Odamızın yıllık üye aidatı: 300.-TL

İlk Oda Kayıt Ücreti: 680.-TL (300.-TL Yıllık Aidat + 300.-TL Giriş Aidatı + 80.-TL Kimlik Ücreti)

İVHO Yönetim Kurulu