yeri ve önemine ilişkin düşünce ve önerilerimizi sunduk. Çalışmalar devam ediyor.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Karne ve Mikroçip Tedariği
Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz gibi karne ve mikroçip tedariğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlıkla görüşerek çeşitli çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

Buna göre;
A- Elinde mikroçipi olup pasaport olmayanlara dijital numaralar yollanmaya başlanmış, karneler teslim alındıktan sonra kayıt tamamlanabilecektir.

B- Elinde mikroçip ve karne olmayanlar isterlerse aşağıdaki yolu izleyebileceklerdir;

1. Elinde mikroçip ve ya pasaport olmayan serbest veteriner hekimler hayvan sahiplerinden ekteki beyannameyi alacaklar,
2. Sisteme girerek " Kişi ekle" butonundan hayvan sahibinin bilgileri girilerek kayıt yapılmalı, sms mesajı ile gelen doğrulama kodu mutlaka girilmeli,
3. Serbest veteriner hekimler tarafından oluşturulan beyanname listesi Odamıza 30.12.2022 saat 15.00'e kadar basvuru@ivho.org.tr eposta adresine iletilmeli,
4. Toplanan listeler 30.12.2022 saat 17.00'da il/ilce müdürlüklerine teslim edilecektir,
5. Ulaşan listeler onaylanarak Odalara, Odalar tarafından da serbest veteriner hekimlere iletilecektir,
6. Bu işlemler tamamlandıktan sonra mikroçip uygulama ve pasaport verilmesi işlemi bir cezai işleme gerek kalmadan 31 Aralık'tan sonra da yapılabilecektir.
7. Mikroçip ve pasaport tedariği ve uygulaması gerçekleştirildikten sonra veteriner hekimler tarafından sistemde kayıt tamamlanacaktır.

Diğer taraftan hayvan sahiplerinin doğrudan il/ilçe müdürlüklerine yönlendirilmesi, beyannamelerini ilgili bu birimlere götürmesi seçenekleri de kullanılabilir.

Not: Mağdur olmamak için beyannameleri ıslak imzalı olarak alınız, oluşturduğunuz beyanname listesini belirtilen saate kadar e-posta ile odamıza ulaştırınız lütfen.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Haksız Rekabete Dur Dedik
Değerli meslektaşlarımız,

Uzun süredir aldığımız şikayetlerin önemli bir bölümünü oluşturan, meslek barışı ve birliğini bozan reklam sorununun üzerine İVHO Yönetimi olarak cesaretle gittik.

Bütünüyle sağlığın ticarileşmesine hizmet eden, haksız rekabeti körükleyen, etik ve deontolojik değerleri kemiren bu sorunun çözümü için çok büyük bir emek ve mesai harcadık.

Kanunlarla bize yüklenen sorumluluğu yerine getirirken sadece siz sahada çalışan üyelerimiz bize destek oldunuz.

Meslek odamızın çabası ve kararlılığı, sizlerin mesleki aidiyet ve deontoloji temelinde verdiğiniz samimi destekle, mevzuatımızın gereği olan reklam yasağına uyma konusunda %99 oranında başarı elde edilmiştir.

Siz meslektaşlarımızla birlikte mesleki dayanışmayı güçlendirerek kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Haysiyet Divanı Kararları
Değerli üyelerimiz,

Haysiyet divanımız yoğun bir mesai harcamakta gelen çok sayıda şikâyet üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Gerek şikâyet sayısının artması gerekse pandemi nedeniyle kararların sonuçlandırılması bazen uzun sürmektedir.

Bir çoğumuzun bildiği karar alma sürecini tekrar özetlemek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır;

Odaya ulaşan bir şikâyet dilekçesi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür, sunulan bilgi ve belgelere göre gerek duyulursa şikâyet edilen üyeden 30 gün içinde iddialara ilişkin görüşü istenir veya işleme gerek olmadığı şikayetçiye bildirilir. İstenen görüşün odaya ulaşmasından sonra Oda Yönetim Kurulu şikâyeti ve üyenin cevabını inceler. Maddi bir delil olmayan dayanaksız şikayetler (hasta sahiplerinden gelenlerin çoğu bu niteliktedir) bu aşamada reddedilir ve karar iki tarafa da bildirilir. Şikâyet yeterli bilgi ve belgeler içeriyorsa dosya Oda Haysiyet divanına sevk edilir.

Haysiyet Divanı şikayetlerin kendisine ulaşması sırasına göre inceler ve karar verir. Karar ilgililere tebliğ edilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu tarafından ilgililere karar tebliği yapılır, karar tebligatını alan veteriner hekim veya şikayetçi isterse Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanına 15 gün içinde itiraz edebilir (bu aşamada genellikle ceza alan veteriner hekimler veya ceza verilmemişse şikayetçiler yüksek haysiyet divanına itiraz etmektedirler). Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı 56 Odadan gelen şikayetleri sıra numarasına göre değerlendirir, kararını yazılı olarak ilgili Veteriner Hekimler Odasına bildirir. Meslek odası gelen kararı ceza alan üyesine bildirir. Üyeler için oldukça önemli olan bu süreçlerin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bazen uzun bir zamanı kapsayabilmektedir.

Veteriner hekimlik mesleği etik ve deontolojik kurallara uygun olarak mevzuat çerçevesinde icra edildiğinde haksız rekabet, suç ve ceza tartışma konusu olmayacaktır. Ancak giderek gelişen hekimlik alanının ticari kaygılara, rekabete, mevzuattın suç saydığı durumlara karşı korunması gerektiği açıktır. Esasen bir üyemizin ceza alması en çok Oda Yönetimde görev alan bizleri üzmektedir. Bu nedenle başta reklam olmak üzere diğer suç sayılan fiillere birlikte karşı durarak, dayanışma içinde mesleğin icra edilmesi bizlerin ve mesleğimizin yararınadır. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki İstanbul’da sayısı bini bulan muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesine rağmen reklam yasağına uyan meslektaşlarımızın oranı % 99 civarındadır. Bu büyük başarıda hepinizin mesleki duyarlılığı ve hekimliğine duyduğu saygı yatmaktadır. Yönetim Kurulu olarak gösterdiğiniz dayanışmaya teşekkür ederiz.

Diğer taraftan yaptığımız tüm uyarılara ve görüşmelere rağmen mevzuata aykırı davranan az sayıdaki veteriner hekime Haysiyet divanımız mevzuatta belirtilen cezaları vermiş, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı bu cezaları onaylamıştır.

"TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 117 – (2) Kesinleşen her türlü disiplin cezası gerekçeleri ile birlikte Merkez Konseyi veya odanın bülten ve yayın organlarında yayınlanır." maddesine göre ilan edilmesi gereken kararlar aşağıdaki gibidir.

Yönetim olarak ceza yanlısı olmamakla beraber ısrarla haksız rekabete neden olan, mesleğe ve meslektaşına zarar verenlere karşı mevzuatı uygulamaktan geri durmayacağız.

Saygı ve sevgilerimizle

Gerekçe Ceza
Reklam yasağına uymama 7 adet yazılı ihtar
Reklam yasağına uymama Toplamda 15 günden 3 aya değişen 7 adet meslekten geçici men
Hastaya ilgi göstermemek veya özensiz davranmak 1 adet yazılı ihtar
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 1 adet para cezası
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 3 ay geçici men


Türkiye Sağlık Forumu
Türkiye Sağlık Forumu Gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ve sağlık alanında yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışıldığı Türkiye Sağlık Forumu 5 Mart 2022 de Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya mesleğimizi temsilen Prof. Dr. Murat Arslan, Sevtap Kutbek, Melike Baysal, Hüseyin Dede ve Necati Bozkurt iki farklı masada katılarak görüşlerimizi dile getirmişlerdir.

Özellikle mesleğimizin sağlık sınıfı içinde tanımlanması, eğitim, istihdam, emek gücü planlaması, sağlıkta şiddet, özlük hakları, kurumsal yapının yeniden ele alınması, özerk bir Veteriner Hekimlik Teşkilatı'nın yeniden kurulması, yerel yönetimlerdeki görev ve yapılanma gibi bir çok konu rapora girmiştir.

Sonuç kitapçığında farklı başlıklar halinde yer alan görüşlerimizin, parti programlarında da yer alacağına, siyasiler ile diğer sağlık meslek mensuplarının mesleğimizin toplum sağlığı alanındaki önemini bilmelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Benzer çalışmalara kimden gelirse gelsin katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla;

Prof. Dr. Murat Arslan
Çalışma Grubu Adına


Beşeri İlaçların Veteriner Hekimlikte Kullanımına İlişkin Bilgilendirme
Bakanlığın Yeşil, Turuncu, Kırmızı, Mor ve Kontrole Tabi Reçete ile yazılan bazı ilaçların veteriner hekimlerin kullanımına açıldığı yönündeki yazısı ektedir. Görüşmelerin devam ettiği talep edilen başka ilaç varsa liste halinde gönderilmesi talep edilmiştir.

Meslek odası olarak, hekimliğin evrensel kuralları gereği veteriner hekimlerin hastası için etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış mevcut her ilacı, yararı tespit edilmiş etiket dışı kullanılan ilaçları ve bundan sonra ruhsatlandırılacak ilaçları kullanabileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle daha önce de Bakanlığa bildirildiği gibi güncel Vademecum içeriğinin veteriner hekimlerin kullanımına açılması konusunda görüş bildirilecektir. Saygılarımızla;

İVHO Yönetim Kurulu


Zonooz Hastalık Tehlikesi
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor.

Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor. Konuya ilişkin demeçlerimiz ulusal basında yer aldı.