Prof. Dr. Mithat Evecen
Haysiyet Divan Üyesi

Veteriner Hekim Doğan Güner
Haysiyet Divan Üyesi

Veteriner Hekim Güven Selbes
Haysiyet Divan Üyesi

Veteriner Hekim Bülent Uçar
Haysiyet Divan Üyesi

Veteriner Hekim Yusuf Seçkin
Haysiyet Divan Üyesi

Veteriner Hekim Tamer Halit Özdoğan
Haysiyet Divan Üyesi

Veteriner Hekim Serkan Yüksel
Haysiyet Divan Üyesi