İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU (İMOK) TOPLANTISI
İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU (İMOK) TOPLANTISI

Değerli üyelerimiz,    

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) toplantısı İstanbul Tabip Odasında düzenlenmiştir,  Toplantıya; İstanbul Barosu, istanbul Diş Hekimleri  Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldılar.

Toplantıda açıklamalarda bulunan  yönetim kurulu üyemiz Necati BOZKURT;  Bu yasa  İnsanların kesinleşmiş bir suçu olmadığı halde, hem kendisini, hem ailesini açlığa, yokluğa mahkum etmektir. İdarecilerin iki dudağı arasından çıkan keyfi hükümlerle insanlar işsiz, aç bırakılmaya çalışılıyor. Çalışma hakkı, yaşam hakkıdır. Hukuki dayanaklardan yoksun bir girişimle çalışma hakkı engelleniyor. Özellikle 5. Maddenin insan haklarına aykırıdır. Kesinlikle geri çekilmesi gerekmektedir dedi.  

Toplantıda;

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülüyor.

Adından da anlaşılabileceği gibi bir Torba Kanun şeklinde düzenlenmiş olan Kanun Teklifi birbirinden farklı bir dizi düzenleme öngörüyor.

Toplam 44 maddelik Teklifin 24. maddesi sağlıkta şiddetle ilgili olduğu için kamuoyunda “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak anılıyor. Oysa, ilgili maddeye bakıldığında sağlıkta şiddeti önleyecek herhangi bir yeni hüküm getirmediği, Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı “Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi” ile hiçbir ilişkisinin olmadığı görülüyor.

Teklifin 5. Maddesi ise haklarında hiçbir yargı kararı olmadan kamudan ihraç edilen hekim ve diş hekimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması olan sağlık kurumlarında çalışmasını yasaklıyor; gene haklarında hiçbir yargı kararı olmadan güvenlik soruşturması bahanesiyle görevine başlatılmayan yeni mezun hekimlerin 600 gün süreyle hekimlik yapmalarını engelliyor.

Bu düzenleme açıkça en temel insan haklarından olan çalışma hakkının ihlalidir. Bu düzenleme yasalaşacak olursa yıllarca gecesini gündüzüne katarak çalışıp tıp fakültesini kazanan ve gene yıllarca yoğun ve yorucu bir eğitimden sonra diploma almaya hak kazanan genç hekimler 600 gün boyunca işsizlikle cezalandırılacak; yıllardır hastalarına özveriyle hizmet veren hekimler, diş hekimleri gene tamamen keyfi bir kararla kamudaki görevinden ihraç edilebilecek ve özel hastanelerde de çalışamayacak.

Kısacası; bundan sonra bütün hekimler ve diş hekimlerinin mesleki geleceği tamamen siyasi iktidarın ve yöneticilerin iki dudağı arasında olacak ve siyasi iktidarın hoşuna gitmeyenler işsizlik ve açlıkla cezalandırılacak.

Aynı zamanda biliyoruz ki; bugün hekimlere ve diş hekimlerine getirilmeye çalışılan bu düzenleme yasalaşacak olursa yarın diğer meslek grupları için de emsal teşkil edecek ve benzer düzenlemeler bizler için de gündeme getirilebilecek.

Yani aslında bu kanun teklifi hepimizin çalışma hakkını tehdit ediyor.

Biz İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu çatısı altında toplanan meslek örgütleri olarak bu hukuk dışı düzenlemeyi fevkalade yanlış ve tehlikeli bularak reddediyoruz ve derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.

İVHO YÖNETİM KURULU

 

ONLINE BORÇ SORGULAMA
(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur
Adınız (*)
Soyadınız (*)
TCK No (*)
Üye No
 
PROJELER
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
SAHİPLİ KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Resmi gazetede 26 Şub...
E-BÜLTEN
E-DERGİ
Kayıtlı proje yok...
JIVS
MAKALELER Kayıtlı makale yok...
Başa Dön
Facebook
Twitter