İstanbul Veteriner Hekimler Odası Anayasanın 135. Maddesi "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.“ hükmüne göre kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşudur.

Meslek Odamız 1954 yılında 6343 sayılı “VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN” ile Türkiye`deki diğer bölge Veteriner Hekimleri Odaları ile birlikte seçilen bir üst kuruluşu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlıdır. İVHO bölge odası olup Yalova ili de yetki sorumluluk alanındadır.


Önceki Oda Başkanlarımız

Mustafa DURUSOY
4. Dönem
Hasan ERTAN
5.,6.,7.,8. ve 10. Dönem

Mehmet SARIOĞLU
9. Dönem
Prof. Dr. H. Servet ŞENEL
11. Dönem

Halim GÖNENÇ
12. Dönem
Dr. Yakup Hamza ÇEBİ
13. Dönem

Prof. Dr. Muzaffer BEŞE
14. Dönem
Prof. Dr. Muammer UĞUR
15. ve 16. Dönem

Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE
32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40 ve 42. Dönem