SIRA DOSYA TÜRÜ YÖNETMELİK
1 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2 Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
3 Zoonozlar Ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç Ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği
4 Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
5 Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
6 Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma Ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik
7 Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
8 Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
9 Yem Hijyeni Yönetmeliği
10 Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
SIRA DOSYA TÜRÜ YÖNETMELİK
11 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
12 Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
13 Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliği
14 Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
15 Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünlere Dair Yönetmelik
16 Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
17 Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği
18 Tazminatlı Hayvan Hastalıkları Ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik
19 Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik
20 Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama Ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
SIRA DOSYA TÜRÜ YÖNETMELİK
21 Sperma, Ovum Ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
22 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği
23 Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
24 Koyun Ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği
25 Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik
26 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
27 Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği
28 Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliği
29 Hayvanlarda Soy Kütüğü Ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik
30 Hayvan Ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim Ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik
SIRA DOSYA TÜRÜ YÖNETMELİK
31 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
32 Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
33 Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
34 Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
35 Gıda Ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
36 Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
37 Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
38 Gıda Hijyeni Yönetmeliği
39 Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik
40 Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik
SIRA DOSYA TÜRÜ YÖNETMELİK
41 Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
42 Ev Ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik
43 Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik
44 Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik
45 Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik
46 Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik
47 Arıcılık Yönetmeliği
48 Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
49 Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği