İVHOAKADEMİ

İVHOAKADEMİ İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın eğitim kurumudur. Ülkemizde son yıllarda altyapı ve akademik anlamda yetersiz olarak açılan çok sayıda Veteriner fakültesinden, meslektaşlarımız mezun olmakta ve çalışma hayatına başlamaktadır. Ancak eğitimdeki yetersizlikler meslektaşlarımızın çalışma hayatında zorluklar yaşamasına neden olmakta, mesleğimizin toplumdaki algısına da zarar vermektedir. İVHOAKADEMİ bu alandaki olumsuzluklara çare üretmek üzere gönüllü hocalarımızın desteğiyle kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kurumdur. İVHOAKDEMİ eğitime katkı veren kamu kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmayı ilke olarak benimsemiştir. Hedefimiz işbirliği yaparak ülkemizin her bölgesinde eğitimler vermektir.


Kurs ve Seminerlerimizi; İVHOAKADEMİ web sayfamızdan takip edebilirsiniz.