Üyelik belgesi alınabilmesi için odamıza üye ve çalışıyor ise başvuru türüne göre dilekçe yazması gerekli.

İVHO Yönetim Kurulu